3226. יָמִין (Yamin)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 3226. יָמִין (Yamin) — 6 Occurrences

Genesis 46:10
HEB: שִׁמְע֗וֹן יְמוּאֵ֧ל וְיָמִ֛ין וְאֹ֖הַד וְיָכִ֣ין
NAS: Jemuel and Jamin and Ohad
KJV: Jemuel, and Jamin, and Ohad,
INT: of Simeon Jemuel and Jamin and Ohad and Jachin

Exodus 6:15
HEB: שִׁמְע֗וֹן יְמוּאֵ֨ל וְיָמִ֤ין וְאֹ֙הַד֙ וְיָכִ֣ין
NAS: Jemuel and Jamin and Ohad
KJV: Jemuel, and Jamin, and Ohad,
INT: of Simeon Jemuel and Jamin and Ohad and Jachin

Numbers 26:12
HEB: מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַנְּמ֣וּאֵלִ֔י לְיָמִ֕ין מִשְׁפַּ֖חַת הַיָּמִינִ֑י
NAS: of the Nemuelites; of Jamin, the family
KJV: of the Nemuelites: of Jamin, the family
INT: the family of the Nemuelites of Jamin the family of the Jaminites

1 Chronicles 2:27
HEB: יְרַחְמְאֵ֑ל מַ֥עַץ וְיָמִ֖ין וָעֵֽקֶר׃
NAS: were Maaz, Jamin and Eker.
KJV: were, Maaz, and Jamin, and Eker.
INT: of Jerahmeel were Maaz Jamin and Eker

1 Chronicles 4:24
HEB: שִׁמְע֑וֹן נְמוּאֵ֣ל וְיָמִ֔ין יָרִ֖יב זֶ֥רַח
NAS: [were] Nemuel and Jamin, Jarib,
KJV: [were], Nemuel, and Jamin, Jarib,
INT: of Simeon Nemuel and Jamin Jarib Zerah

Nehemiah 8:7
HEB: וּבָנִ֡י וְשֵׁרֵ֥בְיָ֣ה ׀ יָמִ֡ין עַקּ֡וּב שַׁבְּתַ֣י ׀
NAS: Sherebiah, Jamin, Akkub,
KJV: and Sherebiah, Jamin, Akkub,
INT: Bani Sherebiah Jamin Akkub Shabbethai

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page