Luke 18:7
New International Version
And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will he keep putting them off?

New Living Translation
Even he rendered a just decision in the end. So don't you think God will surely give justice to his chosen people who cry out to him day and night? Will he keep putting them off?

English Standard Version
And will not God give justice to his elect, who cry to him day and night? Will he delay long over them?

Berean Study Bible
Will not God bring about justice for His elect who cry out to Him day and night? Will He continue to defer their help?

New American Standard Bible
now, will not God bring about justice for His elect who cry to Him day and night, and will He delay long over them?

King James Bible
And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them?

Holman Christian Standard Bible
Will not God grant justice to His elect who cry out to Him day and night? Will He delay to help them?

International Standard Version
Won't God grant his chosen people justice when they cry out to him day and night? Is he slow to help them?

NET Bible
Won't God give justice to his chosen ones, who cry out to him day and night? Will he delay long to help them?

Aramaic Bible in Plain English
“Shall not God all the more perform vindication for his Elect, who cry to him by day and by night, and he delays his Spirit concerning them?”

GOD'S WORD® Translation
Won't God give his chosen people justice when they cry out to him for help day and night? Is he slow to help them?

Jubilee Bible 2000
And shall not God avenge his own elect who cry day and night unto him though he bears long regarding them?

King James 2000 Bible
And shall not God avenge his own elect, who cry day and night unto him, though he bears long with them?

American King James Version
And shall not God avenge his own elect, which cry day and night to him, though he bear long with them?

American Standard Version
And shall not God avenge his elect, that cry to him day and night, and yet he is longsuffering over them?

Douay-Rheims Bible
And will not God revenge his elect who cry to him day and night: and will he have patience in their regard?

Darby Bible Translation
And shall not God at all avenge his elect, who cry to him day and night, and he bears long as to them?

English Revised Version
And shall not God avenge his elect, which cry to him day and night, and he is longsuffering over them?

Webster's Bible Translation
And will not God avenge his own elect, who cry day and night to him, though he beareth long with them?

Weymouth New Testament
And will not God avenge the wrongs of His own People who cry aloud to Him day and night, although He seems slow in taking action on their behalf?

World English Bible
Won't God avenge his chosen ones, who are crying out to him day and night, and yet he exercises patience with them?

Young's Literal Translation
and shall not God execute the justice to His choice ones, who are crying unto Him day and night -- bearing long in regard to them?

Lukas 18:7 Afrikaans PWL
Sal God dan nie verdediging bring vir dié wat Hy gekies het, wat dag en nag tot Hom roep en geduldig wees met hulle nie?

Luka 18:7 Albanian
Vallë Perëndia nuk do të marrë hak për të zgjedhurit e tij që i këlthasin atij ditë e natë? A do të vonojë, vallë, të ndërhyjë në favor të tyre?

ﻟﻮﻗﺎ 18:7 Arabic: Smith & Van Dyke
أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 18:7 Armenian (Western): NT
Հապա Աստուած պիտի չպաշտպանէ՞ իր ընտրեալներուն իրաւունքը, որոնք կը գոչեն իրեն ցերեկ ու գիշեր, թէեւ համբերատար ըլլայ անոնց հանդէպ:

Euangelioa S. Luc-en araura.  18:7 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bada Iaincoac eztraue iustitia eguinen bere elegitu gau eta egun hari oihuz dagozcaney, hayén alde asserretzera luçatzen badu-ere?

Dyr Laux 18:7 Bavarian
Ietz künntß enk vürstölln, däß dyr Herrgot diend nit saeumt, sundern yn seine Dyrkoornen, was durchhinaus Tag und Nacht zo iem fleehend, zo ienern Recht verhilfft!

Лука 18:7 Bulgarian
А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
難道神絕不會給那些他所揀選、日夜向他呼求的人主持公道嗎?難道神會耽誤幫助他們嗎?

