Йов 15
Bulgarian
1Тогава теманецът Елифад в отговор рече:

2Мъдър човек с вятърничаво ли знание отговаря, И с източен вятър ли пълни корема си?

3С празни думи ли се препира И с безполезни речи?

4Наистина ти унищожаваш страха [от Бога], И намаляваш моленето пред Него.

5Защото беззаконието ти поучава устата ти, И си избрал езика на лукавите.

6Твоите уста те осъждат, а не аз; Твоите устни свидетелствуват против тебе.

7Ти ли си първороденият човек? Или създаден ли си преди хълмовете?

8Чул ли си ти Божиите тайни намерения? Или си заключил в себе си мъдростта?

9Що знаеш ти, което ние не знаем? Що разбираш ти, което няма у нас?

10Има и между нас и белокоси и престарели, По-напреднали на възраст и от баща ти.

11Божиите утешения и меките [Му] към тебе думи Малко нещо ли са за тебе?

12Какво те блазни сърцето ти, И на какво смигат очите ти,

13Та обръщаш духът си против Бога, И изпущаш [такива] думи из устата си?

14Що е човек та да е чист, И роденият от жена та да е праведен?

15Ето, на светите Си [ангели] Той не се доверява, И небесата не са чисти в очите Му;

16Колко повече е гнусен и непотребен човек, Който пие неправда като вода!

17Аз ще ти кажа, послушай ме; И това, което съм видял, ще ти изявя,

18(Което мъдрите не скриха, но възвестиха, [Както бяха чули] от бащите си;

19На които биде дадена земята, и само на тях, И чужденец не замина между тях);

20Нечестивият се мъчи през всичките си дни; И преброени години са запазени за мъчителя.

21Ужасни гласове има в ушите му, Че като е в спокойствие ще го нападне изтребителя;

22Не вярва, че ще се върне от тъмнината; И той е очакван от ножа;

23Скита се да [търси] хляб, [казвайки]: Где е? Знае, че денят на тъмнината е готов до ръката му;

24Скръб и тъга го плашат, Като цар приготвен за бой му надвиват,

25Понеже той простря ръката си против Бога, И възгордя се против Всемогъщия,

26Спусна се на Него с [корав] врат, С дебелите изпъкналости на щитовете си.

27Понеже покри лицето си с тлъстината си, И затлъсти кръста си,

28Той се засели в разорени градове, В къщи необитаеми, Готови да станат на купове.

29Няма да се обогати, и имотът му няма да трае, Нито ще се навеждат до земята произведенията им.

30Няма да се отърве от тъмнината; Пламък ще изсуши младоците му; И от дишането на [Божиите] уста ще бъде завлечен.

31Нека не се доверява на суетата, самоизмамен; Защото суета ще бъде заплатата му.

32Преди времето си ще се изплати, И клонът му няма да раззеленее,

33Ще изрони неузрялото си грозде като лозата, И ще хвърли цвета си като маслината.

34Защото дружината на нечестивите ще запустее; И огън ще пояде шатрите на подкупничеството.

35Зачват зло, и раждат беззаконие, И сърцето им подготвя измама.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 14
Top of Page
Top of Page