3841. παντοκράτωρ (pantokratór)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3841. παντοκράτωρ (pantokratór) — 10 Occurrences

2 Corinthians 6:18 N-NMS
GRK: λέγει Κύριος Παντοκράτωρ
NAS: to Me, Says the Lord Almighty.
KJV: saith the Lord Almighty.
INT: says [the] Lord Almighty

Revelation 1:8 N-NMS
GRK: ἐρχόμενος ὁ παντοκράτωρ
NAS: was and who is to come, the Almighty.
KJV: which is to come, the Almighty.
INT: [is] to come the Almighty

Revelation 4:8 N-NMS
GRK: θεός ὁ παντοκράτωρ ὁ ἦν
NAS: GOD, THE ALMIGHTY, WHO
KJV: Lord God Almighty, which was,
INT: God Almighty who was

Revelation 11:17 N-NMS
GRK: θεός ὁ παντοκράτωρ ὁ ὢν
NAS: God, the Almighty, who are and who
KJV: O Lord God Almighty, which art,
INT: God Almighty [He] who is

Revelation 15:3 N-NMS
GRK: θεός ὁ παντοκράτωρ δίκαιαι καὶ
NAS: God, the Almighty; Righteous
KJV: Lord God Almighty; just and
INT: God Almighty righteous and

Revelation 16:7 N-NMS
GRK: θεός ὁ παντοκράτωρ ἀληθιναὶ καὶ
NAS: God, the Almighty, true
KJV: Lord God Almighty, true and
INT: God Almighty true and

Revelation 16:14 N-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ παντοκράτορος
NAS: day of God, the Almighty.
KJV: day of God Almighty.
INT: of God the Almighty

Revelation 19:6 N-NMS
GRK: ἡμῶν ὁ παντοκράτωρ
NAS: our God, the Almighty, reigns.
KJV: the Lord God omnipotent reigneth.
INT: of us the Almighty

Revelation 19:15 N-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ παντοκράτορος
NAS: wrath of God, the Almighty.
KJV: and wrath of Almighty God.
INT: of God the Almighty

Revelation 21:22 N-NMS
GRK: θεός ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς
NAS: God the Almighty and the Lamb
KJV: the Lord God Almighty and the Lamb
INT: God Almighty temple of it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page