中文标准译本 (CSB Simplified)
难道神绝不会给那些他所拣选、日夜向他呼求的人主持公道吗?难道神会耽误帮助他们吗?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
神的選民晝夜呼籲他,他縱然為他們忍了多時,豈不終久給他們申冤嗎?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
神的选民昼夜呼吁他,他纵然为他们忍了多时,岂不终久给他们申冤吗?

路 加 福 音 18:7 Chinese Bible: Union (Traditional)
神 的 選 民 晝 夜 呼 籲 他 , 他 縱 然 為 他 們 忍 了 多 時 , 豈 不 終 久 給 他 們 伸 冤 麼 ?

路 加 福 音 18:7 Chinese Bible: Union (Simplified)
神 的 选 民 昼 夜 呼 吁 他 , 他 纵 然 为 他 们 忍 了 多 时 , 岂 不 终 久 给 他 们 伸 冤 麽 ?

Evanðelje po Luki 18:7 Croatian Bible
Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu?

Lukáš 18:7 Czech BKR
A což by pak Bůh nepomstil volených svých, volajících k němu dnem i nocí, ačkoli i prodlévá jim?

Lukas 18:7 Danish
Skulde da Gud ikke skaffe sine udvalgte Ret, de, som raabe til ham Dag og Nat? og er han ikke langmodig, naar det gælder dem?

Lukas 18:7 Dutch Staten Vertaling
Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen?

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ δὲ Θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμεῖ ἐπ’ αὐτοῖς;

Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμεῖ ἐπ' αὐτοῖς;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμεῖ ἐπ' αὐτοῖς;

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμῶν ἐπ’ αὐτοῖς;

Greek Orthodox Church 1904
ὁ δὲ Θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμῶν ἐπ’ αὐτοῖς;

Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμεῖ ἐπ’ αὐτοῖς;

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ Θεὸς οὐ μὴ ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμῶν ἐπ’ αὐτοῖς;

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων πρὸς αὐτόν ἡμέρας καὶ νυκτός καὶ μακροθυμῶν ἐπ' αὐτοῖς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο δε θεος ου μη ποιηση την εκδικησιν των εκλεκτων αυτου των βοωντων αυτω ημερας και νυκτος και μακροθυμει επ αυτοις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο δε θεος ου μη ποιηση την εκδικησιν των εκλεκτων αυτου των βοωντων αυτω ημερας και νυκτος και μακροθυμει επ αυτοις

Stephanus Textus Receptus 1550
ο δε θεος ου μη ποιησει την εκδικησιν των εκλεκτων αυτου των βοωντων προς αυτον ημερας και νυκτος και μακροθυμων επ αυτοις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο δε Θεος ου μη ποιησει την εκδικησιν των εκλεκτων αυτου των βοωντων προς αυτον ημερας και νυκτος, και μακροθυμων επ αυτοις;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο δε θεος ου μη ποιηση την εκδικησιν των εκλεκτων αυτου των βοωντων προς αυτον ημερας και νυκτος και μακροθυμων επ αυτοις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο δε θεος ου μη ποιηση την εκδικησιν των εκλεκτων αυτου των βοωντων αυτω ημερας και νυκτος και μακροθυμει επ αυτοις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho de Theos ou mē poiēsē tēn ekdikēsin tōn eklektōn autou tōn boōntōn autō hēmeras kai nyktos, kai makrothymei ep’ autois?

ho de Theos ou me poiese ten ekdikesin ton eklekton autou ton boonton auto hemeras kai nyktos, kai makrothymei ep’ autois?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho de theos ou mē poiēsē tēn ekdikēsin tōn eklektōn autou tōn boōntōn autō hēmeras kai nyktos, kai makrothymei ep' autois?

ho de theos ou me poiese ten ekdikesin ton eklekton autou ton boonton auto hemeras kai nyktos, kai makrothymei ep' autois?

