αἰτήσει
Englishman's Concordance
αἰτήσει (aitēsei) — 5 Occurrences

Matthew 7:9 V-FIA-3S
GRK: ἄνθρωπος ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς
NAS: his son asks for a loaf,
KJV: his son ask bread, will he give
INT: a man who should ask the son

Matthew 7:10 V-FIA-3S
GRK: καὶ ἰχθὺν αἰτήσει μὴ ὄφιν
NAS: if he asks for a fish,
KJV: Or if he ask a fish, will he give
INT: also a fish he should ask not a serpent

Luke 11:11 V-FIA-3S
GRK: τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς
NAS: of you fathers is asked by his son
KJV: If a son shall ask bread of any of you
INT: who [is] a father will ask for the son

Luke 11:12 V-FIA-3S
GRK: ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν ἐπιδώσει
NAS: Or [if] he is asked for an egg,
KJV: if he shall ask an egg,
INT: or also he should ask an egg will he give

1 John 5:16 V-FIA-3S
GRK: πρὸς θάνατον αἰτήσει καὶ δώσει
NAS: not [leading] to death, he shall ask and [God] will for him give
KJV: death, he shall ask, and
INT: to death he will ask and he will give

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 154
70 Occurrences


αἰτῆσαι — 1 Occ.
αἰτήσας — 2 Occ.
αἰτήσασθε — 1 Occ.
αἰτήσῃ — 1 Occ.
αἰτήσῃς — 1 Occ.
αἰτήσηται — 1 Occ.
αἰτήσητε — 5 Occ.
αἰτήσει — 5 Occ.
αἰτήσεσθε — 1 Occ.
αἰτήσωμαι — 1 Occ.
αἰτήσωμέν — 1 Occ.
αἰτήσωνται — 2 Occ.
Αἴτησόν — 1 Occ.
αἰτήσουσιν — 1 Occ.
αἰτεῖν — 1 Occ.
αἰτεῖς — 1 Occ.
αἰτεῖσθαι — 2 Occ.
αἰτεῖσθε — 4 Occ.
Αἰτεῖτε — 4 Occ.
αἰτείτω — 2 Occ.
αἰτῶμεν — 1 Occ.
αἰτώμεθα — 2 Occ.
αἰτῶν — 2 Occ.
αἰτοῦμαι — 1 Occ.
αἰτούμενοι — 4 Occ.
αἰτούμεθα — 1 Occ.
αἰτοῦντί — 3 Occ.
αἰτοῦσά — 1 Occ.
αἰτοῦσιν — 3 Occ.
ᾐτήκαμεν — 1 Occ.
ᾐτήσαντο — 2 Occ.
ᾔτησας — 1 Occ.
ᾐτήσασθε — 1 Occ.
ᾐτήσατε — 1 Occ.
ᾐτήσατο — 6 Occ.
ᾐτοῦντο — 2 Occ.
Additional Entries
αἰσχύνομαι — 1 Occ.
αἰσχυνθήσομαι — 2 Occ.
αἰσχυνθῶμεν — 1 Occ.
αἰτῆσαι — 1 Occ.
αἰτήσας — 2 Occ.
αἰτήσασθε — 1 Occ.
αἰτήσῃ — 1 Occ.
αἰτήσῃς — 1 Occ.
αἰτήσηται — 1 Occ.
αἰτήσητε — 5 Occ.
αἰτήσεσθε — 1 Occ.
αἰτήσωμαι — 1 Occ.
αἰτήσωμέν — 1 Occ.
αἰτήσωνται — 2 Occ.
Αἴτησόν — 1 Occ.
αἰτήσουσιν — 1 Occ.
αἰτεῖν — 1 Occ.
αἰτεῖς — 1 Occ.
αἰτεῖσθαι — 2 Occ.
αἰτεῖσθε — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page