1 Corinthians 4
Uma New Testament
1Ane kai' pangkeni-ni, agina ni'uli' pahawaa' -wadi-ka-kaiwo, apa' kai' pahawaa' Kristus, to nasarumaka mpokeni kareba ngkai Alata'ala to ko'ia ra'incai ihi' dunia'. 2To rapali' mpu'u hi tauna to rapahawa', kana tida-i mpotuku' hawa'. 3Jadi', ane ria-koi to doko' mpotuntui' -a ba sala' pobago-ku, uma-a pari. Nau' ba hema to mposalai' pobago-ku, uma kutapari. Aku' moto, uma-kuwo ku'uli' moto-mi kalompe' ba ka'uma-na pobago-ku. 4Moroli' mpontolumanu' nono-ku, ku'inca ka'uma-na ria sala' -ku. Aga bela toe to mponoai' -a. Pue' moto to mpobotuhi kamonoa' -ku ba ka'uma-na. 5Toe-mi ompi', neo' mpotuntui' doo ba lompe' pobago-na ba uma. Popea karata-na nculii' Pue'. Hi'a moto mpai' to mpowongka hawe'ea to tewuni hi rala kabengia-na, Hi'a to mpopehuwu hawe'ea patuju to hi rala nono manusia'. Nto'u toe-damo mpai', butu dua tauna mporata pe'une' ngkai Alata'ala hewa to kasipato' -na.

6Ompi' -ompi', napa to ku'uli' -e we'i, mpobelahi woto-ku moto pai' Apolos. Kai' rodua kupotonco, bona mpotudui' -koi mpotuku' hawa' -hawa' to te'uki' pai' neo' mpobila' pangkeni-ni meliu ngkai katoto-na. Patuju-ku, bona neo' ria-koi to molangko nono-ni to mpo'uli': "Aku' mpotuku' ni'anu-a, iko mpotuku' ni'anu-wadi-ko-kona." 7Ha ni'uli' -koina wae, melabi ntanii' -koi ngkai doo-ni? Ha ria nte hanyala to ria hi koi' to uma nitarima ngkai Alata'ala? Napa pai' molangko nono-nie? Ba ni'uli' -koina hawe'ea to ria hi koi', bela to nawai' -kokoi Alata'ala?

8Ha ni'uli' -koina wae, uma-pi ria kakuraa' -ni? Ha ni'uli' hono' mpu'u-mi karoho pepangala' -ni hi Pue' -e? Ha moparenta mpu'u-mokoi hewa raja-e, pai' kai' suro Pue' Yesus uma? Ke lompe' lia-midi ompi' ane jadi' raja mpu'u-mokoie, bona moparenta wo'o-ka-kaiwo hangkaa-ngkania hante koi'. 9Aga ko'ia-kai jadi' raja hi dunia'. Ntuku' pomporataa-ku, kai' suro Pue' Yesus, Alata'ala mpajadi' -kai tauna to mpe'ahii' lia ngkai hawe'ea manusia'. Kai' rapohewa tauna to rahuku' mate rarono ntodea. Rarono-kai ihi' dunia', lompe' manusia' lompe' mala'eka. 10Kai' rapatiwojo tauna apa' mpopalele-kai Kareba Kristus, hiaa' koi' mpo'uli' monoto-mi-koina nono-ni! Kai', lente-kai, hiaa' koi' mpo'uli' moroho-mi-koina pepangala' -ni! Koi', rabila' -ko-koina ihi' dunia', hiaa' kai' raruge'! 11Duu' rata tempo tohe'i, uma hono' pongkoni' -kai, uma hono' ponginu-kai, uma hono' pohea-kai. Ntora raweba' -kai. Uma monoa' katidaa-kai. 12Mobago ngkoro-kai hante pale-kai moto. Ane ria to mpotipo' -kai, kihiwili-raka rasi'. Ane ria to mpobalinai' -kai, kipengkatarii. 13Ane ria to mpolibui' -kai, kitompoi' -ra hante ka'olu-na. Kai' raponcawa momo hi dunia' toi, ranaa mpota'i-kai duu' rata tempo toi.

14Ompi' -ompi'! Patuju-ku mpololitai-koi hewa toe-e, uma-kuwo bona mpo'eai' -koi. Lolita-ku toi, mpoparesai' -koi, kuponcawa ana' -ku to kupe'ahi' -koi. 15Apa' nau' ba moncobu-mi guru-ni to mpotete' -koi hi petuku' -ni hi Kristus, muntu' aku' to nipotuama, apa' aku' -mi to lomo' -na mpokeni Kareba Lompe' hi koi', alaa-na mepangala' -mokoi hi Kristus Yesus. 16Toe pai' kuperapi' mpu'u ompi' bona nituku' po'ingku-ku. 17Jadi', tungkai' kuhubui-i Timotius tilou mpohirua' -kokoi. Timotius toei, kuponcawa ana' -ku moto-i to kupe'ahi', to tida hi rala pobago Pue'. Ane rata-i mpai', napopokiwoii-damo-koi beiwa po'ingku-ku hi petuku' -ku hi Kristus, hewa to kutudui' -raka hawe'ea to Kristen hi butu ngata kahilouaa-ku. 18Ria-koi nte ba hangkuja dua to molangko nono-ni, ni'uli' uma-apa mpai' daho' tilou mpohirua' -kokoi. 19Ntaa' tilou moto-ada mpai', uma-pi mahae ane napokono Pue'. Hi rehe'e-damo mpai', pai' kuhilo napa to rababehi tauna to molangko nono-ra tetura ria. Kuhilo ba mokuasa mpu'u-ra, ba hi wiwi-ra-wadi. 20Apa' ane Alata'ala jadi' Magau' -ta, nabalii' kehi-ta hante baraka' -na. Neo' mpai' ta'uli': "Alata'ala Magau' -ta," hiaa' uma tabalii' kehi-ta. 21Jadi', to'uma to nipokono: ane rata-a pai' ko'ia oa' nibalii' kehi-ni, ngkerepa' mpai' lolita-ku mpoparesai' -koi. Tapi' ane mobali' -mi kehi-ni, mo'olu pai' ma'ahi' -a mpai' hi koi'.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 Corinthians 3
Top of Page
Top of Page