Матей 23
Bulgarian
1Тогава Исус продума на народа и на учениците Си казвайки: 2На Моисеевото седалище седят книжниците и фарисеите; 3затова всичко що ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте; понеже говорят, а не вършат. 4Защото свързват тежки и непоносими бремена, и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат нито с пръста си да ги помръднат. 5Но вършат всичките си дела, за да ги виждат хората; защото разширяват филактериите си, и правят големи полите [на дрехите си], 6и обичат първото място при угощенията, и първите столове в синагогите, 7и поздравите по пазарите, и да се наричат от хората: учители. 8Но вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя. 9И никого на земята недейте нарича свой отец, защото Един е вашият Отец, Небесният. 10Недейте се нарича нито наставници, защото Един е вашият Наставник, Христос. 11А по-големият между вас нека ви бъде служител. 12Но който възвишава себе си ще се смири; и който смири себе си ще се възвиси.

13Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат. 14[[Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате домовете на вдовиците, даже, когато за показ правите дълги молитви; затова ще приемете по-голямо осъждане]].

15Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото море и суша обикаляте за да направите един прозелит; и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти повече от вас.

16Горко вам слепи водители! които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма задължава се. 17Безумни и слепи! че кое е по-голямо, златото ли или храмът, който е осветил златото? 18[Казвате] още: Ако някой се закълне в олтара, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. 19[[Безумни и]] слепи! че кое е по-голямо, дарът ли, или олтарът, който освещава дара? 20Прочее, който се кълне в олтара, заклева се в него и във всичко що е върху него. 21И който се кълне в храма, заклева се в него и в Онзи, Който обитава в него. 22И който се кълне в небето, заклева се в Божия престол и в Онзи, Който седи на него.

23Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десетък от гйозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона- правосъдието, милостта и верността, но тия трябва да правите, а ония да не пренебрегвате. 24Слепи водители! които прецеждате комара, а камилата поглъщате.

25Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие. 26Слепи фарисеино! очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста.

27Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. 28Също така и вие от вън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.

29Горко вам книжници и фарисеи, лицемери; защото зидате гробниците на пророците, и поправяте гробовете на праведните, и казвате: 30Ние, ако бяхме [живели] в дните на бащите си, не бихме съучаствували с тях [в проливане] кръвта на пророците. 31Така щото свидетелствувате против себе си, че сте синове на ония, които избиха пророците. 32Допълнете и вие, [прочее], мярката на бащите си. 33Змии! рожби ехиднини! как ще избегнете от осъждането в пъкъла?

34Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град; 35за да дойде върху вас всичката праведна кръв проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между светилището и олтара. 36Истина ви казвам: Всичко това ще дойде върху туй поколение.

37Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте! 38Ето, вашият дом се оставя пуст. 39Защото казвам ви, от сега няма вече да Ме видите, до когато речете: Благословен, Който иде в Господното име.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 22
Top of Page
Top of Page