κολλᾶσθαι
Englishman's Concordance
κολλᾶσθαι (kollasthai) — 3 Occurrences

Acts 5:13 V-PNM/P
GRK: οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς ἀλλ'
NAS: dared to associate with them; however,
KJV: durst no man join himself to them: but
INT: no one dared join them but

Acts 9:26 V-PNM/P
GRK: Ἰερουσαλὴμ ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς
NAS: he was trying to associate with the disciples;
KJV: he assayed to join himself to the disciples:
INT: Jerusalem he attempted to join himself to the disciples

Acts 10:28 V-PNM/P
GRK: ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι
NAS: who is a Jew to associate with a foreigner
KJV: that is a Jew to keep company, or
INT: for a man a Jew to unite himself or come near

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page