Zekeriya 9
Turkish
1Bildiri: RABbin sözü Hadrak ülkesine ve Şam Kentine yöneliktir. Çünkü insanların, özellikle bütün İsrail oymaklarının gözü RABbe çevrilidir.

2Bu söz Hadrak sınırındaki Hamaya,
Çok becerikli olmasına karşın Sur ve Sayda kentlerine de yöneliktir.

3Sur kendine bir kale yaptı;
Toprak kadar gümüş
Ve sokaktaki çamur kadar altın biriktirdi.

4Ama Rab onun mal varlığını alıp götürecek;
Denizdeki gücünü yok edecek
Ve ateş kenti yiyip bitirecek.

5Aşkelon bunu görünce korkacak;
Gazze acıdan kıvranacak,
Ekron da öyle, çünkü umudu sönecek.
Gazze kralını yitirecek,
Aşkelon ıssız kalacak.

6Aşdotta melez bir halk oturacak,
Filistlilerin gururunu kıracağım.

7Ağızlarından kanı alınmamış eti,
Dişlerinin arasından yasak yiyecekleri alacağım.
Sağ kalanlar Tanrımıza bağlanacak
Ve Yahuda oymağında bir boy sayılacak.
Ekron Yevuslular gibi olacak.

8Akın eden ordulara karşı
Evimin çevresinde ordugah kuracağım.
Hiçbir kıyıcı
Bir daha halkımın üzerinden geçmeyecek,
Çünkü artık halkımı ben gözetiyorum.

9Ey Siyon kızı, sevinçle coş!
Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı!
İşte kralın!
O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür.
Eşeğe, evet, sıpaya,
Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!

10Savaş arabalarını Efrayimden,
Atları Yeruşalimden uzaklaştıracağım.
Savaş yayları kırılacak.
Kralınız uluslara barışı duyuracak,
Onun egemenliği bir denizden bir denize,
Fırattan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak.

11Size gelince,
Sizinle yaptığım kurban kanıyla yürürlüğe girmiş antlaşma uyarınca,
Sürgündeki halkınızı
Susuz çukurdan çıkarıp özgür kılacağım.

12Kalenize dönün,
Ey siz, umut sürgünleri!
Bugün bildiriyorum ki,
Size yitirdiğinizin iki katını vereceğim.

13Yahudayı yayımı gerer gibi gereceğim
Ve Efrayimi ok gibi ona dolduracağım.
Oğullarını Greklere karşı uyandıracağım, ey Siyon
Ve seni bir savaşçının kılıcı gibi yapacağım.

14O zaman RAB halkının üzerinde görünecek,
Oku şimşek gibi çakacak.
Egemen RAB boru çalacak
Ve güney fırtınalarıyla ilerleyecek.

15Onları Her Şeye Egemen RAB koruyacak.
Düşmanlarını yok edecek
Ve sapan taşlarıyla yenecekler.
Şarap içmiş gibi içip gürleyecek
Ve kurban kanı serpmekte kullanılan çanaklar gibi sunağın köşelerine dolacaklar.

16O gün Tanrıları RAB
Sürüsü olan halkını kurtaracak.
Onun ülkesinde taç mücevherleri gibi parlayacaklar.

17Ne yakışıklı ve güzel olacaklar!
Delikanlılar tahılla,
Genç kızlar yeni şarapla güçlenecek.Turkish

Bible Hub

Zechariah 8
Top of Page
Top of Page