359. אֵילוֹת (Eloth)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 359. אֵילוֹת (Eloth) — 8 Occurrences

Deuteronomy 2:8
HEB: מִדֶּ֙רֶךְ֙ הָֽעֲרָבָ֔ה מֵאֵילַ֖ת וּמֵעֶצְיֹ֣ן גָּ֑בֶר
KJV: of the plain from Elath, and from Eziongaber,
INT: road the Arabah Elath Ezion-geber turned

1 Kings 9:26
HEB: אֲשֶׁ֧ר אֶת־ אֵל֛וֹת עַל־ שְׂפַ֥ת
NAS: is near Eloth on the shore
KJV: in Eziongeber, which [is] beside Eloth, on the shore
INT: which is near Eloth on the shore

2 Kings 14:22
HEB: בָּנָ֣ה אֶת־ אֵילַ֔ת וַיְשִׁבֶ֖הָ לִֽיהוּדָ֑ה
KJV: He built Elath, and restored
INT: He built Elath and restored to Judah

2 Kings 16:6
HEB: אֲרָ֤ם אֶת־ אֵילַת֙ לַֽאֲרָ֔ם וַיְנַשֵּׁ֥ל
NAS: the Judeans out of Elath entirely; and the Arameans
KJV: recovered Elath to Syria,
INT: king of Aram of Elath Aram and cleared

2 Kings 16:6
HEB: אֶת־ הַיְהוּדִ֖ים מֵֽאֵיל֑וֹת [וַאֲרַמִּים כ]
KJV: the Jews from Elath: and the Syrians
INT: and cleared the Judeans of Elath Syrian came

2 Kings 16:6
HEB: ק) בָּ֣אוּ אֵילַ֔ת וַיֵּ֣שְׁבוּ שָׁ֔ם
KJV: came to Elath, and dwelt
INT: Syrian came of Elath lived there

2 Chronicles 8:17
HEB: גֶּ֧בֶר וְאֶל־ אֵיל֛וֹת עַל־ שְׂפַ֥ת
NAS: to Ezion-geber and to Eloth on the seashore
KJV: to Eziongeber, and to Eloth, at the sea
INT: to Ezion-geber and to Eloth and side

2 Chronicles 26:2
HEB: בָּנָ֣ה אֶת־ אֵיל֔וֹת וַיְשִׁיבֶ֖הָ לִֽיהוּדָ֑ה
NAS: He built Eloth and restored
KJV: He built Eloth, and restored
INT: He built Eloth and restored to Judah

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page