Йов 13
Bulgarian
1Ето, моето око е видяло всичко [това], Ухото ми е чуло и го е разбрало.

2Което знаете вие, това зная и аз; Не съм по-долен от вас.

3Но аз бих говорил на Всемогъщия, И желая да разисквам с Бога;

4Защото вие сте измислители на лъжа; Всинца сте безполезни лекари.

5Дано млъкнехте съвсем! И това щеше да ви бъде за мъдрост.

6Слушайте сега доводите ми, И дайте внимание в жалбата на устните ми.

7Заради Бога несправедливо ли ще говорите? Заради Него измама ли ще изкажете?

8Заради Него пристрастие ли ще покажете? Заради Бога ще се съдите ли?

9Добро ли е да ви изпита Той? Или ще можете да Го излъжете както лъжат човека?

10Той непременно ще ви изобличи, Ако тайно показвате пристрастие.

11Величието Му не ще ли да ви уплаши? И ужасът Му не ще ли да ви нападне?

12Вашите паметни думи [стават пред Него] поговорки от пепел; Защитата ви [става] укрепление от кал.

13Млъкнете! оставете ме и аз да говоря; И нека дойде върху мене каквото ще.

14Каквото и да стане, ще взема месата си в зъбите си, И ще туря живота в шепата си.

15Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам; Но пак ще защитя пътищата си пред Него.

16Даже това ще ми бъде спасение, Че нечестив човек няма да дойде пред Него.

17Послушайте внимателно думата ми; И изявлението ми нека бъде в ушите ви.

18Ето сега, аз съм наредил делото си; Зная, че ще се оправдая.

19Кой е оня, който ще се съди с мене? Защото, ако млъкна, сега ще издъхна.

20Само две неща не ми направяй, Тогава не ще се скрия от лицето Ти,-

21[Не отказвай] да оттеглиш ръката Си от мене, И нека ме не уплаши ужаса Ти.

22Тогава Ти повикай, и аз ще Ти отговоря; Или аз да говоря, и Ти ми отговори.

23Колко са беззаконията ми и греховете ми? Яви ми престъплението ми и греха ми.

24Защо криеш лицето Си, И ме считаш за Свой неприятел?

25Ще изморяваш ли лист отвяван? И ще гониш ли суха плява?

26Защо пишеш горести против мене, И ме правиш да наследвам беззаконията на младостта си,

27И туряш нозете ми в клада, И наблюдаваш всичките ми пътища, Забелязваш дирите на нозете ми?-

28При все, че аз като гнила вещ тлея, Като дреха от молец изядена.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 12
Top of Page
Top of Page