ḇə·ṯō·ḵə·ḵem
Englishman's Concordance
ḇə·ṯō·ḵə·ḵem — 1 Occurrence

Numbers 32:30
HEB: אִתְּכֶ֑ם וְנֹֽאחֲז֥וּ בְתֹכְכֶ֖ם בְּאֶ֥רֶץ כְּנָֽעַן׃
NAS: they shall have possessions among you in the land
KJV: they shall have possessions among you in the land
INT: for shall have among the land of Canaan

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 8432
418 Occurrences


bat·tā·weḵ — 5 Occ.
bə·ṯō·wḵ — 175 Occ.
bə·ṯō·w·ḵāh — 21 Occ.
bə·ṯō·w·ḵā·hə·nāh — 1 Occ.
bə·ṯō·w·ḵām — 33 Occ.
bə·ṯō·wḵ·ḵem — 14 Occ.
bə·ṯō·w·ḵêḵ — 9 Occ.
bə·ṯō·ḵə·ḵem — 1 Occ.
bə·ṯō·w·ḵê·ḵî — 2 Occ.
bə·ṯō·w·ḵê·nū — 3 Occ.
bə·ṯō·w·ḵî — 1 Occ.
bə·ṯō·w·ḵōw — 10 Occ.
hat·tā·weḵ — 2 Occ.
mit·tō·wḵ — 56 Occ.
mit·tō·w·ḵāh — 4 Occ.
mit·tō·w·ḵām — 3 Occ.
mit·tō·wḵ·ḵā — 2 Occ.
mit·tō·wḵ·ḵem — 1 Occ.
tō·wḵ — 25 Occ.
tō·w·ḵām — 1 Occ.
ṯō·wḵ·ḵā — 1 Occ.
tō·w·ḵōw — 2 Occ.
ū·mit·tō·w·ḵāh — 2 Occ.
ū·ḇə·ṯō·wḵ — 8 Occ.
ū·ḇə·ṯō·w·ḵām — 1 Occ.
ḇə·ṯō·wḵ- — 10 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵāh — 9 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵām — 8 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵêḵ — 5 Occ.
ḇə·ṯō·ḵə·ḵem — 1 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵê·nū — 1 Occ.
wə·ṯō·w·ḵōw — 1 Occ.
Additional Entries
tō·w·ḵām — 1 Occ.
ṯō·wḵ·ḵā — 1 Occ.
tō·w·ḵōw — 2 Occ.
ū·mit·tō·w·ḵāh — 2 Occ.
ū·ḇə·ṯō·wḵ — 8 Occ.
ū·ḇə·ṯō·w·ḵām — 1 Occ.
ḇə·ṯō·wḵ- — 10 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵāh — 9 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵām — 8 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵêḵ — 5 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵê·nū — 1 Occ.
wə·ṯō·w·ḵōw — 1 Occ.
bə·ṯō·w·ḵā·ḥō·wṯ — 1 Occ.
bə·ṯō·w·ḵaḥ·tōw — 1 Occ.
bə·ṯō·wḵ·ḥō·wṯ — 1 Occ.
lə·ṯō·w·ḵaḥ·tî — 1 Occ.
tō·w·ḵa·ḥaṯ — 8 Occ.
ṯō·w·ḵā·ḥō·wṯ — 3 Occ.
ṯō·w·ḵaḥ·tî — 3 Occ.
tō·wḵ·ḥō·wṯ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page