1 Corinthians 4:7
New International Version
For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not?

New Living Translation
For what gives you the right to make such a judgment? What do you have that God hasn't given you? And if everything you have is from God, why boast as though it were not a gift?

English Standard Version
For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you received it, why do you boast as if you did not receive it?

Berean Study Bible
For who makes you so superior? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not?

New American Standard Bible
For who regards you as superior? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as if you had not received it?

King James Bible
For who maketh thee to differ from another? and what hast thou that thou didst not receive? now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it?

Holman Christian Standard Bible
For who makes you so superior? What do you have that you didn't receive? If, in fact, you did receive it, why do you boast as if you hadn't received it?

International Standard Version
For who makes you superior? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not receive it?

NET Bible
For who concedes you any superiority? What do you have that you did not receive? And if you received it, why do you boast as though you did not?

Aramaic Bible in Plain English
For who is investigating you, and what do you have that you have not received? And if you have received, why are you boasting as if it is what you have not received?

GOD'S WORD® Translation
Who says that you are any better than other people? What do you have that wasn't given to you? If you were given what you have, why are you bragging as if it weren't a gift?

Jubilee Bible 2000
For who makes thee to judge? and what hast thou that thou didst not receive? now if thou didst receive it, what dost thou glory of, as if thou hadst not received it?

King James 2000 Bible
For who makes you to differ from another? and what have you that you did not receive? now if you did receive it, why do you glory, as if you had not received it?

American King James Version
For who makes you to differ from another? and what have you that you did not receive? now if you did receive it, why do you glory, as if you had not received it?

American Standard Version
For who maketh thee to differ? and what hast thou that thou didst not receive? but if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hadst not received it?

Douay-Rheims Bible
For who distinguisheth thee ? Or what hast thou that thou hast not received ? And if thou hast received, why dost thou glory, as if thou hadst not received it ?

Darby Bible Translation
For who makes thee to differ? and what hast thou which thou hast not received? but if also thou hast received, why boastest thou as not receiving?

English Revised Version
For who maketh thee to differ? and what hast thou that thou didst not receive? but if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it?

Webster's Bible Translation
For who maketh thee to differ from another? and what hast thou that thou didst not receive? now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it?

Weymouth New Testament
Why, who gives you your superiority, my brother? Or what have you that you did not receive? And if you really did receive it, why boast as if this were not so?

World English Bible
For who makes you different? And what do you have that you didn't receive? But if you did receive it, why do you boast as if you had not received it?

Young's Literal Translation
for who doth make thee to differ? and what hast thou, that thou didst not receive? and if thou didst also receive, why dost thou glory as not having received?

1 Korinthiërs 4:7 Afrikaans PWL
want wie ondersoek jóú? Wat het jy wat nie vir jou gegee is nie en as dit vir jou gegee is, waarom roem jy asof dit nie vir jou gegee is nie?

1 e Korintasve 4:7 Albanian
Sepse çfarë të bën të ndryshëm? Çfarë ke ti që nuk e ke marrë? Dhe, nëse e ke marrë, pse krenohesh sikur nuk e ke marrë?

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 4:7 Arabic: Smith & Van Dyke
لانه من يميّزك واي شيء لك لم تأخذه. وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كانك لم تأخذ.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 4:7 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ ո՞վ է ան՝ որ տարբեր կ՚ընէ քեզ ուրիշներէն, եւ ի՞նչ ունիս՝ որ չես ստացած. ու եթէ ստացար, ինչո՞ւ կը պարծենաս՝ իբր թէ ստացած չըլլաս:

1 Corinthianoetara. 4:7 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen norc hi reputationetan eçarten au? eta cer duc recebitu vkan eztuanic? eta baldin recebitu vkan baduc, cergatic gloriatzen aiz recebitu ezpahu beçala?

De Krenter A 4:7 Bavarian
Denn wer +machet n di so wichtig? Und was haast n, wasst nit selbn grad empfangen haast? Wennst ys aber kriegt haast, zwö rüemst di n naacherd, wie wennst ys aus dir selbn haetst?

1 Коринтяни 4:7 Bulgarian
Защото, кой те прави да се отличаваш [от другиго]? И що имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
使你與別人不同的到底是誰呢?你有什麼不是領受的呢?如果真是領受的,你為什麼還自誇,好像不是領受的呢?

