Matthew 23:16
New International Version
"Woe to you, blind guides! You say, 'If anyone swears by the temple, it means nothing; but anyone who swears by the gold of the temple is bound by that oath.'

New Living Translation
"Blind guides! What sorrow awaits you! For you say that it means nothing to swear 'by God's Temple,' but that it is binding to swear 'by the gold in the Temple.'

English Standard Version
“Woe to you, blind guides, who say, ‘If anyone swears by the temple, it is nothing, but if anyone swears by the gold of the temple, he is bound by his oath.’

Berean Study Bible
Woe to you, blind guides! You say, ‘If anyone swears by the temple, it means nothing; but if anyone swears by the gold of the temple, he is bound by his oath.’

New American Standard Bible
"Woe to you, blind guides, who say, 'Whoever swears by the temple, that is nothing; but whoever swears by the gold of the temple is obligated.'

King James Bible
Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor!

Holman Christian Standard Bible
"Woe to you, blind guides, who say, Whoever takes an oath by the sanctuary, it means nothing. But whoever takes an oath by the gold of the sanctuary is bound by his oath.'

International Standard Version
"How terrible it will be for you, blind guides! You say, 'Whoever swears an oath by the sanctuary is excused, but whoever swears an oath by the gold of the sanctuary must keep his oath.'

NET Bible
"Woe to you, blind guides, who say, 'Whoever swears by the temple is bound by nothing. But whoever swears by the gold of the temple is bound by the oath.'

Aramaic Bible in Plain English
Woe to you blind guides, for you say, 'Whoever swears by The Temple, it is nothing', but 'Whoever swears by the gold of The Temple is liable!'

GOD'S WORD® Translation
"How horrible it will be for you, you blind guides! You say, 'To swear an oath by the temple doesn't mean a thing. But to swear an oath by the gold in the temple means a person must keep his oath.'

Jubilee Bible 2000
Woe unto you, ye blind guides, who say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor!

King James 2000 Bible
Woe unto you, you blind guides, who say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is bound!

American King James Version
Woe to you, you blind guides, which say, Whoever shall swear by the temple, it is nothing; but whoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor!

American Standard Version
Woe unto you, ye blind guides, that say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor.

Douay-Rheims Bible
Woe to you blind guides, that say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but he that shall swear by the gold of the temple, is a debtor.

Darby Bible Translation
Woe to you, blind guides, who say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor.

English Revised Version
Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor.

Webster's Bible Translation
Woe to you, ye blind guides, who say, Whoever shall swear by the temple, it is nothing; but whoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor.

Weymouth New Testament
"Alas for you, you blind guides, who say, "'Whoever swears by the Sanctuary it is nothing; but whoever swears by the gold of the Sanctuary, is bound by the oath.'

World English Bible
"Woe to you, you blind guides, who say, 'Whoever swears by the temple, it is nothing; but whoever swears by the gold of the temple, he is obligated.'

Young's Literal Translation
'Woe to you, blind guides, who are saying, Whoever may swear by the sanctuary, it is nothing, but whoever may swear by the gold of the sanctuary -- is debtor!

Mattheus 23:16 Afrikaans PWL
Wee julle, blinde gidse, wat sê: ‘Wie ’n eed sweer by die tempel; dit is niks nie, maar wie ’n eed sweer by die goud van die tempel, hy is onder verpligting.’

Mateu 23:16 Albanian
Mjerë ju, udhëheqës të verbër, që thoni: "Në qoftë se dikush betohet për tempullin, kjo s'është gjë; por në qoftë se betohet për arin e tempullit, është i detyruar".

ﻣﺘﻰ 23:16 Arabic: Smith & Van Dyke
ويل لكم ايها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء. ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 23:16 Armenian (Western): NT
Վա՜յ ձեզի, կո՛յր առաջնորդներ, որ կ՚ըսէք. “Ո՛վ որ երդում կ՚ընէ տաճարին վրայ՝ բան մը չէ, բայց ո՛վ որ երդում կ՚ընէ տաճարի ոսկիի՛ն վրայ՝ պարտաւոր կ՚ըլլայ”:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  23:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Maledictione çuen gainean guidari itsuác, ceinéc baitioçue, Norc-ere iuraturen baitu templeaz, ezta deus: baina norc-ere iuraturen baitu templeco vrrheaz, çordun da.

