2158. εὐσχήμων (euschémón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2158. εὐσχήμων (euschémón) — 5 Occurrences

Mark 15:43 Adj-NMS
GRK: ἀπὸ Ἁριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής ὃς
NAS: came, a prominent member of the Council,
KJV: Arimathaea, an honourable counsellor,
INT: from Arimathaea prominent Council member who

Acts 13:50 Adj-AMP
GRK: γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς
NAS: women of prominence and the leading men
KJV: the devout and honourable women, and
INT: women honorable and the

Acts 17:12 Adj-GMP
GRK: γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν
NAS: with a number of prominent Greek
KJV: also of honourable women
INT: women prominent and men

1 Corinthians 7:35 Adj-ANS
GRK: πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπάρεδρον
NAS: upon you, but to promote what is appropriate and [to secure] undistracted
KJV: for that which is comely, and
INT: for what [is] seemly and waiting

1 Corinthians 12:24 Adj-NNP
GRK: τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ
NAS: our more presentable members have
KJV: For our comely [parts] have no
INT: and [the] presentable [parts] of us no

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page