Matthew 15:14
New International Version
Leave them; they are blind guides. If the blind lead the blind, both will fall into a pit."

New Living Translation
so ignore them. They are blind guides leading the blind, and if one blind person guides another, they will both fall into a ditch."

English Standard Version
Let them alone; they are blind guides. And if the blind lead the blind, both will fall into a pit.”

Berean Study Bible
Disregard them! They are blind guides. If a blind man leads a blind man, both will fall into a pit.”

New American Standard Bible
"Let them alone; they are blind guides of the blind. And if a blind man guides a blind man, both will fall into a pit."

King James Bible
Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.

Holman Christian Standard Bible
Leave them alone! They are blind guides. And if the blind guide the blind, both will fall into a pit."

International Standard Version
Leave them alone. They are blind guides of the blind. If one blind person leads another blind person, both will fall into a ditch."

NET Bible
Leave them! They are blind guides. If someone who is blind leads another who is blind, both will fall into a pit."

Aramaic Bible in Plain English
“Let them alone. They are blind guides of the blind; but if a blind man leads a blind man, both will fall into a pit.”

GOD'S WORD® Translation
Leave them alone! They are blind leaders. When one blind person leads another, both will fall into the same pit."

Jubilee Bible 2000
Let them alone; they are blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into a pit.

King James 2000 Bible
Let them alone: they are blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.

American King James Version
Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.

American Standard Version
Let them alone: they are blind guides. And if the blind guide the blind, both shall fall into a pit.

Douay-Rheims Bible
Let them alone: they are blind, and leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both will fall into the pit.

Darby Bible Translation
Leave them alone; they are blind leaders of blind: but if blind lead blind, both will fall into a ditch.

English Revised Version
Let them alone: they are blind guides. And if the blind guide the blind, both shall fall into a pit.

Webster's Bible Translation
Let them alone: they are blind leaders of the blind. And if the blind leadeth the blind, both will fall into the ditch.

Weymouth New Testament
Leave them alone. They are blind guides of the blind; and if a blind man leads a blind man, both will fall into some pit."

World English Bible
Leave them alone. They are blind guides of the blind. If the blind guide the blind, both will fall into a pit."

Young's Literal Translation
let them alone, guides they are -- blind of blind; and if blind may guide blind, both into a ditch shall fall.'

Mattheus 15:14 Afrikaans PWL
Laat hulle staan; hulle is blinde gidse van die blindes, maar as ’n blinde ’n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val.”

Mateu 15:14 Albanian
Hiqni dorë prej tyre; ata janë të verbër, prijës të verbërish; dhe në qoftë se një i verbër i prin një të verbëri tjetër, të dy do të bien në gropë''.

ﻣﺘﻰ 15:14 Arabic: Smith & Van Dyke
اتركوهم. هم عميان قادة عميان. وان كان اعمى يقود اعمى يسقطان كلاهما في حفرة.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 15:14 Armenian (Western): NT
Թողուցէ՛ք զանոնք. իրենք կոյր են, ու կոյրերու առաջնորդ: Եթէ կոյրը առաջնորդէ կոյրը, երկուքն ալ փոսը պիտի իյնան»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  15:14 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Vtzitzaçue, itsuric itsuén guidari dirade: baldin itsuac itsua guida badeça, biac hobira eroriren dirade.

Dyr Mathäus 15:14 Bavarian
Laasstß is halt; dös seind diend Blinde, wo Blinde weisnd. Daa kan grad dyr Ain wie dyr Ander eyn de Gruebn einhinfalln."

Матей 15:14 Bulgarian
Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
隨他們吧!他們是給瞎子領路的瞎子。如果瞎子給瞎子領路,兩個人都會掉進坑裡。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
随他们吧!他们是给瞎子领路的瞎子。如果瞎子给瞎子领路,两个人都会掉进坑里。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
任憑他們吧!他們是瞎眼領路的。若是瞎子領瞎子,兩個人都要掉在坑裡。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
任凭他们吧!他们是瞎眼领路的。若是瞎子领瞎子,两个人都要掉在坑里。”

馬 太 福 音 15:14 Chinese Bible: Union (Traditional)
任 憑 他 們 罷 ! 他 們 是 瞎 眼 領 路 的 ; 若 是 瞎 子 領 瞎 子 , 兩 個 人 都 要 掉 在 坑 裡 。

馬 太 福 音 15:14 Chinese Bible: Union (Simplified)
任 凭 他 们 罢 ! 他 们 是 瞎 眼 领 路 的 ; 若 是 瞎 子 领 瞎 子 , 两 个 人 都 要 掉 在 坑 里 。

Evanðelje po Mateju 15:14 Croatian Bible
Pustite ih! Slijepi su, vođe slijepaca! A ako slijepac slijepca vodi, obojica će u jamu pasti.

Matouš 15:14 Czech BKR
Nechte jich, vůdcovéť jsou slepí slepých, a povede-li slepý slepého, oba v jámu upadnou.