Dyr Mathäus 23:16 Bavarian
Wee enk Füerer, woß selbn nit wisstß, wo hint und vorn ist! Ös künddtß: Wenn öbber bei n Templ schwört, naacherd binddt dös nit; schwört aber öbber bei n Gold von n Templ, dann +giltt s aau.

Матей 23:16 Bulgarian
Горко вам слепи водители! които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма задължава се.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「你們這些瞎眼的領路人有禍了!你們說:『如果有人指著聖所起誓,算不得什麼;但如果有人指著聖所裡的金子起誓,就必須遵守。』

中文标准译本 (CSB Simplified)
“你们这些瞎眼的领路人有祸了!你们说:‘如果有人指着圣所起誓,算不得什么;但如果有人指着圣所里的金子起誓,就必须遵守。’

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「你們這瞎眼領路的有禍了!你們說:『凡指著殿起誓的,這算不得什麼;只是凡指著殿中金子起誓的,他就該謹守。』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“你们这瞎眼领路的有祸了!你们说:‘凡指着殿起誓的,这算不得什么;只是凡指着殿中金子起誓的,他就该谨守。’

馬 太 福 音 23:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 這 瞎 眼 領 路 的 有 禍 了 ! 你 們 說 : 凡 指 著 殿 起 誓 的 , 這 算 不 得 甚 麼 ; 只 是 凡 指 著 殿 中 金 子 起 誓 的 , 他 就 該 謹 守 。

馬 太 福 音 23:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 这 瞎 眼 领 路 的 有 祸 了 ! 你 们 说 : 凡 指 着 殿 起 誓 的 , 这 算 不 得 甚 麽 ; 只 是 凡 指 着 殿 中 金 子 起 誓 的 , 他 就 该 谨 守 。

Evanðelje po Mateju 23:16 Croatian Bible
Jao vama! Slijepe vođe! Govorite: 'Zakune li se tko Hramom, nije ništa. Ali ako se zakune hramskim zlatom, veže ga zakletva.'

Matouš 23:16 Czech BKR
Běda vám, vůdcové slepí, kteříž říkáte: Přisáhl-li by kdo skrze chrám, to nic není; ale kdo by přisáhl skrze zlato chrámové, povinenť jest přísaze dosti činiti.

Matthæus 23:16 Danish
Ve eder, I blinde Vejledere! I, som sige: Den, som sværger ved Templet, det er intet; men den, som sværger ved Guldet i Templet, han er forpligtet.

Mattheüs 23:16 Dutch Staten Vertaling
Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt: Zo wie gezworen zal hebben bij den tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig.

Nestle Greek New Testament 1904
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει.

Westcott and Hort 1881
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει·

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες, Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει.

Greek Orthodox Church 1904
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ, οἱ λέγοντες· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει.

Tischendorf 8th Edition
οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ, οἱ λέγοντες, Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει.

Stephanus Textus Receptus 1550
Οὐαὶ ὑμῖν ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ οὐδέν ἐστιν· ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουαι υμιν οδηγοι τυφλοι οι λεγοντες ος αν ομοση εν τω ναω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου οφειλει

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουαι υμιν οδηγοι τυφλοι οι λεγοντες ος αν ομοση εν τω ναω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου οφειλει

Stephanus Textus Receptus 1550
ουαι υμιν οδηγοι τυφλοι οι λεγοντες ος αν ομοση εν τω ναω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου οφειλει

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ουαι υμιν, οδηγοι τυφλοι, οι λεγοντες, Ος αν ομοση εν τω ναω, ουδεν εστιν· ος δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου, οφειλει.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουαι υμιν οδηγοι τυφλοι οι λεγοντες ος αν ομοση εν τω ναω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου οφειλει

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουαι υμιν οδηγοι τυφλοι οι λεγοντες ος αν ομοση εν τω ναω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου οφειλει

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ouai hymin, hodēgoi typhloi hoi legontes Hos an omosē en tō naō, ouden estin; hos d’ an omosē en tō chrysō tou naou, opheilei.

