yə·sag·ger·ḵā
Englishman's Concordance
yə·sag·ger·ḵā — 1 Occurrence

1 Samuel 17:46
HEB: הַיּ֣וֹם הַזֶּ֡ה יְסַגֶּרְךָ֩ יְהוָ֨ה בְּיָדִ֜י
NAS: the LORD will deliver you up into my hands,
KJV: will the LORD deliver thee into mine hand;
INT: day This will deliver the LORD my hands

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5462
91 Occurrences


has·gî·rām — 1 Occ.
has·gî·rōw — 1 Occ.
hă·yas·gi·rū — 1 Occ.
hă·yas·gi·ru·nî — 1 Occ.
his·gar·ta·nî — 1 Occ.
his·gîr — 3 Occ.
his·gî·rām — 1 Occ.
his·sā·ḡêr — 1 Occ.
lə·has·gîr — 1 Occ.
lis·gō·wr — 1 Occ.
nis·gar — 1 Occ.
sā·ḡar — 6 Occ.
sā·ḡā·rū — 2 Occ.
sā·ḡə·rū — 2 Occ.
sā·ḡūr — 13 Occ.
sig·gar — 2 Occ.
sig·gə·ra·nî — 1 Occ.
siḡ·rū — 1 Occ.
sō·ḡêr — 1 Occ.
sō·ḡe·reṯ — 1 Occ.
sug·gar — 1 Occ.
sug·gə·rū — 1 Occ.
tas·gêr — 1 Occ.
ṯas·gîr — 1 Occ.
tas·gi·rê·nî — 1 Occ.
tis·sā·ḡêr — 1 Occ.
ū·mə·sug·ge·reṯ — 1 Occ.
ū·sə·ḡōr — 2 Occ.
way·yas·gêr — 2 Occ.
way·yis·gə·rū — 1 Occ.
way·yis·gōr — 6 Occ.
way·yis·sā·ḡə·rū — 1 Occ.
wat·tis·gōr — 2 Occ.
wat·tis·sā·ḡêr — 1 Occ.
wə·his·gar·tî — 1 Occ.
wə·his·gîr — 5 Occ.
wə·his·gî·rōw — 4 Occ.
wə·nis·gə·rāh — 1 Occ.
wə·sā·ḡar — 2 Occ.
wə·sā·ḡart — 1 Occ.
wə·sug·gə·rū — 2 Occ.
wə·yas·gîr — 1 Occ.
wə·yis·gōr — 1 Occ.
yas·gî·rê·nî — 1 Occ.
yas·gi·ren·nū — 1 Occ.
yas·gi·rū — 2 Occ.
yə·sag·ger·ḵā — 1 Occ.
yis·gōr — 1 Occ.
yis·sā·ḡêr — 1 Occ.
yis·sā·ḡê·rū — 2 Occ.
Additional Entries
wə·his·gî·rōw — 4 Occ.
wə·nis·gə·rāh — 1 Occ.
wə·sā·ḡar — 2 Occ.
wə·sā·ḡart — 1 Occ.
wə·sug·gə·rū — 2 Occ.
wə·yas·gîr — 1 Occ.
wə·yis·gōr — 1 Occ.
yas·gî·rê·nî — 1 Occ.
yas·gi·ren·nū — 1 Occ.
yas·gi·rū — 2 Occ.
yis·gōr — 1 Occ.
yis·sā·ḡêr — 1 Occ.
yis·sā·ḡê·rū — 2 Occ.
ū·să·ḡar — 1 Occ.
saḡ·rîr — 1 Occ.
bas·saḏ — 2 Occ.
sā·ḏîn — 1 Occ.
sə·ḏî·nîm — 2 Occ.
wə·has·sə·ḏî·nîm — 1 Occ.
bis·ḏōm — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page