Ruth 3:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וִיהִ֣י
wî-hî
Then it shall beConj-w | V-Qal-ConjImperf.Jus-3ms
7901 [e]בְשָׁכְב֗וֹ
ḇə-šā-ḵə-ḇōw,
when he lies downPrep-b | V-Qal-Inf | 3ms
3045 [e]וְיָדַ֙עַתְּ֙
wə-yā-ḏa-‘at
that you shall noticeConj-w | V-Qal-ConjPerf-2fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4725 [e]הַמָּקוֹם֙
ham-mā-qō-wm
the placeArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
wherePro-r
7901 [e]יִשְׁכַּב־
yiš-kaḇ-
he liesV-Qal-Imperf-3ms
8033 [e]שָׁ֔ם
šām,
thereAdv
935 [e]וּבָ֛את
ū-ḇāṯ
and you shall go inConj-w | V-Qal-ConjPerf-2fs
1540 [e]וְגִלִּ֥ית
wə-ḡil-lîṯ
and uncoverConj-w | V-Piel-ConjPerf-2fs
4772 [e]מַרְגְּלֹתָ֖יו
mar-gə-lō-ṯāw
his feetN-fpc | 3ms
  [ושכבתי]
[wə-šā-ḵā-ḇə-tî
andConjunctive waw :: Verb - Qal - Conjunctive perfect - second person feminine singular Conj-w | V-Qal-ConjPerf-2fs
 
ḵ]
 
7901 [e](וְשָׁכָ֑בְתְּ)
(wə-šā-ḵā-ḇət;
lie downConj-w | V-Qal-ConjPerf-2fs
 
q)
 
1931 [e]וְהוּא֙
wə-hū
and heConj-w | Pro-3ms
5046 [e]יַגִּ֣יד
yag-gîḏ
will tellV-Hifil-Imperf-3ms
  לָ֔ךְ
lāḵ,
youPrep | 2fs
853 [e]אֵ֖ת
’êṯ
-DirObjM
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whatPro-r
6213 [e]תַּעַשִֽׂין׃‪‬‪‬
ta-‘ă-śîn.
you should doV-Qal-Imperf-2fs | Pn

Hebrew Texts
רות 3:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וִיהִ֣י בְשָׁכְבֹ֗ו וְיָדַ֙עַתְּ֙ אֶת־הַמָּקֹום֙ אֲשֶׁ֣ר יִשְׁכַּב־שָׁ֔ם וּבָ֛את וְגִלִּ֥ית מַרְגְּלֹתָ֖יו [וְשָׁכָבְתִּי כ] (וְשָׁכָ֑בְתְּ ק) וְהוּא֙ יַגִּ֣יד לָ֔ךְ אֵ֖ת אֲשֶׁ֥ר תַּעֲשִֽׂין׃

רות 3:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בשכבו וידעת את־המקום אשר ישכב־שם ובאת וגלית מרגלתיו [ושכבתי כ] (ושכבת ק) והוא יגיד לך את אשר תעשין׃

רות 3:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי בשכבו וידעת את־המקום אשר ישכב־שם ובאת וגלית מרגלתיו [ושכבתי כ] (ושכבת ק) והוא יגיד לך את אשר תעשין׃

רות 3:4 Hebrew Bible
ויהי בשכבו וידעת את המקום אשר ישכב שם ובאת וגלית מרגלתיו ושכבתי והוא יגיד לך את אשר תעשין׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"It shall be when he lies down, that you shall notice the place where he lies, and you shall go and uncover his feet and lie down; then he will tell you what you shall do."

King James Bible
And it shall be, when he lieth down, that thou shalt mark the place where he shall lie, and thou shalt go in, and uncover his feet, and lay thee down; and he will tell thee what thou shalt do.

Holman Christian Standard Bible
When he lies down, notice the place where he's lying, go in and uncover his feet, and lie down. Then he will explain to you what you should do."
Treasury of Scripture Knowledge

uncover his feet. or, lift up the clothes that are on his feet.

1 Thessalonians 5:22 Abstain from all appearance of evil.

Links
Ruth 3:4Ruth 3:4 NIVRuth 3:4 NLTRuth 3:4 ESVRuth 3:4 NASBRuth 3:4 KJVRuth 3:4 Bible AppsRuth 3:4 Biblia ParalelaRuth 3:4 Chinese BibleRuth 3:4 French BibleRuth 3:4 German BibleBible Hub
Ruth 3:3
Top of Page
Top of Page