Matthew 13:2
New International Version
Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore.

New Living Translation
A large crowd soon gathered around him, so he got into a boat. Then he sat there and taught as the people stood on the shore.

English Standard Version
And great crowds gathered about him, so that he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood on the beach.

Berean Study Bible
Such large crowds gathered around Him that He got into a boat and sat down, while all the people stood on the shore.

New American Standard Bible
And large crowds gathered to Him, so He got into a boat and sat down, and the whole crowd was standing on the beach.

King James Bible
And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore.

Holman Christian Standard Bible
Such large crowds gathered around Him that He got into a boat and sat down, while the whole crowd stood on the shore.

International Standard Version
Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down, while the entire crowd stood on the shore.

NET Bible
And such a large crowd gathered around him that he got into a boat to sit while the whole crowd stood on the shore.

Aramaic Bible in Plain English
And great crowds were assembled to him so that he embarked, seating himself in a ship, and all the crowds were standing on the beach by the sea.

GOD'S WORD® Translation
The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat. He sat in the boat while the entire crowd stood on the shore.

Jubilee Bible 2000
And a great multitude was gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore.

King James 2000 Bible
And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore.

American King James Version
And great multitudes were gathered together to him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore.

American Standard Version
And there were gathered unto him great multitudes, so that he entered into a boat, and sat; and all the multitude stood on the beach.

Douay-Rheims Bible
And great multitudes were gathered unto him, so that he went up into a boat and sat: and all the multitude stood on the shore.

Darby Bible Translation
And great crowds were gathered together to him, so that going on board ship himself he sat down, and the whole crowd stood on the shore.

English Revised Version
And there were gathered unto him great multitudes, so that he entered into a boat, and sat; and all the multitude stood on the beach.

Webster's Bible Translation
And great multitudes were gathered to him, so that he went into a boat, and sat down; and the whole multitude stood on the shore.

Weymouth New Testament
when a vast multitude of people crowded round Him. He therefore went on board a boat and sat there, while all the people stood on the shore.

World English Bible
Great multitudes gathered to him, so that he entered into a boat, and sat, and all the multitude stood on the beach.

Young's Literal Translation
and gathered together unto him were many multitudes, so that he having gone into the boat did sit down, and all the multitude on the beach did stand,

Mattheus 13:2 Afrikaans PWL
en ’n groot groep mense het by Hom bymekaargekom sodat Hy in ’n boot geklim en gaan sit het en die hele skare mense het op die strand gestaan.

Mateu 13:2 Albanian
Turma të mëdha u mblodhën rreth tij kështu që ai hipi mbi një barkë dhe u ul; dhe gjithë populli rrinte në këmbë në breg.

ﻣﺘﻰ 13:2 Arabic: Smith & Van Dyke
فاجتمع اليه جموع كثيرة حتى انه دخل السفينة وجلس. والجمع كله وقف على الشاطئ.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 13:2 Armenian (Western): NT
Մեծ բազմութիւններ քովը հաւաքուեցան. ուստի ինք նաւ մտաւ ու նստաւ, իսկ ամբողջ բազմութիւնը կայնած էր ծովեզերքը:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  13:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta bil cedin harengana gendetze anhitz, hambat non vnci batetara sarthuric iar baitzedin: eta gendetze gucia itsas costán cegoen.

Dyr Mathäus 13:2 Bavarian
Daa gversammlt si draufer ayn gantze Trauppn Leut um iem. Von Noetn stig yr in aynn Nachn einhin und gsitzt si nider, dyrweil d Leut hinbei stuenddnd.

Матей 13:2 Bulgarian
И събраха се до Него големи множества, така щото влезе и седна в една ладия; а целият народ стоеше на брега.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
有一大群人聚集到他那裡,所以他上了一條船坐下來。眾人都站在岸邊。

中文标准译本 (CSB Simplified)
有一大群人聚集到他那里,所以他上了一条船坐下来。众人都站在岸边。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
有許多人到他那裡聚集,他只得上船坐下,眾人都站在岸上。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
有许多人到他那里聚集,他只得上船坐下,众人都站在岸上。

馬 太 福 音 13:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
有 許 多 人 到 他 那 裡 聚 集 , 他 只 得 上 船 坐 下 , 眾 人 都 站 在 岸 上 。

馬 太 福 音 13:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
有 许 多 人 到 他 那 里 聚 集 , 他 只 得 上 船 坐 下 , 众 人 都 站 在 岸 上 。

Evanðelje po Mateju 13:2 Croatian Bible
I nagrnu k njemu silan svijet te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali.

Matouš 13:2 Czech BKR
I sešli se k němu zástupové mnozí, takže vstoupiv na lodí, seděl, všecken pak zástup stál na břehu.

Matthæus 13:2 Danish
Og store Skarer samlede sig om ham, saa han gik om Bord i et Skib og satte sig; og hele Skaren stod paa Strandbredden.

