Матей 11
Bulgarian
1А Исус, когато свърши наставленията Си към дванадесетте Си ученика, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им.

2А Иоан като чу в тъмницата за делата на Христа, прати от учениците си да Му кажат: 3Ти ли си оня, Който има да дойде, или друг да очакваме? 4Исус в отговор им рече: Идете, съобщете на Иоана това, което чувате и виждате: 5Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресявани, и на сиромасите се проповядва благовестието. 6И блажен оня, който не се съблазнява в Мене.

7И когато те си отиваха, Исус почна да казва на народа за Иоана: Какво излязохте да видите в пустинята? тръстика ли от вятър разлюлявана? 8Но какво излязохте да видите? човек в меки [дрехи] ли облечен? Ето, тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци. 9Но защо излязохте? пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк.

10Това е онзи, за когото е писано:- "Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ти пред Тебе".

11Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя; обаче, най-малкият в небесното царство, е по-голям от него. 12А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват. 13Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана; 14и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде. 15Който има уши да слуша, нека слуша.

16А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, седящи по пазарите, които викат на другарите си, казвайки: 17Свирихме ви, и не играхте; ридахме, и не жалеехте. 18Защото дойде Иоан, който нито ядеше, нито пиеше; и казват: Бяс има. 19Дойде Човешкият Син, Който яде и пие; и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но пак, мъдростта се оправдава от делата си.

20Тогава почна да укорява градовете, гдето се извършиха повечето от Неговите велики дела, за гдето не се покаяха: 21Горко ти Хоразине! горко ти, Витсаидо! защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел. 22Но казвам ви, на Тир и Сидон [наказанието] ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на вас. 23И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? до ада ще слезеш! защото, ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той би и до днес останал. 24Но казвам ви, че в същия ден [наказанието] на содомската земя ще бъде по-леко отколкото на тебе.

25В онова време Исус проговори, казвайки: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, за гдето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. 26Да, Отче, защото така Ти се видя угодно. 27Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и, освен Отца, никой не познава Сина; нито познава някой Отца, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие.

28Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. 29Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. 30Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 10
Top of Page
Top of Page