Йов 12
Bulgarian
1И надеждата им ще бъде, че ще издъхват. Тогава Иов в отговор рече:-

2Наистина [само] вие сте люде, И с вас ще умре мъдростта!

3Но и аз имам разум както и вие; Не съм по-долен от вас; И такива работи, кой ги не знае?

4Станах за поругание на ближния си, Човек, който призовавах Бога, и Той му отговаряше,- Праведният, непорочният човек стана за поругание!

5Тоя, чиито нозе са близо до подхлъзване, Е като презрян светилник в мисълта на благополучния.

6Шатрите на разбойниците са в благоденствие, И тия, които разгневяват Бога, са в безопасност; Бог докарва [изобилие] в ръцете им.

7Но попитай сега животните, и те ще те научат, И въздушните птици, и ще ти кажат;

8Или говори на земята, и тя ще те научи, И морските риби ще ти изявят.

9От всички тия кой не разбира, Че ръката на Господа е сторила това?-

10В Чиято ръка е душата на всичко живо, И дишането на цялото човечество.

11Ухото не изпитва ли думите, Както небцето вкусва ястието си?

12Мъдростта е у белокосите, [казвате вие], И разумът в дългия живот.

13А у [Бога] е мъдростта и силата; Той има разсъждение и разум.

14Ето, Той събаря, и не се съгражда вече; Затваря човека, и не му се отваря.

15Ето, задържа водите, и пресъхват; Пуща ги пак, и изравят земята.

16У Него е силата и мъдростта; Негов е измаменият и измамникът.

17Закарва съветниците ограбени, И прави съдиите глупави.

18Разпасва пояса на царете, И опасва кръста им с въже.

19Закарва първенците ограбени И поваля силните.

20Отнема думата от ползуващите се с доверие, И взема ума на старейшините.

21Излива презрение върху князете, И ослабва силата на яките.

22Открива дълбоки работи из тъмнината, И изважда на видело мрачната сянка.

23Умножава народите, и погубва ги, Разширява народите, и стеснява ги.

24Отнема бодростта на началниците на земните жители, И прави ги да се скитат по непроходна пустиня;

25Пипат в тъмнината без виделина, И прави ги да залитат като пияни.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 11
Top of Page
Top of Page