Mattheüs 13:2 Dutch Staten Vertaling
En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij in een schip ging en nederzat, en al de schare stond op den oever.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει.

Westcott and Hort 1881
καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν ἱστήκει.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν ἱστήκει / εἱστήκει.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει.

Tischendorf 8th Edition
καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί ὥστε αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εις πλοιον εμβαντα καθησθαι και πας ο οχλος επι τον αιγιαλον ειστηκει

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εις πλοιον εμβαντα καθησθαι και πας ο οχλος επι τον αιγιαλον ειστηκει

Stephanus Textus Receptus 1550
και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εις το πλοιον εμβαντα καθησθαι και πας ο οχλος επι τον αιγιαλον ειστηκει

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι, ωστε αυτον εις το πλοιον εμβαντα καθησθαι· και πας ο οχλος επι τον αιγιαλον ειστηκει.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εις το πλοιον εμβαντα καθησθαι και πας ο οχλος επι τον αιγιαλον ειστηκει

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εις πλοιον εμβαντα καθησθαι και πας ο οχλος επι τον αιγιαλον ειστηκει

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai synēchthēsan pros auton ochloi polloi, hōste auton eis ploion embanta kathēsthai, kai pas ho ochlos epi ton aigialon heistēkei.

kai synechthesan pros auton ochloi polloi, hoste auton eis ploion embanta kathesthai, kai pas ho ochlos epi ton aigialon heistekei.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai synēchthēsan pros auton ochloi polloi, hōste auton eis ploion embanta kathēsthai, kai pas ho ochlos epi ton aigialon histēkei.

kai synechthesan pros auton ochloi polloi, hoste auton eis ploion embanta kathesthai, kai pas ho ochlos epi ton aigialon histekei.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:2 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai sunēchthēsan pros auton ochloi polloi ōste auton eis ploion embanta kathēsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistēkei

kai sunEchthEsan pros auton ochloi polloi Oste auton eis ploion embanta kathEsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistEkei

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:2 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai sunēchthēsan pros auton ochloi polloi ōste auton eis to ploion embanta kathēsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistēkei

kai sunEchthEsan pros auton ochloi polloi Oste auton eis to ploion embanta kathEsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistEkei

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:2 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai sunēchthēsan pros auton ochloi polloi ōste auton eis to ploion embanta kathēsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistēkei

kai sunEchthEsan pros auton ochloi polloi Oste auton eis to ploion embanta kathEsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistEkei

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:2 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai sunēchthēsan pros auton ochloi polloi ōste auton eis to ploion embanta kathēsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistēkei

kai sunEchthEsan pros auton ochloi polloi Oste auton eis to ploion embanta kathEsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistEkei

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:2 Westcott/Hort - Transliterated
kai sunēchthēsan pros auton ochloi polloi ōste auton eis ploion embanta kathēsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistēkei

kai sunEchthEsan pros auton ochloi polloi Oste auton eis ploion embanta kathEsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistEkei

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:2 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai sunēchthēsan pros auton ochloi polloi ōste auton eis ploion embanta kathēsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistēkei

kai sunEchthEsan pros auton ochloi polloi Oste auton eis ploion embanta kathEsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistEkei

Máté 13:2 Hungarian: Karoli
És nagy sokaság gyülekezék õ hozzá, annyira, hogy õ a hajóba méne leülni; az egész sokaság pedig a parton áll vala.

La evangelio laŭ Mateo 13:2 Esperanto
Kaj kolektigxis al li grandaj homamasoj, tiel ke li eniris en sxipeton, kaj sidis; kaj la tuta homamaso staris sur la marbordo.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 13:2 Finnish: Bible (1776)
Ja hänen tykönsä kokoontui paljo kansaa, niin että hän meni haahteen, ja istui: ja kaikki kansa seisoi rannalla.

Matthieu 13:2 French: Darby
Et de grandes foules etaient rassemblees aupres de lui, de sorte que, montant dans une nacelle, il s'assit; et toute la foule se tenait sur le rivage.

Matthieu 13:2 French: Louis Segond (1910)
Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage.

Matthieu 13:2 French: Martin (1744)
Et de grandes troupes s'assemblèrent autour de lui, c'est pourquoi il monta dans une nacelle, et s'assit, et toute la multitude se tenait sur le rivage.

Matthaeus 13:2 German: Modernized
Und es versammelte sich viel Volks zu ihm, also daß er in das Schiff trat und saß. Und alles Volk stund am Ufer.

Matthaeus 13:2 German: Luther (1912)
Und es versammelte sich viel Volks zu ihm, also daß er in das Schiff trat und saß, und alles Volk stand am Ufer.

Matthaeus 13:2 German: Textbibel (1899)
Und es sammelten sich bei ihm große Massen, so daß er ein Schiff bestieg und sich darein setzte, und die ganze Menge stand am Ufer.