Matthæus 15:14 Danish
Lader dem fare, det er blinde Vejledere for blinde; men naar en blind leder en blind, falde de begge i Graven.«

Mattheüs 15:14 Dutch Staten Vertaling
Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in de gracht vallen.

Nestle Greek New Testament 1904
ἄφετε αὐτούς· τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.

Westcott and Hort 1881
ἄφετε αὐτούς· τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἄφετε αὐτούς· τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί· [τυφλῶν] τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσιν τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.

Greek Orthodox Church 1904
ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοί τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.

Tischendorf 8th Edition
ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσιν τυφλοί τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσιν τυφλοί τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αφετε αυτους τυφλοι εισιν οδηγοι τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αφετε αυτους οδηγοι εισιν τυφλοι τυφλων τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται

Stephanus Textus Receptus 1550
αφετε αυτους οδηγοι εισιν τυφλοι τυφλων τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αφετε αυτους· οδηγοι εισι τυφλοι τυφλων· τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη, αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αφετε αυτους οδηγοι εισιν τυφλοι τυφλων τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αφετε αυτους τυφλοι εισιν οδηγοι {VAR2: [τυφλων] } τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
aphete autous; typhloi eisin hodēgoi typhlōn; typhlos de typhlon ean hodēgē, amphoteroi eis bothynon pesountai.

aphete autous; typhloi eisin hodegoi typhlon; typhlos de typhlon ean hodege, amphoteroi eis bothynon pesountai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
aphete autous; typhloi eisin hodēgoi; typhlos de typhlon ean hodēgē, amphoteroi eis bothynon pesountai.

aphete autous; typhloi eisin hodegoi; typhlos de typhlon ean hodege, amphoteroi eis bothynon pesountai.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:14 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
aphete autous odēgoi eisin tuphloi tuphlōn tuphlos de tuphlon ean odēgē amphoteroi eis bothunon pesountai

aphete autous odEgoi eisin tuphloi tuphlOn tuphlos de tuphlon ean odEgE amphoteroi eis bothunon pesountai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:14 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
aphete autous odēgoi eisin tuphloi tuphlōn tuphlos de tuphlon ean odēgē amphoteroi eis bothunon pesountai

aphete autous odEgoi eisin tuphloi tuphlOn tuphlos de tuphlon ean odEgE amphoteroi eis bothunon pesountai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:14 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
aphete autous odēgoi eisin tuphloi tuphlōn tuphlos de tuphlon ean odēgē amphoteroi eis bothunon pesountai

aphete autous odEgoi eisin tuphloi tuphlOn tuphlos de tuphlon ean odEgE amphoteroi eis bothunon pesountai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:14 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
aphete autous odēgoi eisin tuphloi tuphlōn tuphlos de tuphlon ean odēgē amphoteroi eis bothunon pesountai

aphete autous odEgoi eisin tuphloi tuphlOn tuphlos de tuphlon ean odEgE amphoteroi eis bothunon pesountai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:14 Westcott/Hort - Transliterated
aphete autous tuphloi eisin odēgoi tuphlos de tuphlon ean odēgē amphoteroi eis bothunon pesountai

aphete autous tuphloi eisin odEgoi tuphlos de tuphlon ean odEgE amphoteroi eis bothunon pesountai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:14 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
aphete autous tuphloi eisin odēgoi {UBS4: [tuphlōn] } tuphlos de tuphlon ean odēgē amphoteroi eis bothunon pesountai

aphete autous tuphloi eisin odEgoi {UBS4: [tuphlOn]} tuphlos de tuphlon ean odEgE amphoteroi eis bothunon pesountai

Máté 15:14 Hungarian: Karoli
Hagyjátok õket; vakoknak vak vezetõi õk: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.

La evangelio laŭ Mateo 15:14 Esperanto
Lasu ilin; ili estas blindaj kondukantoj de blinduloj. Kaj se blindulo kondukos blindulon, ambaux falos en fosajxon.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 15:14 Finnish: Bible (1776)
Antakaat heidän olla: he ovat sokiat sokiain taluttajat; jos sokia sokiaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeevat.

Matthieu 15:14 French: Darby
Laissez-les; ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles: et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.

Matthieu 15:14 French: Louis Segond (1910)
Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.

Matthieu 15:14 French: Martin (1744)
Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles; si un aveugle conduit un [autre] aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse.

Matthaeus 15:14 German: Modernized
Lasset sie fahren! Sie sind blind und Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den andern leitet, so fallen sie beide in die Grube.

Matthaeus 15:14 German: Luther (1912)
Lasset sie fahren! Sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den andern leitet, so fallen sie beide in die Grube.

Matthaeus 15:14 German: Textbibel (1899)
Lasset sie, sie sind blinde Führer von Blinden; wenn aber ein Blinder einen Blinden führt, so werden beide in eine Grube fallen.

Matteo 15:14 Italian: Riveduta Bible (1927)
Lasciateli; sono ciechi, guide di ciechi; or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa.