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:7 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o de theos ou mē poiēsē tēn ekdikēsin tōn eklektōn autou tōn boōntōn autō ēmeras kai nuktos kai makrothumei ep autois

o de theos ou mE poiEsE tEn ekdikEsin tOn eklektOn autou tOn boOntOn autO Emeras kai nuktos kai makrothumei ep autois

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:7 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o de theos ou mē poiēsē tēn ekdikēsin tōn eklektōn autou tōn boōntōn pros auton ēmeras kai nuktos kai makrothumōn ep autois

o de theos ou mE poiEsE tEn ekdikEsin tOn eklektOn autou tOn boOntOn pros auton Emeras kai nuktos kai makrothumOn ep autois

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:7 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o de theos ou mē poiēsei tēn ekdikēsin tōn eklektōn autou tōn boōntōn pros auton ēmeras kai nuktos kai makrothumōn ep autois

o de theos ou mE poiEsei tEn ekdikEsin tOn eklektOn autou tOn boOntOn pros auton Emeras kai nuktos kai makrothumOn ep autois

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:7 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o de theos ou mē poiēsei tēn ekdikēsin tōn eklektōn autou tōn boōntōn pros auton ēmeras kai nuktos kai makrothumōn ep autois

o de theos ou mE poiEsei tEn ekdikEsin tOn eklektOn autou tOn boOntOn pros auton Emeras kai nuktos kai makrothumOn ep autois

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:7 Westcott/Hort - Transliterated
o de theos ou mē poiēsē tēn ekdikēsin tōn eklektōn autou tōn boōntōn autō ēmeras kai nuktos kai makrothumei ep autois

o de theos ou mE poiEsE tEn ekdikEsin tOn eklektOn autou tOn boOntOn autO Emeras kai nuktos kai makrothumei ep autois

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:7 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o de theos ou mē poiēsē tēn ekdikēsin tōn eklektōn autou tōn boōntōn autō ēmeras kai nuktos kai makrothumei ep autois

o de theos ou mE poiEsE tEn ekdikEsin tOn eklektOn autou tOn boOntOn autO Emeras kai nuktos kai makrothumei ep autois

Lukács 18:7 Hungarian: Karoli
Hát az Isten nem áll-é bosszút az õ választottaiért, kik õ hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútûrõ is irántuk?

La evangelio laŭ Luko 18:7 Esperanto
Kaj cxu Dio ne faros justecon por Siaj elektitoj, kiuj tage kaj nokte krias al Li, kvankam Li longe pri ili paciencas?

Evankeliumi Luukkaan mukaan 18:7 Finnish: Bible (1776)
Eikös Jumalan pitäisi valituita auttaman, jotka yötä ja päivää häntä huutavat, pitäiskö hänen sitä kärsimän?

Luc 18:7 French: Darby
Et Dieu ne ferait-il point justice à ses elus, qui crient à lui jour et nuit, et il use de patience avant d'intervenir pour eux?

Luc 18:7 French: Louis Segond (1910)
Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard?

Luc 18:7 French: Martin (1744)
Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il diffère de s'irriter pour l'amour d'eux?

Lukas 18:7 German: Modernized
Sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte Geduld darüber haben?

Lukas 18:7 German: Luther (1912)
Sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er's mit ihnen verziehen?

Lukas 18:7 German: Textbibel (1899)
Gott aber wollte nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, und sie nur hinhalten?

Luca 18:7 Italian: Riveduta Bible (1927)
E Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, e sarà egli tardo per loro?

Luca 18:7 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Iddio non vendicherà egli i suoi eletti, i quali giorno e notte gridano a lui; benchè sia lento ad adirarsi per loro?

LUKAS 18:7 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tiadakah Allah kelak membenarkan hal orang-orang pilihan-Nya yang menyeru Dia siang malam, meskipun dengan lambatnya kepada mereka itu?

Luke 18:7 Kabyle: NT
Amek Sidi Ṛebbi ur d-yețțak ara lḥeqq i wid i gextaṛ, i gețɛeggiḍen ɣuṛ-es am yiḍ am ass ? A wen-d-iniɣ : ur yețɛeṭṭil ara iwakken a ten-iɛiwen, a sen-yefk lḥeqq.

