mə·qab·bə·ṣām
Englishman's Concordance
mə·qab·bə·ṣām — 1 Occurrence

Jeremiah 32:37
HEB: הִנְנִ֤י מְקַבְּצָם֙ מִכָּל־ הָ֣אֲרָצ֔וֹת
NAS: Behold, I will gather them out of all
KJV: Behold, I will gather them out of all countries,
INT: behold will gather of all the lands

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6908
127 Occurrences


’ă·qab·bêṣ — 5 Occ.
’ă·qab·bê·ṣāh — 1 Occ.
’ă·qab·bə·ṣêḵ — 1 Occ.
’ă·qab·bə·ṣe·kā — 1 Occ.
’ă·qab·bə·ṣêm — 3 Occ.
bə·hiq·qā·ḇêṣ — 1 Occ.
bə·qab·bə·ṣî — 1 Occ.
’eq·bōṣ — 1 Occ.
han·niq·bā·ṣîm — 1 Occ.
hiq·qā·ḇə·ṣū — 4 Occ.
hiṯ·qab·bə·ṣū — 3 Occ.
qab·bêṣ — 1 Occ.
qab·bə·ṣî — 1 Occ.
qā·ḇaṣ — 1 Occ.
qə·ḇōṣ — 1 Occ.
qə·ḇū·ṣîm — 1 Occ.
qib·bā·ṣāh — 1 Occ.
qib·bə·ṣām — 2 Occ.
qib·bə·ṣān — 1 Occ.
qib·bə·ṣū — 2 Occ.
qiḇ·ṣū — 2 Occ.
qō·ḇêṣ — 1 Occ.
lə·hiq·qā·ḇêṣ — 1 Occ.
lə·qab·bêṣ — 1 Occ.
lə·qā·ḇə·ṣî — 1 Occ.
lə·niq·bā·ṣāw — 1 Occ.
mə·qab·bêṣ — 5 Occ.
mə·qab·bə·ṣām — 1 Occ.
mə·qub·be·ṣeṯ — 1 Occ.
niq·bə·ṣū — 6 Occ.
tə·qab·bə·ṣêm — 1 Occ.
tiq·bōṣ — 1 Occ.
ṯiq·qā·ḇêṣ — 1 Occ.
tiq·qā·ḇə·ṣū — 1 Occ.
ū·mə·qab·bə·ṣāw — 1 Occ.
ū·ḇə·hiq·qā·ḇêṣ — 2 Occ.
wa·’ă·qab·bə·ṣêm — 1 Occ.
wā·’eq·bə·ṣāh — 2 Occ.
wā·’eq·bə·ṣêm — 2 Occ.
way·yiq·bə·ṣêm — 1 Occ.
way·yiq·bə·ṣū — 3 Occ.
way·yiq·bōṣ — 14 Occ.
way·yiq·qā·ḇə·ṣū — 9 Occ.
way·yiṯ·qab·bə·ṣū — 4 Occ.
wat·tə·qab·bə·ṣū — 1 Occ.
wə·’eq·bə·ṣāh — 1 Occ.
wə·qab·bə·ṣê·nū — 2 Occ.
wə·qib·baṣ·tî — 9 Occ.
wə·qib·baṣ·tîm — 2 Occ.
wə·qib·beṣ·ḵā — 1 Occ.
wə·qiḇ·ṣū — 1 Occ.
wə·qō·ḇêṣ — 1 Occ.
wə·niq·bā·ṣū — 1 Occ.
wə·niq·bə·ṣū — 1 Occ.
wə·yiq·bə·ṣū — 2 Occ.
wə·yiq·qā·ḇə·ṣū — 1 Occ.
yə·qab·bêṣ — 2 Occ.
yə·qab·beṣ·ḵā — 1 Occ.
yə·qab·bə·ṣen·nū — 1 Occ.
yiq·bə·ṣen·nū — 1 Occ.
yiq·bāṣ- — 1 Occ.
yiq·qā·ḇə·ṣū — 1 Occ.
yiṯ·qab·bə·ṣū — 1 Occ.
Additional Entries
qib·bə·ṣām — 2 Occ.
qib·bə·ṣān — 1 Occ.
qib·bə·ṣū — 2 Occ.
qiḇ·ṣū — 2 Occ.
qō·ḇêṣ — 1 Occ.
lə·hiq·qā·ḇêṣ — 1 Occ.
lə·qab·bêṣ — 1 Occ.
lə·qā·ḇə·ṣî — 1 Occ.
lə·niq·bā·ṣāw — 1 Occ.
mə·qab·bêṣ — 5 Occ.
mə·qub·be·ṣeṯ — 1 Occ.
niq·bə·ṣū — 6 Occ.
tə·qab·bə·ṣêm — 1 Occ.
tiq·bōṣ — 1 Occ.
ṯiq·qā·ḇêṣ — 1 Occ.
tiq·qā·ḇə·ṣū — 1 Occ.
ū·mə·qab·bə·ṣāw — 1 Occ.
ū·ḇə·hiq·qā·ḇêṣ — 2 Occ.
wa·’ă·qab·bə·ṣêm — 1 Occ.
wā·’eq·bə·ṣāh — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page