中文标准译本 (CSB Simplified)
使你与别人不同的到底是谁呢?你有什么不是领受的呢?如果真是领受的,你为什么还自夸,好像不是领受的呢?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
使你與人不同的是誰呢?你有什麼不是領受的呢?若是領受的,為何自誇,彷彿不是領受的呢?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
使你与人不同的是谁呢?你有什么不是领受的呢?若是领受的,为何自夸,仿佛不是领受的呢?

歌 林 多 前 書 4:7 Chinese Bible: Union (Traditional)
使 你 與 人 不 同 的 是 誰 呢 ? 你 有 甚 麼 不 是 領 受 的 呢 ; 若 是 領 受 的 , 為 何 自 誇 , 彷 彿 不 是 領 受 的 呢 ?

歌 林 多 前 書 4:7 Chinese Bible: Union (Simplified)
使 你 与 人 不 同 的 是 谁 呢 ? 你 有 甚 麽 不 是 领 受 的 呢 ; 若 是 领 受 的 , 为 何 自 夸 , 彷 佛 不 是 领 受 的 呢 ?

Prva poslanica Korinæanima 4:7 Croatian Bible
Ta tko tebi daje prednost? Što imaš da nisi primio? Ako si primio, što se hvastaš kao da nisi primio?

První Korintským 4:7 Czech BKR
Nebo kdož tě soudí? A co máš, ješto bys nevzal? A když jsi vzal, proč se chlubíš, jako bys nevzal?

1 Korinterne 4:7 Danish
Thi hvem giver dig Fortrin? og hvad har du, som du ikke har faaet givet? men naar du virkelig har faaet det, hvorfor roser du dig da, som om du ikke havde faaet det?

1 Corinthiërs 4:7 Dutch Staten Vertaling
Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij, alsof gij het niet ontvangen hadt?

Nestle Greek New Testament 1904
τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;

Westcott and Hort 1881
τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;

RP Byzantine Majority Text 2005
Tίς γάρ σε διακρίνει; Tί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; Εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;

Greek Orthodox Church 1904
τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;

Tischendorf 8th Edition
τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;

Scrivener's Textus Receptus 1894
τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;

Stephanus Textus Receptus 1550
τίς γάρ σε διακρίνει τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες εἰ δὲ καὶ ἔλαβες τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τις γαρ σε διακρινει τι δε εχεις ο ουκ ελαβες ει δε και ελαβες τι καυχασαι ως μη λαβων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τις γαρ σε διακρινει τι δε εχεις ο ουκ ελαβες ει δε και ελαβες τι καυχασαι ως μη λαβων

Stephanus Textus Receptus 1550
τις γαρ σε διακρινει τι δε εχεις ο ουκ ελαβες ει δε και ελαβες τι καυχασαι ως μη λαβων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τις γαρ σε διακρινει; τι δε εχεις ο ουκ ελαβες; ει δε και ελαβες, τι καυχασαι ως μη λαβων;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τις γαρ σε διακρινει τι δε εχεις ο ουκ ελαβες ει δε και ελαβες τι καυχασαι ως μη λαβων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τις γαρ σε διακρινει τι δε εχεις ο ουκ ελαβες ει δε και ελαβες τι καυχασαι ως μη λαβων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
tis gar se diakrinei? ti de echeis ho ouk elabes? ei de kai elabes, ti kauchasai hōs mē labōn?

tis gar se diakrinei? ti de echeis ho ouk elabes? ei de kai elabes, ti kauchasai hos me labon?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
tis gar se diakrinei? ti de echeis ho ouk elabes? ei de kai elabes, ti kauchasai hōs mē labōn?

tis gar se diakrinei? ti de echeis ho ouk elabes? ei de kai elabes, ti kauchasai hos me labon?

