Numbers 30:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8085 [e]וְשָׁמַ֨ע
wə-šā-ma‘
and hearsConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
1 [e]אָבִ֜יהָ
’ā-ḇî-hā
her fatherN-msc | 3fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5088 [e]נִדְרָ֗הּ
niḏ-rāh,
her vowN-msc | 3fs
632 [e]וֶֽאֱסָרָהּ֙
we-’ĕ-sā-rāh
and the agreementConj-w | N-msc | 3fs
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
by whichPro-r
631 [e]אָֽסְרָ֣ה
’ā-sə-rāh
she has boundV-Qal-Perf-3fs
5921 [e]עַל־
‘al-
on herPrep
5315 [e]נַפְשָׁ֔הּ
nap̄-šāh,
soulN-fsc | 3fs
2790 [e]וְהֶחֱרִ֥ישׁ
wə-he-ḥĕ-rîš
and holds his peaceConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3ms
  לָ֖הּ
lāh
to herPrep | 3fs
1 [e]אָבִ֑יהָ
’ā-ḇî-hā;
fatherN-msc | 3fs
6965 [e]וְקָ֙מוּ֙
wə-qā-mū
then shall standConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
5088 [e]נְדָרֶ֔יהָ
nə-ḏā-re-hā,
her vowsN-mpc | 3fs
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and everyConj-w | N-msc
632 [e]אִסָּ֛ר
’is-sār
agreementN-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
with whichPro-r
631 [e]אָסְרָ֥ה
’ā-sə-rāh
she has boundV-Qal-Perf-3fs
5921 [e]עַל־
‘al-
she has boundPrep
5315 [e]נַפְשָׁ֖הּ
nap̄-šāh
herselfN-fsc | 3fs
6965 [e]יָקֽוּם׃
yā-qūm.
shall standV-Qal-Imperf-3ms

Hebrew Texts
במדבר 30:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁמַ֨ע אָבִ֜יהָ אֶת־נִדְרָ֗הּ וֶֽאֱסָרָהּ֙ אֲשֶׁ֣ר אָֽסְרָ֣ה עַל־נַפְשָׁ֔הּ וְהֶחֱרִ֥ישׁ לָ֖הּ אָבִ֑יהָ וְקָ֙מוּ֙ כָּל־נְדָרֶ֔יהָ וְכָל־אִסָּ֛ר אֲשֶׁר־אָסְרָ֥ה עַל־נַפְשָׁ֖הּ יָקֽוּם׃

במדבר 30:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמע אביה את־נדרה ואסרה אשר אסרה על־נפשה והחריש לה אביה וקמו כל־נדריה וכל־אסר אשר־אסרה על־נפשה יקום׃

במדבר 30:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושמע אביה את־נדרה ואסרה אשר אסרה על־נפשה והחריש לה אביה וקמו כל־נדריה וכל־אסר אשר־אסרה על־נפשה יקום׃

במדבר 30:4 Hebrew Bible
ושמע אביה את נדרה ואסרה אשר אסרה על נפשה והחריש לה אביה וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקום׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and her father hears her vow and her obligation by which she has bound herself, and her father says nothing to her, then all her vows shall stand and every obligation by which she has bound herself shall stand.

King James Bible
And her father hear her vow, and her bond wherewith she hath bound her soul, and her father shall hold his peace at her: then all her vows shall stand, and every bond wherewith she hath bound her soul shall stand.

Holman Christian Standard Bible
and her father hears about her vow or the obligation she put herself under, and he says nothing to her, all her vows and every obligation she put herself under are binding.
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 30:2 If a man vow a vow to the LORD, or swear an oath to bind his soul …

Links
Numbers 30:4Numbers 30:4 NIVNumbers 30:4 NLTNumbers 30:4 ESVNumbers 30:4 NASBNumbers 30:4 KJVNumbers 30:4 Bible AppsNumbers 30:4 Biblia ParalelaNumbers 30:4 Chinese BibleNumbers 30:4 French BibleNumbers 30:4 German BibleBible Hub
Numbers 30:3
Top of Page
Top of Page