Numbers 4:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2063 [e]וְזֹ֣את ׀
wə-zōṯ
But thisConj-w | Pro-fs
6213 [e]עֲשׂ֣וּ
‘ă-śū
doV-Qal-Imp-mp
  לָהֶ֗ם
lā-hem,
in regard to themPrep | 3mp
2421 [e]וְחָיוּ֙
wə-ḥā-yū
that they may liveConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
3808 [e]וְלֹ֣א
wə-lō
and notConj-w | Adv-NegPrt
4191 [e]יָמֻ֔תוּ
yā-mu-ṯū,
dieV-Qal-Imperf-3mp
5066 [e]בְּגִשְׁתָּ֖ם
bə-ḡiš-tām
when they approachPrep-b | V-Qal-Inf | 3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6944 [e]קֹ֣דֶשׁ
qō-ḏeš
to the mostN-msc
6944 [e]הַקֳּדָשִׁ֑ים
haq-qo-ḏā-šîm;
holy thingsArt | N-mp
175 [e]אַהֲרֹ֤ן
’a-hă-rōn
AaronN-proper-ms
1121 [e]וּבָנָיו֙
ū-ḇā-nāw
and his sonsConj-w | N-mpc | 3ms
935 [e]יָבֹ֔אוּ
yā-ḇō-’ū,
shall go inV-Qal-Imperf-3mp
7760 [e]וְשָׂמ֣וּ
wə-śā-mū
and appointConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
853 [e]אוֹתָ֗ם
’ō-w-ṯām,
-DirObjM | 3mp
376 [e]אִ֥ישׁ
’îš
everyN-ms
376 [e]אִ֛ישׁ
’îš
manN-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
toPrep
5656 [e]עֲבֹדָת֖וֹ
‘ă-ḇō-ḏā-ṯōw
his serviceN-fsc | 3ms
413 [e]וְאֶל־
wə-’el-
andConj-w | Prep
4853 [e]מַשָּׂאֽוֹ׃
maś-śā-’ōw.
his taskN-msc | 3ms

Hebrew Texts
במדבר 4:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְזֹ֣את ׀ עֲשׂ֣וּ לָהֶ֗ם וְחָיוּ֙ וְלֹ֣א יָמֻ֔תוּ בְּגִשְׁתָּ֖ם אֶת־קֹ֣דֶשׁ הַקֳּדָשִׁ֑ים אַהֲרֹ֤ן וּבָנָיו֙ יָבֹ֔אוּ וְשָׂמ֣וּ אֹותָ֗ם אִ֥ישׁ אִ֛ישׁ עַל־עֲבֹדָתֹ֖ו וְאֶל־מַשָּׂאֹֽו׃

במדבר 4:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וזאת ׀ עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את־קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על־עבדתו ואל־משאו׃

במדבר 4:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וזאת ׀ עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את־קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על־עבדתו ואל־משאו׃

במדבר 4:19 Hebrew Bible
וזאת עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל משאו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But do this to them that they may live and not die when they approach the most holy objects: Aaron and his sons shall go in and assign each of them to his work and to his load;

King James Bible
But thus do unto them, that they may live, and not die, when they approach unto the most holy things: Aaron and his sons shall go in, and appoint them every one to his service and to his burden:

Holman Christian Standard Bible
Do this for them so that they may live and not die when they come near the most holy objects: Aaron and his sons are to go in and assign each man his task and transportation duty.
Treasury of Scripture Knowledge

the most holy

Numbers 4:4 This shall be the service of the sons of Kohath in the tabernacle …

Links
Numbers 4:19Numbers 4:19 NIVNumbers 4:19 NLTNumbers 4:19 ESVNumbers 4:19 NASBNumbers 4:19 KJVNumbers 4:19 Bible AppsNumbers 4:19 Biblia ParalelaNumbers 4:19 Chinese BibleNumbers 4:19 French BibleNumbers 4:19 German BibleBible Hub
Numbers 4:18
Top of Page
Top of Page