Laiðkas efezieèiams 4
Lithuanian
1Taigi aš, kalinys Viešpatyje, raginu jus elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. 2Su visu nuolankumu bei romumu, su ištverme pakęsdami vienas kitą meilėje, 3siekite išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais. 4Vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip ir esate pašaukti vienai pašaukimo vilčiai. 5Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. 6Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose.

7Bet kiekvienam iš mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos saiką.

8Todėl sakoma: “Pakilęs aukštyn, nusivedė belaisvius ir davė žmonėms dovanų”.

9Ką reiškia “Jis pakilo”, jeigu ne tai, kad Jis pirma ir nusileido į žemesniąsias žemės vietas. 10Tas, kuris nužengė, yra ir Tas, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visa užpildytų. 11Ir Jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, 12kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno ugdymui, 13kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko, 14kad daugiau nebebūtume kūdikiai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjo, žmonių apgaulės, gudrumo, vedančio į paklydimą, 15bet, kalbėdami tiesą meilėje, augtume visame kame į Jį, kuris yra galva­Kristus. 16Iš Jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas įvairių raiščių, pagal savo saiką veikiant kiekvienai daliai, auga, kad ugdytų save meilėje.

17Taigi aš liepiu ir įspėju Viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgiasi pagonys dėl savo proto tuštybės. 18Jų protas aptemęs, jie atskirti nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanymo bei širdies užkietėjimo. 19Jie sustabarėję, pasidavę gašlumui, nepasotinamai daro visus nešvarius darbus. 20Bet jūs ne taip pažinote Kristų! 21Juk iš Jo girdėjote ir Jame išmokote,­nes tiesa yra Jėzuje,­ 22kad privalu atsižadėti senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, 23atsinaujinti savo proto dvasioje 24ir apsirengti nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.

25Tad, atmetę melą, “kiekvienas tekalba tiesą savo artimui”, nes esame vieni kitų nariai. 26“Rūstaukite ir nenusidėkite”. Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės! 27Ir neduokite vietos velniui. 28Kas vogdavo, tegu daugiau nebevagia, bet dirba, darydamas savo rankomis gerus darbus, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. 29Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. 30Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate užantspauduoti atpirkimo dienai. 31Tebūna toli nuo jūsų visoks kartėlis, piktumas, rūstybė, riksmai ir keiksmai su visomis piktybėmis. 32Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Ephesians 3
Top of Page
Top of Page