Ouai hymin, hodegoi typhloi hoi legontes Hos an omose en to nao, ouden estin; hos d’ an omose en to chryso tou naou, opheilei.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ouai hymin, hodēgoi typhloi hoi legontes Hos an omosē en tō naō, ouden estin, hos d' an omosē en tō chrysō tou naou opheilei;

Ouai hymin, hodegoi typhloi hoi legontes Hos an omose en to nao, ouden estin, hos d' an omose en to chryso tou naou opheilei;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ouai umin odēgoi tuphloi oi legontes os an omosē en tō naō ouden estin os d an omosē en tō chrusō tou naou opheilei

ouai umin odEgoi tuphloi oi legontes os an omosE en tO naO ouden estin os d an omosE en tO chrusO tou naou opheilei

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ouai umin odēgoi tuphloi oi legontes os an omosē en tō naō ouden estin os d an omosē en tō chrusō tou naou opheilei

ouai umin odEgoi tuphloi oi legontes os an omosE en tO naO ouden estin os d an omosE en tO chrusO tou naou opheilei

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ouai umin odēgoi tuphloi oi legontes os an omosē en tō naō ouden estin os d an omosē en tō chrusō tou naou opheilei

ouai umin odEgoi tuphloi oi legontes os an omosE en tO naO ouden estin os d an omosE en tO chrusO tou naou opheilei

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ouai umin odēgoi tuphloi oi legontes os an omosē en tō naō ouden estin os d an omosē en tō chrusō tou naou opheilei

ouai umin odEgoi tuphloi oi legontes os an omosE en tO naO ouden estin os d an omosE en tO chrusO tou naou opheilei

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:16 Westcott/Hort - Transliterated
ouai umin odēgoi tuphloi oi legontes os an omosē en tō naō ouden estin os d an omosē en tō chrusō tou naou opheilei

ouai umin odEgoi tuphloi oi legontes os an omosE en tO naO ouden estin os d an omosE en tO chrusO tou naou opheilei

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ouai umin odēgoi tuphloi oi legontes os an omosē en tō naō ouden estin os d an omosē en tō chrusō tou naou opheilei

ouai umin odEgoi tuphloi oi legontes os an omosE en tO naO ouden estin os d an omosE en tO chrusO tou naou opheilei

Máté 23:16 Hungarian: Karoli
Jaj néktek vak vezérek, a kik ezt mondjátok: Ha valaki a templomra esküszik, semmi az; de ha valaki a templom aranyára esküszik, tartozik az.

La evangelio laŭ Mateo 23:16 Esperanto
Ve al vi, blindaj gvidantoj! kiuj diras:Se iu jxuras per la sanktejo, tio estas nenio; sed kiu jxuras per la oro de la sanktejo, tiu estas sxuldanto.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 23:16 Finnish: Bible (1776)
Voi teitä, te sokiat taluttajat! jotka sanotte: joka vannoo templin kautta, ei se mitään ole, mutta joka vannoo templin kullan kautta, se on velvollinen.

Matthieu 23:16 French: Darby
Malheur à vous, guides aveugles, qui dites: Quiconque aura jure par le temple, ce n'est rien; mais quiconque aura jure par l'or du temple, est oblige.

Matthieu 23:16 French: Louis Segond (1910)
Malheur à vous, conducteurs aveugles! qui dites: Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien; mais, si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé.

Matthieu 23:16 French: Martin (1744)
Malheur à vous Conducteurs aveugles, qui dites : quiconque aura juré par le Temple, ce n'est rien; mais qui aura juré par l'or du Temple, il est obligé.

