yə·ḵab·bə·ḏū
Englishman's Concordance
yə·ḵab·bə·ḏū — 1 Occurrence

Judges 9:9
HEB: אֲשֶׁר־ בִּ֛י יְכַבְּד֥וּ אֱלֹהִ֖ים וַאֲנָשִׁ֑ים
NAS: and men are honored, and go
KJV: my fatness, wherewith by me they honour God
INT: my fatness which are honored God and men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3513
115 Occurrences


’ă·ḵab·bêḏ — 2 Occ.
’ă·ḵab·beḏ·ḵā — 2 Occ.
’aḵ·bîḏ — 1 Occ.
ban·niḵ·bāḏ — 1 Occ.
bə·hik·kā·ḇə·ḏî — 1 Occ.
ḵab·bêḏ — 1 Occ.
ḵā·ḇêḏ — 1 Occ.
ḵā·ḇə·ḏāh — 3 Occ.
ḵib·baḏ·tā·nî — 1 Occ.
’ek·kā·ḇêḏ — 1 Occ.
haḵ·bêḏ — 1 Occ.
ham·ḵab·bêḏ — 2 Occ.
han·niḵ·bāḏ — 1 Occ.
hiḵ·baḏt — 1 Occ.
hiḵ·baḏ·tî — 1 Occ.
hiḵ·bîḏ — 5 Occ.
hiḵ·bî·ḏū — 2 Occ.
hik·kā·ḇêḏ — 1 Occ.
hik·kā·ḇə·ḏî — 1 Occ.
hiṯ·kab·bêḏ — 1 Occ.
hiṯ·kab·bə·ḏî — 1 Occ.
’ik·kā·ḇê·ḏāh — 1 Occ.
kab·bêḏ — 4 Occ.
kab·bə·ḏe·ḵā — 1 Occ.
kab·bə·ḏê·nî — 1 Occ.
kab·bə·ḏū — 1 Occ.
kab·bə·ḏū·hū — 1 Occ.
kā·ḇêḏ — 1 Occ.
kā·ḇê·ḏāh — 3 Occ.
kā·ḇə·ḏū — 1 Occ.
kib·bə·ḏū — 1 Occ.
kib·bə·ḏū·nî — 1 Occ.
lə·haḵ·bîḏ — 1 Occ.
mə·ḵab·bə·ḏay — 1 Occ.
mə·ḵab·bə·ḏe·hā — 1 Occ.
mə·ḵub·bāḏ — 1 Occ.
mim·mə·ṯak·kab·bêḏ — 1 Occ.
niḵ·bāḏ — 9 Occ.
niḵ·bad·dê- — 3 Occ.
niḵ·bad·de·hā — 1 Occ.
niḵ·bā·ḏə·tā — 1 Occ.
niḵ·bā·ḏō·wṯ — 1 Occ.
niḵ·baḏ·tā — 1 Occ.
tə·ḵab·bê·ḏə·ḵā — 1 Occ.
tə·ḵab·bə·ḏê·nî — 1 Occ.
ṯə·ḵab·bə·ḏū — 1 Occ.
tiḵ·baḏ — 2 Occ.
ū·maḵ·bîḏ — 1 Occ.
ū·mə·ḵab·bə·ḏōw — 1 Occ.
ū·ṯə·ḵab·bə·ḏê·nî — 1 Occ.
wa·’ă·ḵab·bə·ḏāh — 1 Occ.
wa·’ă·ḵab·bə·ḏê·hū — 1 Occ.
way·yaḵ·bêḏ — 2 Occ.
way·yiḵ·baḏ — 1 Occ.
wat·tə·ḵab·bêḏ — 1 Occ.
wat·tiḵ·baḏ — 4 Occ.
wat·tiḵ·bə·ḏî — 1 Occ.
wə·ḵā·ḇaḏ — 1 Occ.
wə·ḵib·baḏ·nū·ḵā — 1 Occ.
wə·ḵib·baḏ·tōw — 1 Occ.
wə·’ek·kā·ḇêḏ — 1 Occ.
wə·’ek·kā·ḇə·ḏāh — 1 Occ.
wə·haḵ·bêḏ — 1 Occ.
wə·hiḵ·baḏ·tîm — 1 Occ.
wə·’ik·kā·ḇə·ḏāh — 2 Occ.
wə·niḵ·bāḏ — 1 Occ.
wə·niḵ·bā·ḏîm — 1 Occ.
wə·niḵ·baḏ·tî — 1 Occ.
wə·niḵ·bə·ḏê·hem — 1 Occ.
wî·ḵab·bə·ḏū — 1 Occ.
yə·ḵab·bêḏ — 4 Occ.
yə·ḵab·bə·ḏā·nə·nî — 1 Occ.
yə·ḵab·bə·ḏū — 1 Occ.
yə·ḵab·bə·ḏū·ḵā — 1 Occ.
yə·ḵub·bāḏ — 2 Occ.
yiḵ·bāḏ — 3 Occ.
yiḵ·bə·ḏū — 2 Occ.
Additional Entries
wə·haḵ·bêḏ — 1 Occ.
wə·hiḵ·baḏ·tîm — 1 Occ.
wə·’ik·kā·ḇə·ḏāh — 2 Occ.
wə·niḵ·bāḏ — 1 Occ.
wə·niḵ·bā·ḏîm — 1 Occ.
wə·niḵ·baḏ·tî — 1 Occ.
wə·niḵ·bə·ḏê·hem — 1 Occ.
wî·ḵab·bə·ḏū — 1 Occ.
yə·ḵab·bêḏ — 4 Occ.
yə·ḵab·bə·ḏā·nə·nî — 1 Occ.
yə·ḵab·bə·ḏū·ḵā — 1 Occ.
yə·ḵub·bāḏ — 2 Occ.
yiḵ·bāḏ — 3 Occ.
yiḵ·bə·ḏū — 2 Occ.
kō·ḇeḏ- — 2 Occ.
wə·ḵō·ḇeḏ — 2 Occ.
ḵā·ḇêḏ — 7 Occ.
ḵə·ḇaḏ- — 1 Occ.
hak·kā·ḇêḏ — 3 Occ.
kā·ḇêḏ — 21 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page