ἀποδώσει
Englishman's Concordance
ἀποδώσει (apodōsei) — 7 Occurrences

Matthew 6:4 V-FIA-3S
GRK: τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι
NAS: [what is done] in secret will reward you.
KJV: himself shall reward thee
INT: secret will reward you

Matthew 6:6 V-FIA-3S
GRK: τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι
NAS: [what is done] in secret will reward you.
KJV: in secret shall reward thee openly.
INT: secret will reward you

Matthew 6:18 V-FIA-3S
GRK: τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι
NAS: [what is done] in secret will reward you.
KJV: in secret, shall reward thee openly.
INT: secret will reward you

Matthew 16:27 V-FIA-3S
GRK: καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ
NAS: and WILL THEN REPAY EVERY MAN
KJV: then he shall reward every man
INT: and then he will give to each according to

Romans 2:6 V-FIA-3S
GRK: ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ
NAS: who WILL RENDER TO EACH PERSON
KJV: Who will render to every man according
INT: who will give to each according to

2 Timothy 4:8 V-FIA-3S
GRK: στέφανος ὃν ἀποδώσει μοι ὁ
NAS: Judge, will award to me on that day;
KJV: the righteous judge, shall give me at
INT: crown which will give to me the

2 Timothy 4:14 V-FIA-3S
GRK: κακὰ ἐνεδείξατο ἀποδώσει αὐτῷ ὁ
NAS: the Lord will repay him according
KJV: evil: the Lord reward him according to
INT: evil things did May give to him the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page