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 4:7 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tis gar se diakrinei ti de echeis o ouk elabes ei de kai elabes ti kauchasai ōs mē labōn

tis gar se diakrinei ti de echeis o ouk elabes ei de kai elabes ti kauchasai Os mE labOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 4:7 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tis gar se diakrinei ti de echeis o ouk elabes ei de kai elabes ti kauchasai ōs mē labōn

tis gar se diakrinei ti de echeis o ouk elabes ei de kai elabes ti kauchasai Os mE labOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 4:7 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tis gar se diakrinei ti de echeis o ouk elabes ei de kai elabes ti kauchasai ōs mē labōn

tis gar se diakrinei ti de echeis o ouk elabes ei de kai elabes ti kauchasai Os mE labOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 4:7 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tis gar se diakrinei ti de echeis o ouk elabes ei de kai elabes ti kauchasai ōs mē labōn

tis gar se diakrinei ti de echeis o ouk elabes ei de kai elabes ti kauchasai Os mE labOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 4:7 Westcott/Hort - Transliterated
tis gar se diakrinei ti de echeis o ouk elabes ei de kai elabes ti kauchasai ōs mē labōn

tis gar se diakrinei ti de echeis o ouk elabes ei de kai elabes ti kauchasai Os mE labOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 4:7 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tis gar se diakrinei ti de echeis o ouk elabes ei de kai elabes ti kauchasai ōs mē labōn

tis gar se diakrinei ti de echeis o ouk elabes ei de kai elabes ti kauchasai Os mE labOn

1 Korintusi 4:7 Hungarian: Karoli
Mert kicsoda különböztet meg téged? Mid van ugyanis, a mit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna?

Al la korintanoj 1 4:7 Esperanto
CXar kiu vin diferencigas? kaj kion vi havas, kion vi ne ricevis? sed se vi gxin ricevis, kial vi fanfaronas, kvazaux vi gxin ne ricevus?

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 4:7 Finnish: Bible (1776)
Sillä kuka sinun eroittaa? Taikka mitä sinulla on, jota et sinä ole saanut? Jos siitä siis saanut olet, mitäs kerskaat niinkuin et sinä saanut olisi?

1 Corinthiens 4:7 French: Darby
Car qui est-ce qui met de la difference entre toi et un autre? Et qu'as-tu, que tu n'aies reçu? Et si aussi tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu?

1 Corinthiens 4:7 French: Louis Segond (1910)
Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu?

1 Corinthiens 4:7 French: Martin (1744)
Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? et qu'est-ce que tu as, que tu ne l'aies reçu ? et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais point reçu?

1 Korinther 4:7 German: Modernized
Denn wer hat dich vorgezogen? Was hast du aber, das du nicht empfangen hast? So du es aber empfangen hast, was rühmest du dich denn, als der es nicht empfangen hätte?

1 Korinther 4:7 German: Luther (1912)
Denn wer hat dich vorgezogen? Was hast du aber, daß du nicht empfangen hast? So du es aber empfangen hast, was rühmst du dich denn, als ob du es nicht empfangen hättest?

1 Korinther 4:7 German: Textbibel (1899)
Wer gibt dir den Vorzug? Was hast du, das du nicht empfangen hast? hast du es aber empfangen, was rühmst du dich, als hättest du nicht empfangen?

1 Corinzi 4:7 Italian: Riveduta Bible (1927)
Infatti chi ti distingue dagli altri? E che hai tu che non l’abbia ricevuto? E se pur l’hai ricevuto, perché ti glori come se tu non l’avessi ricevuto?

1 Corinzi 4:7 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, chi ti discerne? e che hai tu che tu non lo abbi ricevuto? e se pur tu l’hai ricevuto, perchè ti glorii, come non avendolo ricevuto?

1 KOR 4:7 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena siapakah gerangan melebihkan engkau? Dan apakah yang ada padamu yang bukan engkau terima? Dan jikalau engkau sudah menerima itu, apakah sebabnya engkau memegahkan dirimu seolah-olah engkau bukan menerima itu?

1 Corinthians 4:7 Kabyle: NT
Ihi anwa i k-yessulin ccan sennig wiyaḍ ? Acu ur k-d-nekki ara s ɣuṛ Ṛebbi deg wayen akk tesɛiḍ ? Imi d nețța i k-d-yefkan, acuɣeṛ i tețcekkiṛeḍ iman-ik am akken mačči s ɣuṛ-es i k-d-yekka ?

고린도전서 4:7 Korean
누가 너를 구별하였느뇨 네게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이뇨 네가 받았은즉 어찌하여 받지 아니한 것같이 자랑하느뇨

I Corinthios 4:7 Latin: Vulgata Clementina
Quis enim te discernit ? quid autem habes quod non accepisti ? si autem accepisti, quid gloriaris quasi non acceperis ?

