Romans 12:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2509 [e]καθάπερ
kathaper
Just asAdv
1063 [e]γὰρ
gar
for,Conj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
1520 [e]ἑνὶ
heni
oneAdj-DNS
4983 [e]σώματι
sōmati
bodyN-DNS
4183 [e]πολλὰ
polla
manyAdj-ANP
3196 [e]μέλη
melē
membersN-ANP
2192 [e]ἔχομεν,
echomen
we have,V-PIA-1P
3588 [e]τὰ
ta
- Art-NNP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3196 [e]μέλη
melē
the membersN-NNP
3956 [e]πάντα
panta
allAdj-NNP
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
846 [e]αὐτὴν
autēn
samePPro-AF3S
2192 [e]ἔχει
echei
haveV-PIA-3S
4234 [e]πρᾶξιν,
praxin
function;N-AFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:4 Greek NT: Nestle 1904
καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι μέλη πολλὰ ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν·

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι μέλη πολλὰ ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν·

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι μέλη πολλὰ ἔχομεν τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν

Romans 12:4 Hebrew Bible
כי כאשר בגוף אחד יש לנו אברים הרבה ואין פעלה אחת לכל האברים׃

Romans 12:4 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܒܚܕ ܦܓܪܐ ܗܕܡܐ ܤܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܢ ܘܟܠܗܘܢ ܗܕܡܐ ܠܐ ܗܘܐ ܚܕ ܤܘܥܪܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For just as we have many members in one body and all the members do not have the same function,

King James Bible
For as we have many members in one body, and all members have not the same office:

Holman Christian Standard Bible
Now as we have many parts in one body, and all the parts do not have the same function,
Treasury of Scripture Knowledge

1 Corinthians 12:4,12,27 Now there are diversities of gifts, but the same Spirit…

Ephesians 4:15,16 But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, …

Links
Romans 12:4Romans 12:4 NIVRomans 12:4 NLTRomans 12:4 ESVRomans 12:4 NASBRomans 12:4 KJVRomans 12:4 Bible AppsRomans 12:4 Biblia ParalelaRomans 12:4 Chinese BibleRomans 12:4 French BibleRomans 12:4 German BibleBible Hub
Romans 12:3
Top of Page
Top of Page