Matthaeus 23:16 German: Modernized
Wehe euch, verblendete Leiter, die ihr saget: Wer da schwöret bei dem Tempel, das ist nichts; wer aber schwöret bei dem Golde am Tempel, der ist schuldig.

Matthaeus 23:16 German: Luther (1912)
Weh euch, verblendete Leiter, die ihr sagt: "Wer da schwört bei dem Tempel, das ist nichts; wer aber schwört bei dem Gold am Tempel, der ist's schuldig."

Matthaeus 23:16 German: Textbibel (1899)
Wehe euch, ihr blinde Führer, die ihr sagt: wer beim Tempel schwört, das gilt nichts; wer aber beim Golde des Tempels schwört, der ist verpflichtet.

Matteo 23:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
Guai a voi, guide cieche, che dite: Se uno giura per il tempio, non è nulla; ma se giura per l’oro del tempio, resta obbligato.

Matteo 23:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Guai a voi, guide cieche! che dite: Se alcuno ha giurato per lo tempio, non è nulla; ma se ha giurato per l’oro del tempio, è obbligato.

MATIUS 23:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Wai bagi kamu, hai pemimpin yang buta, yang berkata: Barangsiapa yang bersumpah demi Bait Allah, tiada mengapa; tetapi barangsiapa yang bersumpah demi emas Bait Allah, maka tertanggunglah.

Matthew 23:16 Kabyle: NT
A nnger-nwen ay iderɣalen iteṭṭfen afus i wiyaḍ ! Teqqaṛem : « Ma yella yeggul bunadem s lǧameɛ iqedsen, ɣas yeḥnet ulac fell-as ; ma d win ara yegallen s ddheb yellan di lǧameɛ, ur s-ilaq ara ad iḥnet, ilaq ad iṭṭef di limin-ines ! »

마태복음 23:16 Korean
화 있을진저 ! 소경된 인도자여 너희가 말하되 누구든지 성전으로 맹세하면 아무 일 없거니와 성전의 금으로 맹세하면 지킬지라 하는도다

Matthaeus 23:16 Latin: Vulgata Clementina
Væ vobis duces cæci, qui dicitis : Quicumque juraverit per templum, nihil est : qui autem juraverit in auro templo, debet.

Sv. Matejs 23:16 Latvian New Testament
Bēdas jums, jūs aklie vadoņi, kas sakāt: ja kāds zvēr pie svētnīcas, tas nav nekas, bet kas zvēr pie svētnīcas zelta, tam tas jāpilda.

Evangelija pagal Matà 23:16 Lithuanian
Vargas jums, aklieji vadai, kurie sakote: ‘Jei kas prisiektų šventykla, tai nieko, o jei kas prisiektų šventyklos auksu, tai jis įsipareigoja’.

Matthew 23:16 Maori
Aue, te mate mo koutou, e nga kaiarahi matapo, e mea nei, Ki te oatitia te whare tapu e tetahi, he mea noa ano; otira ki te oatitia e tetahi te koura o te whare tapu, ka mau tana!

Matteus 23:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Ve eder, I blinde veiledere, som sier: Om nogen sverger ved templet, det er intet; men den som sverger ved gullet i templet, han er bundet!

Mateo 23:16 Spanish: La Biblia de las Américas
¡Ay de vosotros, guías ciegos!, que decís: ``No es nada el que alguno jure por el templo; pero el que jura por el oro del templo, contrae obligación.

Mateo 23:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"¡Ay de ustedes, guías ciegos! Porque dicen: 'No es nada si alguien jura por el templo; pero el que jura por el oro del templo, contrae obligación.'

Mateo 23:16 Spanish: Reina Valera Gómez
¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el templo, no es nada; pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor.

Mateo 23:16 Spanish: Reina Valera 1909
Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Cualquiera que jurare por el templo es nada; mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es.