Korintiešiem 1 4:7 Latvian New Testament
Jo kas tev devis priekšrocības? Bet kas tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Un ja tu esi saņēmis, kāpēc lielies, it kā tu nebūtu saņēmis?

Pirmasis laiðkas korintieèiams 4:7 Lithuanian
Kas gi tave išskiria iš kitų? Ir ką gi turi, ko nebūtum gavęs? O jei esi gavęs, tai ko didžiuojies, lyg nebūtum gavęs?

1 Corinthians 4:7 Maori
Ko wai kei te mea kia rere ke koe? ko tehea mea hoki au ehara i te mea hoatu ki a koe? Na he mea i hoatu ki a koe, he aha koe ka whakamanamana ai, me te mea nei ehara i te mea hoatu?

1 Korintierne 4:7 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For hvem gir vel dig fortrin? Og hvad har du, som du ikke har fått? Men om du nu har fått noget, hvorfor roser du dig da som om du ikke hadde fått det?

1 Corintios 4:7 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?

1 Corintios 4:7 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?

1 Corintios 4:7 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?

1 Corintios 4:7 Spanish: Reina Valera 1909
Porque ¿quién te distingue? ¿ó qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido?

1 Corintios 4:7 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque ¿quién te hace juzgar? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorias como si no lo hubieras recibido?

1 Coríntios 4:7 Bíblia King James Atualizada Português
Pois, quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E, se o recebeste, então qual o motivo do teu orgulho, como se não o tiveras ganho?

1 Coríntios 4:7 Portugese Bible
Pois, quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido?   

1 Corinteni 4:7 Romanian: Cornilescu
Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu -l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?

1-е Коринфянам 4:7 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?

1-е Коринфянам 4:7 Russian koi8r
Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?

1 Corinthians 4:7 Shuar New Testament
Ameka Chφkich shuarjai mΘteketme. Tura Ashφ takakmena nusha Yus amasmaiti. Tura Yus amasu asamtai ┐itiurak ßminiukea aintsam nujai nankaamantu ajai tu Enentßimtumam?

1 Korinthierbrevet 4:7 Swedish (1917)
Vem säger då att du har något företräde? Och vad äger du, som du icke har fått dig givet? Men har du nu fått dig givet vad du har, huru kan du då berömma dig, såsom om du icke hade fått det dig givet?

1 Wakorintho 4:7 Swahili NT
Nani amekupendelea wewe? Una kitu gani wewe ambacho hukupewa? Na ikiwa umepewa, ya nini kujivunia kana kwamba hukukipewa?

1 Mga Taga-Corinto 4:7 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't sino ang gumawa na ikaw ay matangi? at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? nguni't kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap?

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 4:7 Tawallamat Tamajaq NT
Kay wa itaggan ibaragan, ma kay-izlayan d iyyan awedan? Ma tǝleɣ, as wǝrgeɣ Mǝššina a dak-k-ikfan? Dad zamas awa tǝleɣ kul ǝtǝwǝkfa a kay-itawagga bannan, ma ǝmosan baragan win tǝtagga?

1 โครินธ์ 4:7 Thai: from KJV
ผู้ใดเล่ากระทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่น ท่านมีอะไรที่ท่านมิได้รับมา ก็เมื่อท่านได้รับมา เหตุไฉนท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านมิได้รับเลย

1 Korintliler 4:7 Turkish
Seni başkasından üstün kılan kim? Tanrıdan almadığın neyin var ki? Madem aldın, niçin almamış gibi övünüyorsun?

1 Коринтяни 4:7 Ukrainian: NT
Хто бо тебе одрізняє? що ж маєш, чого не прийняв (од Бога)? а коли прийняв, то чого величаєш ся, мов би не прийнявши?

1 Corinthians 4:7 Uma New Testament
Ha ni'uli' -koina wae, melabi ntanii' -koi ngkai doo-ni? Ha ria nte hanyala to ria hi koi' to uma nitarima ngkai Alata'ala? Napa pai' molangko nono-nie? Ba ni'uli' -koina hawe'ea to ria hi koi', bela to nawai' -kokoi Alata'ala?

1 Coâ-rinh-toâ 4:7 Vietnamese (1934)
Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?

1 Corinthians 4:6
Top of Page
Top of Page