Matteo 13:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
e molte turbe si raunarono attorno a lui; talché egli, montato in una barca, vi sedette; e tutta la moltitudine stava sulla riva.

Matteo 13:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E molte turbe si raunarono appresso di lui, talchè egli, entrato in una navicella, si pose a sedere; e tutta la moltitudine stava in piè in su la riva.

MATIUS 13:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka banyaklah orang berhimpun datang kepada-Nya. Sebab itu naiklah Ia ke dalam sebuah perahu lalu duduk, maka orang banyak sekalian itu pun berdirilah di pantai.

Matthew 13:2 Kabyle: NT
d izumal n lɣaci i s-d-izzin, dɣa yuli ɣer teflukt, yeqqim. LLɣaci ibedd ɣef rrif n lebḥeṛ,

마태복음 13:2 Korean
큰 무리가 그에게로 모여 들거늘 예수께서 배에 올라가 앉으시고 온 무리는 해변에 섰더니

Matthaeus 13:2 Latin: Vulgata Clementina
Et congregatæ sunt ad eum turbæ multæ, ita ut naviculam ascendens sederet : et omnis turba stabat in littore,

Sv. Matejs 13:2 Latvian New Testament
Un daudz ļaužu sapulcējās ap Viņu. Tāpēc Viņš iekāpa laivā un apsēdās. Visi ļaudis stāvēja krastā.

Evangelija pagal Matà 13:2 Lithuanian
Prie Jo susirinko didžiulė minia; todėl Jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o žmonės stovėjo pakrantėje.

Matthew 13:2 Maori
Na he rahi he hui i huihui ki a ia, a ka eke ia ki te kaipuke noho ai; i te takutai ano te hui katoa e tu ana.

Matteus 13:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og meget folk samlet sig om ham, så at han gikk ut i en båt og satte sig der; og alt folket stod på stranden.

Mateo 13:2 Spanish: La Biblia de las Américas
Y se congregaron junto a El grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó; y toda la multitud estaba de pie en la playa.

Mateo 13:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y se congregaron junto a El grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó; y toda la multitud estaba de pie en la playa.

Mateo 13:2 Spanish: Reina Valera Gómez
Y grandes multitudes se juntaron a Él, y entrando Él en una barca, se sentó, y toda la multitud estaba a la ribera.

Mateo 13:2 Spanish: Reina Valera 1909
Y se allegaron á él muchas gentes; y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba á la ribera.

Mateo 13:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y se allegó a él gran multitud; y entrando él en el barco, se sentó, y toda la multitud estaba a la ribera.

Mateus 13:2 Bíblia King James Atualizada Português
Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia.

Mateus 13:2 Portugese Bible
e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco, e se sentou; e todo o povo estava em pé na praia.   

Matei 13:2 Romanian: Cornilescu
O mulţime de noroade s'au strîns la El, aşa că a trebuit să Se suie să şadă într'o corabie; iar tot norodul stătea pe ţărm.

От Матфея 13:2 Russian: Synodal Translation (1876)
И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял наберегу.

От Матфея 13:2 Russian koi8r
И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу.

Matthew 13:2 Shuar New Testament
Tura ti Untsurφ shuar Kßunkarmatai kanunam enkemar nui pujusmiayi. Shuarsha antumianka Kßnmatkarin pujusarmiayi.

Matteus 13:2 Swedish (1917)
Då församlade sig mycket folk omkring honom. Därför steg han i en båt; och han satt i den, medan allt folket stod på stranden.

Matayo 13:2 Swahili NT
Makundi makubwa ya watu yalimzunguka hata Yesu akapanda mashua, akaketi. Hao watu walisimama kwenye ukingo wa ziwa,

Mateo 13:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nakisama sa kaniya ang lubhang maraming tao, ano pa't lumulan siya sa isang daong, at naupo; at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin.

Ǝlinjil wa n Matta 13:2 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝddew-du fall-as tamattay tagget, har as iggaz aɣlal n aman iqqim daɣ-as, tǝbdad tamattay ketnet daɣ tǝgadamayt n agaraw.

มัทธิว 13:2 Thai: from KJV
มีคนพากันมาหาพระองค์มากนัก พระองค์จึงเสด็จลงไปประทับในเรือ และบรรดาคนเหล่านั้นก็ยืนอยู่บนฝั่ง

Matta 13:2 Turkish
Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu.

Матей 13:2 Ukrainian: NT
І зібралось до Него багато, народу, так що Він увійшов у човен, та й сїв; а ввесь народ стояв на березї.

Matthew 13:2 Uma New Testament
Wori' lia tauna morumpu mpotololiki-i, toe pai' hilou-imi mpohawi' sakaya, mohura hi rala-na, pai' tauna to wori' mokore hi talinti.

Ma-thi-ô 13:2 Vietnamese (1934)
Ðoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ.

Matthew 13:1
Top of Page
Top of Page