Job 13
Indonesian Terjemahan Lama

1Bahwasanya, mataku sudah melihat sekalian itu, dan telingakupun sudah mendengar dan mengerti dia.

2Barang yang kamu tahu, akupun lagi tahu; tiada aku tewas dari pada kamu.

3Kepada Allah yang Mahakuasa juga aku hendak berkata-kata; kepada Allah juga aku hendak membicarakan halku.

4Karena sesungguhnya kamulah pereka dusta, kamu sekalian tabib yang tiada berguna.

5Mengapa kamu tiada berdiam dirimu sekali, supaya ia itu bagimu akan hikmat.

6Sekarang dengarlah olehmu uzurku, dan perhatikanlah perbantahan lidahku.

7Patutkah kamu mengatakan barang yang tiada benar di hadapan Allah? patutkah kamu mengatakan dusta di hadapan-Nya?

8Patutkah kamu memandang muka orang? kamukah penolong bicara Allah?

9Adakah baik bagimu jikalau disaksamainya akan kamu? Bolehkah pada sangkamu dibuat olok-olok akan Dia, seperti dibuat olok-olok akan manusia?

10Bahkan, Ia juga yang akan menghukumkan kamu, jikalau dengan sembunyi-sembunyi kamu memandang muka orang.

11Bukankah kebesaran-Nya mengejutkan kamu kelak dan kegentaran akan Dia berlaku atas kamu?

12Segala peringatanmu seperti abu jua adanya, dan segala ketinggian kamu seperti ketinggian yang dari pada tanah liat.

13Biarkanlah akan daku, maka aku hendak berkata-kata, kendatilah berlaku atasku barang apapun baik!

14Mengapa aku akan mengambil daging tubuhku di antara gigiku dan menaruh nyawaku dalam tapak tanganku?

15Bahwasanya Ia akan membunuh aku kelak, dan aku putus harap; sahaja biarlah aku membenarkan kelakuanku di hadapan-Nya.

16Bahkan, ini juga boleh mengadakan selamatku, karena seorang munafik, tiada dapat menghadap hadirat-Nya.

17Sebab itu, dengarlah olehmu akan perkataanku, dan berilah telinga akan tuturku.

18Lihatlah kiranya, acaraku sudah diatur; aku tahu bahwa aku akan dibenarkan kelak.

19Siapa gerangan hendak mendakwa akan daku? Jikalau kiranya sekarang aku diam, niscaya putuslah nyawaku kelak.

20Hanya dua perkara ini jangan kauperbuat akan daku, maka tiada aku akan menyembunyikan diriku dari hadapan hadirat-Mu;

21jauhkanlah kiranya bala-Mu dari padaku, dan jangan aku digentari oleh hebat-Mu.

22Kemudian panggillah oleh-Mu akan daku, maka aku akan memberi jawab, atau biarlah aku berkata dan hendaklah Engkau menyahut.

23Berapa banyak kiranya salahku dan dosaku? berilah tahu aku segala kejahatanku.

24Apa sebabnya maka Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan Engkau membilang aku akan seteru-Mu?

25Masakan Engkau melumatkan daun sehelai yang sudah luruh; masakan Engkau mengejar seiris jerami yang kerang?

26Maka Engkau menyurat beberapa perkara yang pahit-pahit akan daku, dan mempusakakan aku dengan segala salahku pada masa mudaku,

27dan Engkau membubuh kakiku dalam pasung, dan Engkau mengamat-amati segala jalanku, dan kepada bekas kakiku Engkaupun menekan.

28Pada seorang yang seperti kayu busuk lagi rapuh dan seperti kain yang sudah dimakan gegat.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Job 12
Top of Page
Top of Page