Второзаконие 14
Bulgarian
1Вие сте чада на Господа вашия Бог; да не правите [по тялото си] нарязвания, нито да се бръснете между очите си поради мъртвец. 2Защото сте люде свети на Господа вашия Бог, и вас избра Господ измежду всичките племена, които са по лицето на земята, за да Му бъдете собствени люде.

3Да не ядеш нищо мръсно. 4Ето животните, които [бива] да ядете: говедото, овцата и козата, 5елена, сърната, бивола, дивата коза, кошутата, дивия вол и камилопарда. 6Всяко животно между четвероногите, което има раздвоена нога и разцепено на два нокътя копито и което преживя, тях да ядете. 7Но да не ядете от ония, които [само] преживят, или които [само] имат раздвоено и разцепено копито, [като] камилата, заекът и питомният заек; понеже те преживят, но нямат раздвоено копито, те са нечисти за вас; 8и свинята, понеже има раздвоено копито, но не преживя, е нечиста за вас; от месото на тия да не ядете, и до мършата им да се не допирате.

9От всички що са във водите, ето кои да ядете: всички, които имат перки и люспи да ядете; 10но да не ядете никои, които нямат перки и люспи; те са нечисти за вас.

11От всички чисти птици можете да ядете. 12А ето тия, които не бива да ядете: орела, грифа, морския орел, 13пиляка, сокола, сяпа по видовете му; 14всяка врана по видовете й; 15камилоптицата, бухала, кукувицата, ястреба по видовете му, 16малкия бухал, ибиса, лебеда, 17пеликана, лешояда, рибаря, 18щърка, цаплята по видовете й, папуняка и прилепа. 19Всички крилати пълзящи са нечисти за вас: не бива да се ядат. 20От всички чисти птици можете да ядете.

21Никаква мърша да не ядете; (на чужденеца, който е отвътре портите ти, можеш да я даваш да я яде, или да я продаваш на чуждестранец); защото вие сте люде свети на Господа вашия Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му.

22Непременно да даваш десетък от всичките си произведения, които си посеял, които нивата ти произвежда всяка година. 23И десетъкът от житото си, от виното си и от маслото си, и първородните от говедата си и от овците си да ядеш пред Господа твоя Бог, на мястото, което избере за да настани Името Си там; за да се научиш да се боиш всякога от Господа твоя Бог. 24Но ако, когато те благослови Господ твоят Бог, пътят е много дълъг за тебе, щото да не можеш да ги занасяш, понеже е много далеч от тебе мястото, което избере Господ твоят Бог, за да настани Името Си там, 25тогава да разменяш [десетъците си] с пари и да вържеш парите в ръката си, па да идеш на мястото, което избере Господ твоят Бог; 26и да дадеш парите за какво да е нещо, което пожелае душата ти, за говеда или за овци, или за вино, или за спиртни пития, или за какво да е нещо, което би пожелала душата ти; и там, пред Господа, твоя Бог, да ядеш и да се развеселиш, ти, домът ти 27и левитинът, който е отвътре портите ти; него да не пренебрегваш, защото той няма дял нито наследство с тебе.

28В края на всяка трета година да изваждаш целия десетък от произведението си през оная година, и да го складираш отвътре [градските] си порти, 29тъй щото левитинът, (защото той няма дял нито наследство с тебе), чужденецът, сирачето и вдовицата, които са отвътре портите ти, да дохождат, да ядат и да се насищат; за да те благославя Господ твоят Бог във всичките дела на ръцете ти, които ще вършиш.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Deuteronomy 13
Top of Page
Top of Page