누가복음 18:7 Korean
하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어 주지 아니하시겠느냐 저희에게 오래 참으시겠느냐

Lucas 18:7 Latin: Vulgata Clementina
Deus autem non faciet vindictam electorum suorum clamantium ad se die ac nocte, et patientiam habebit in illis ?

Sv. Lūkass 18:7 Latvian New Testament
Un vai Dievs lai nespriestu taisnīgu tiesu saviem izredzētajiem, kas dienu un nakti Viņu piesauc, un nebūtu pacietīgs ar viņiem?

Evangelija pagal Lukà 18:7 Lithuanian
Tad nejaugi Dievas neapgins savo išrinktųjų, kurie Jo šaukiasi dieną ir naktį, ir dels jiems padėti?

Luke 18:7 Maori
A e kore ranei te Atua e ngaki i te mate o ana tangata i whiriwhiri ai, e karanga nei ki a ia i te ao, i te po, ahakoa whakaroa noa ia ki a ratou?

Lukas 18:7 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men skulde da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, dem som roper til ham dag og natt, og er han sen når det gjelder dem?

Lucas 18:7 Spanish: La Biblia de las Américas
¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a El día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles?

Lucas 18:7 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"¿Y no hará Dios justicia a Sus escogidos, que claman a El día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles?

Lucas 18:7 Spanish: Reina Valera Gómez
¿Y no cobrará Dios venganza por sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo para con ellos?

Lucas 18:7 Spanish: Reina Valera 1909
¿Y Dios no hará justicia á sus escogidos, que claman á él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos?

Lucas 18:7 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
¿Y Dios no defenderá a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos?

Lucas 18:7 Bíblia King James Atualizada Português
Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los?

Lucas 18:7 Portugese Bible
E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles?   

Luca 18:7 Romanian: Cornilescu
Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, cari strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei?

От Луки 18:7 Russian: Synodal Translation (1876)
Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?

От Луки 18:7 Russian koi8r
Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?

Luke 18:7 Shuar New Testament
Tura Yus ti pΘnker asa, ni achikmarin tsawaisha, Kßshisha untsuamka N· nankaamas anturkashtatuak. ┐Yaitsuk menkakatuak?

Lukas 18:7 Swedish (1917)
Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda, som ropa till honom dag och natt, och skulle han icke hava tålamod med dem?

Luka 18:7 Swahili NT
Je, ndio kusema Mungu hatawatetea wale aliowachagua, ambao wanamlilia mchana na usiku? Je, atakawia kuwasikiliza?

Lucas 18:7 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At hindi baga, igaganti ng Dios ang kaniyang mga hirang, na sumisigaw sa kaniya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila?

Ǝlinjil wa n Luqa 18:7 Tawallamat Tamajaq NT
Tordâm as Mǝššina wǝr zʼakfu aytedan win isannafran alxaq-nasan, tu-tansaynen hallan ehad ezal? Tordâm as a fall-asan-in isahhagu tadhǝlt-net?

ลูกา 18:7 Thai: from KJV
พระเจ้าจะไม่ทรงแก้แค้นให้คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือ พระองค์จะอดพระทัยไว้ช้านานหรือ

Luka 18:7 Turkish
Tanrı da, gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi?

Лука 18:7 Ukrainian: NT
Бог же чи не помстив ся б за вибраних своїх, що голосять до Него день і ніч, хоч довго терпить про них?

Luke 18:7 Uma New Testament
Peliu-liu-nami Alata'ala doko' mpotulungi topetuku' -na to mekakae ncuu hi eo-na pai' hi bengi-na. Ba ni'uli' -koina, napeka'au ncala' pai' lako' natulungi-rae?

Lu-ca 18:7 Vietnamese (1934)
Vậy, có lẽ nào Ðức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao!

Luke 18:6
Top of Page
Top of Page