8274. שֵׁרֵבְיָה (Sherebeyah)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 8274. שֵׁרֵבְיָה (Sherebeyah) — 8 Occurrences

Ezra 8:18
HEB: בֶּן־ יִשְׂרָאֵ֑ל וְשֵׁרֵֽבְיָ֛ה וּבָנָ֥יו וְאֶחָ֖יו
NAS: of Israel, namely Sherebiah, and his sons
KJV: of Israel; and Sherebiah, with his sons
INT: the son of Israel and Sherebiah his sons and his brethren

Ezra 8:24
HEB: שְׁנֵ֣ים עָשָׂ֑ר לְשֵׁרֵֽבְיָ֣ה חֲשַׁבְיָ֔ה וְעִמָּהֶ֥ם
NAS: priests, Sherebiah, Hashabiah,
KJV: of the priests, Sherebiah, Hashabiah,
INT: both ten Sherebiah Hashabiah with

Nehemiah 8:7
HEB: וְיֵשׁ֡וּעַ וּבָנִ֡י וְשֵׁרֵ֥בְיָ֣ה ׀ יָמִ֡ין עַקּ֡וּב
NAS: Bani, Sherebiah, Jamin,
KJV: and Bani, and Sherebiah, Jamin,
INT: Jeshua Bani Sherebiah Jamin Akkub

Nehemiah 9:4
HEB: שְׁבַנְיָ֛ה בֻּנִּ֥י שֵׁרֵבְיָ֖ה בָּנִ֣י כְנָ֑נִי
NAS: Bunni, Sherebiah, Bani
KJV: Bunni, Sherebiah, Bani,
INT: Shebaniah Bunni Sherebiah Bani Chenani

Nehemiah 9:5
HEB: בָּנִ֨י חֲשַׁבְנְיָ֜ה שֵׁרֵֽבְיָ֤ה הֽוֹדִיָּה֙ שְׁבַנְיָ֣ה
NAS: Hashabneiah, Sherebiah, Hodiah,
KJV: Hashabniah, Sherebiah, Hodijah,
INT: Bani Hashabneiah Sherebiah Hodiah Shebaniah

Nehemiah 10:12
HEB: זַכּ֥וּר שֵׁרֵֽבְיָ֖ה שְׁבַנְיָֽה׃
NAS: Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
KJV: Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
INT: Zaccur Sherebiah Shebaniah

Nehemiah 12:8
HEB: בִּנּ֛וּי קַדְמִיאֵ֥ל שֵׁרֵבְיָ֖ה יְהוּדָ֣ה מַתַּנְיָ֑ה
NAS: Kadmiel, Sherebiah, Judah,
KJV: Kadmiel, Sherebiah, Judah,
INT: Binnui Kadmiel Sherebiah Judah Mattaniah

Nehemiah 12:24
HEB: הַ֠לְוִיִּם חֲשַׁבְיָ֨ה שֵֽׁרֵבְיָ֜ה וְיֵשׁ֤וּעַ בֶּן־
NAS: [were] Hashabiah, Sherebiah and Jeshua
KJV: Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua
INT: of the Levites Hashabiah Sherebiah and Jeshua the son

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page