way·yaš·kî·ḇu·hū
Englishman's Concordance
way·yaš·kî·ḇu·hū — 1 Occurrence

2 Chronicles 16:14
HEB: בְּעִ֣יר דָּוִיד֒ וַיַּשְׁכִּיבֻ֗הוּ בַּמִּשְׁכָּב֙ אֲשֶׁ֤ר
NAS: of David, and they laid him in the resting place
KJV: of David, and laid him in the bed
INT: the city of David laid the resting which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7901
208 Occurrences


bə·šā·ḵə·bə·ḵā — 1 Occ.
bə·šiḵ·ḇāh — 2 Occ.
ḵaḇ — 1 Occ.
’eš·kāḇ — 1 Occ.
’eš·kə·ḇāh — 2 Occ.
haš·kêḇ — 1 Occ.
haš·šō·ḵêḇ — 2 Occ.
haš·šō·ḵə·ḇîm — 1 Occ.
hiš·kî·ḇāh — 1 Occ.
kə·šō·ḵêḇ — 1 Occ.
kiš·ḵaḇ — 1 Occ.
liš·kaḇ — 7 Occ.
miš·šō·ḵe·ḇeṯ — 1 Occ.
muš·kāḇ — 1 Occ.
niš·kə·ḇāh — 1 Occ.
šā·ḵaḇ — 9 Occ.
šā·ḵaḇ·tā — 1 Occ.
šā·ḵaḇ·tî — 4 Occ.
šā·ḵə·ḇāh — 1 Occ.
šā·ḵə·ḇū — 5 Occ.
šā·ḵōḇ — 1 Occ.
šə·ḵāḇ — 7 Occ.
šiḵ·ḇāh — 2 Occ.
šiḵ·ḇî — 3 Occ.
šō·ḵêḇ — 17 Occ.
šō·ḵə·ḇê — 1 Occ.
šō·ḵe·ḇeṯ — 1 Occ.
šō·ḵə·ḇîm — 2 Occ.
tiš·kaḇ — 11 Occ.
tiš·kā·ḇūn — 1 Occ.
tiš·kə·ḇūn — 1 Occ.
ū·ḵə·šō·ḵêḇ — 1 Occ.
ū·šə·ḵaḇ·tem — 1 Occ.
ū·ḇə·šā·ḵə·bə·ḵā — 2 Occ.
way·yaš·ki·ḇê·hū — 1 Occ.
way·yaš·kî·ḇu·hū — 1 Occ.
way·yiš·kaḇ — 54 Occ.
way·yiš·kə·ḇū- — 2 Occ.
wat·taš·kî·ḇê·hū — 2 Occ.
wat·tiš·kaḇ — 4 Occ.
wə·hā·šə·kə·ḇāh — 1 Occ.
wə·haš·šō·ḵêḇ — 1 Occ.
wə·hiš·kaḇ·tîm — 1 Occ.
wə·huš·kaḇ — 1 Occ.
wə·liš·kaḇ — 1 Occ.
wə·niš·kə·ḇāh — 1 Occ.
wə·šā·ḵaḇ — 8 Occ.
wə·šā·ḵā·ḇət — 1 Occ.
wə·šā·ḵaḇ·tā — 3 Occ.
wə·šā·ḵaḇ·tî — 1 Occ.
wə·šā·ḵə·ḇāh — 1 Occ.
ḇə·šā·ḵə·ḇōw — 1 Occ.
wə·ṯiš·kaḇ — 1 Occ.
yaš·kîḇ — 1 Occ.
yiš·kaḇ — 17 Occ.
yiš·kā·ḇū — 3 Occ.
yiš·kā·ḇūn — 2 Occ.
yiš·kə·ḇū — 3 Occ.
yiš·kə·ḇūn — 1 Occ.
Additional Entries
šō·ḵə·ḇê — 1 Occ.
šō·ḵe·ḇeṯ — 1 Occ.
šō·ḵə·ḇîm — 2 Occ.
tiš·kaḇ — 11 Occ.
tiš·kā·ḇūn — 1 Occ.
tiš·kə·ḇūn — 1 Occ.
ū·ḵə·šō·ḵêḇ — 1 Occ.
ū·šə·ḵaḇ·tem — 1 Occ.
ū·ḇə·šā·ḵə·bə·ḵā — 2 Occ.
way·yaš·ki·ḇê·hū — 1 Occ.
way·yiš·kaḇ — 54 Occ.
way·yiš·kə·ḇū- — 2 Occ.
wat·taš·kî·ḇê·hū — 2 Occ.
wat·tiš·kaḇ — 4 Occ.
wə·hā·šə·kə·ḇāh — 1 Occ.
wə·haš·šō·ḵêḇ — 1 Occ.
wə·hiš·kaḇ·tîm — 1 Occ.
wə·huš·kaḇ — 1 Occ.
wə·liš·kaḇ — 1 Occ.
wə·niš·kə·ḇāh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page