Mateo 23:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
¡Ay de vosotros, guías ciegos! Que decís: Cualquiera que jurare por el Templo es nada; mas cualquiera que jurare por el oro del Templo, deudor es.

Mateus 23:16 Bíblia King James Atualizada Português
Ai de vós, guias cegos! Porque ensinais: ‘Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado; porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu’.

Mateus 23:16 Portugese Bible
Ai de vós, guias cegos! que dizeis: Quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou.   

Matei 23:16 Romanian: Cornilescu
Vai de voi, povăţuitori orbi, cari ziceţi: ,Dacă jură cineva pe Templu, nu este nimic; dar dacă jură pe aurul Templului, este legat de jurămîntul lui.`

От Матфея 23:16 Russian: Synodal Translation (1876)
Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если ктопоклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен.

От Матфея 23:16 Russian koi8r
Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен.

Matthew 23:16 Shuar New Testament
`Wßinkiatßrum ßtumka. Jintinkiartiniaitiatrum nΘkachu asarum kusurua ainiuitrume. Ju Jintφarme: "Shuar nekasan tajai tusa Yusa Jeen Pßchiakka nii tana nuna umitsuk ikiukminiaiti. Antsu nekasan tajai tusa Yusa Jeen kuri ana nuna Pßchiakka ti nekas umiktiniaiti" Tφniuitrume.

Matteus 23:16 Swedish (1917)
Ve eder, I blinde ledare, som sägen: 'Om någon svär vid templet, så betyder det intet; men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden av sin ed'!

Matayo 23:16 Swahili NT
Ole wenu viongozi vipofu! Ninyi mwasema ati mtu akiapa kwa Hekalu, kiapo hicho si kitu; lakini akiapa kwa dhahabu ya Hekalu, kiapo hicho kinamshika.

Mateo 23:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sa aba ninyo, kayong mga tagaakay na bulag, na inyong sinasabi, Kung ipanumpa ninoman ang templo, ay walang anoman; datapuwa't kung ipanumpa ninoman ang ginto ng templo, ay nagkakautang nga siya.

Ǝlinjil wa n Matta 23:16 Tawallamat Tamajaq NT
«Iket alɣazab iqqâl-awan, ya imuzaran ǝddirɣalnen! Kawanay a ganninen: As ihad awedan s Ahan wa Zǝwwǝran n Ǝlɣibada, wǝdi wǝr imos wala, mišan as ihad s urǝɣ wa ihan Ehan wa Zǝwwǝran n Ǝlɣibada, wǝdi tahuday-net tǝglâ.

มัทธิว 23:16 Thai: from KJV
วิบัติแก่เจ้า คนนำทางตาบอด เจ้าสอนว่า `ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างพระวิหาร คำปฏิญาณนั้นไม่ผูกมัด แต่ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างทองคำของพระวิหาร ผู้นั้นจะต้องกระทำตามคำปฏิญาณ'

Matta 23:16 Turkish
‹‹Vay halinize kör kılavuzlar! Diyorsunuz ki, ‹Tapınak üzerine ant içenin andı sayılmaz, ama tapınaktaki altın üzerine ant içen, andını yerine getirmek zorundadır.›

Матей 23:16 Ukrainian: NT
Горе вам, проводирі слїпі, що кажете: Хто клясти меть ся церквою, нїчого; хто ж покленеть ся золотом Церковним, винуватий!

Matthew 23:16 Uma New Testament
Bate silaka-koi mpai'! Koi' hewa to wero to doko' mpotete' doo! Metudui' -koi hewa toi: Ane ria tauna to mpobabehi pojanci pai' mosumpa-i mpokahangai' Tomi Alata'ala, ni'uli' uma-i tehoo' hante sumpa-na toe. Hiaa' ane mpokahangai' -i bulawa to hi rala Tomi Alata'ala, tehoo' -i hante sumpa-na toe.

Ma-thi-ô 23:16 Vietnamese (1934)
Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy.

Matthew 23:15
Top of Page
Top of Page