Matteo 15:14 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Lasciateli; son guide cieche di ciechi; ora, se un cieco guida un altro cieco amendue cadranno nella fossa.

MATIUS 15:14 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Biarkanlah orang itu. Mereka itu pemimpin buta daripada orang yang buta. Jikalau orang buta memimpin orang buta, niscaya keduanya pun akan jatuh ke dalam lubang."

Matthew 15:14 Kabyle: NT
Anfet-asen, d iderɣalen iteṭṭfen afus i iderɣalen nniḍen ; ma yella aderɣal yeṭṭef afus i wayeḍ, ad ɣlin i sin ɣer tesraft.

마태복음 15:14 Korean
그냥 두어라 저희는 소경이 소경을 인도하는 자로다 만일 소경이 되어 소경을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지리라 하신대

Matthaeus 15:14 Latin: Vulgata Clementina
Sinite illos : cæci sunt, et duces cæcorum ; cæcus autem si cæco ducatum præstet, ambo in foveam cadunt.

Sv. Matejs 15:14 Latvian New Testament
Atstājiet tos! Viņi ir akli un aklo vadoņi. Bet kad aklais aklo vada, abi iekrīt bedrē.

Evangelija pagal Matà 15:14 Lithuanian
Palikite juos! Jie akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris”.

Matthew 15:14 Maori
Waiho atu ratou: he matapo ratou e arahi ana i te matapo. Ki te arahina te matapo e te matapo, ka taka tahi raua ki te waikeri.

Matteus 15:14 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
La dem fare! de er blinde veiledere for blinde; men når en blind leder en blind, faller de begge i grøften.

Mateo 15:14 Spanish: La Biblia de las Américas
Dejadlos; son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo.

Mateo 15:14 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Déjenlos; son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo."

Mateo 15:14 Spanish: Reina Valera Gómez
Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.

Mateo 15:14 Spanish: Reina Valera 1909
Dejadlos: son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.

Mateo 15:14 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en un hoyo.

Mateus 15:14 Bíblia King James Atualizada Português
Deixai-os! Eles são guias cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco”.

Mateus 15:14 Portugese Bible
Deixai-os; são guias cegos; ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco.   

Matei 15:14 Romanian: Cornilescu
Lăsaţi -i: sînt nişte călăuze oarbe; şi cînd un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amîndoi în groapă.``

От Матфея 15:14 Russian: Synodal Translation (1876)
оставьте их: они - слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.

От Матфея 15:14 Russian koi8r
оставьте их: они--слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.

Matthew 15:14 Shuar New Testament
Tuφniakui Jesus Tφmiayi "Ikiuktiarum. Kusuru aintsan ainiawai. Tura kusuruncha jintintiainiawai. Mai kusuru ßsar mai Wßanam akaiki iniaawartatui. Wats, ajanam Nupß aintsan ainiawai. Tura Ashφ winia Apar nayaimpiniam pujana nu araachmaka takamtsuk uwΘ ajapamu ßtatui" Tφmiayi Jesus.

Matteus 15:14 Swedish (1917)
Frågen icke efter dem. De äro blinda ledare; och om en blind leder en blind, så falla de båda i gropen.»

Matayo 15:14 Swahili NT
Waacheni wenyewe! Wao ni vipofu, viongozi wa vipofu; na kipofu akimwongoza kipofu, wote wawili hutumbukia shimoni."

Mateo 15:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Pabayaan ninyo sila: sila'y mga bulag na tagaakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapuwa sila mangahuhulog sa hukay.

Ǝlinjil wa n Matta 15:14 Tawallamat Tamajaq NT
Ayyat-tan ɣas! Awen imǝddǝrɣal ǝlwaynen wiyyad. Ǝmǝdderɣǝl ilwâyan iyyan amaran, agadal a taggin ketnasan daɣ anu.»

มัทธิว 15:14 Thai: from KJV
ช่างเขาเถิด เขาเป็นผู้นำตาบอดนำทางคนตาบอด ถ้าคนตาบอดนำทางคนตาบอด ทั้งสองจะตกลงไปในบ่อ"

Matta 15:14 Turkish
Bırakın onları; onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse, ikisi de çukura düşer.››

Матей 15:14 Ukrainian: NT
Не вважайте на них: проводирі вони слїпі слїпих. А коли слїпий веде слїпого, обидва впадуть у яму.

Matthew 15:14 Uma New Testament
Na'uli' Yesus: "Pelele' -ramo to Parisi toera lou! Apa' butu nyala hinu'a to uma nahu'a Tuama-ku to hi rala suruga, bate rawuka. To Parisi toe-rale hewa pangkeni to wero, apa' uma ra'incai ohea to makono hilou hi Alata'ala. Pai' ane towero mpotete' hingka towero-na, bate moluli' roduaa-ra mpai' hi rala kinali."

Ma-thi-ô 15:14 Vietnamese (1934)
Hãy để vậy: đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố.

Matthew 15:13
Top of Page
Top of Page