Yob 30
Job 30 Aleppo Codex
1א ועתה שחקו עלי--  צעירים ממני לימים אשר-מאסתי אבותם--  לשית עם-כלבי צאני

2ב גם-כח ידיהם למה לי  עלימו אבד כלח

3ג בחסר ובכפן גלמוד  הערקים ציה--אמש שואה ומשאה

4ד הקטפים מלוח עלי-שיח  ושרש רתמים לחמם

5ה מן-גו יגרשו  יריעו עלימו כגנב

6ו בערוץ נחלים לשכן  חרי עפר וכפים

7ז בין-שיחים ינהקו  תחת חרול יספחו

8ח בני-נבל גם-בני בלי-שם--  נכאו מן-הארץ

9ט ועתה נגינתם הייתי  ואהי להם למלה

10י תעבוני רחקו מני  ומפני לא-חשכו רק

11יא כי-יתרו (יתרי) פתח ויענני  ורסן מפני שלחו

12יב על-ימין פרחח יקומו  רגלי שלחו ויסלו עלי ארחות אידם

13יג נתסו נתיבתי  להותי יעילו לא עזר למו

14יד כפרץ רחב יאתיו  תחת שאה התגלגלו

15טו ההפך עלי  בלהות תרדף כרוח נדבתי  וכעב עברה ישעתי

16טז ועתה--עלי תשתפך נפשי  יאחזוני ימי-עני

17יז לילה--עצמי נקר מעלי  וערקי לא ישכבון

18יח ברב-כח יתחפש לבושי  כפי כתנתי יאזרני

19יט הרני לחמר  ואתמשל כעפר ואפר

20כ אשוע אליך ולא תענני  עמדתי ותתבנן בי

21כא תהפך לאכזר לי  בעצם ידך תשטמני

22כב תשאני אל-רוח תרכיבני  ותמגגני תשוה (תשיה)

23כג כי-ידעתי מות תשיבני  ובית מועד לכל-חי

24כד אך לא-בעי ישלח-יד  אם-בפידו להן שוע

25כה אם-לא בכיתי לקשה-יום  עגמה נפשי לאביון

26כו כי טוב קויתי ויבא רע  ואיחלה לאור ויבא אפל

27כז מעי רתחו ולא-דמו  קדמני ימי-עני

28כח קדר הלכתי בלא חמה  קמתי בקהל אשוע

29כט אח הייתי לתנים  ורע לבנות יענה

30ל עורי שחר מעלי  ועצמי-חרה מני-חרב

31לא ויהי לאבל כנרי  ועגבי לקול בכים

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Job 29
Top of Page
Top of Page