Matthew 15:32
New International Version
Jesus called his disciples to him and said, "I have compassion for these people; they have already been with me three days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, or they may collapse on the way."

New Living Translation
Then Jesus called his disciples and told them, "I feel sorry for these people. They have been here with me for three days, and they have nothing left to eat. I don't want to send them away hungry, or they will faint along the way."

English Standard Version
Then Jesus called his disciples to him and said, “I have compassion on the crowd because they have been with me now three days and have nothing to eat. And I am unwilling to send them away hungry, lest they faint on the way.”

Berean Study Bible
Then Jesus called His disciples to Him and said, “I have compassion for this crowd, because they have already been with Me three days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, or they may faint along the way.”

New American Standard Bible
And Jesus called His disciples to Him, and said, "I feel compassion for the people, because they have remained with Me now three days and have nothing to eat; and I do not want to send them away hungry, for they might faint on the way."

King James Bible
Then Jesus called his disciples unto him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away fasting, lest they faint in the way.

Holman Christian Standard Bible
Now Jesus summoned His disciples and said, "I have compassion on the crowd, because they've already stayed with Me three days and have nothing to eat. I don't want to send them away hungry; otherwise they might collapse on the way."

International Standard Version
Then Jesus called his disciples and said, "I have compassion for the crowd because they have already been with me for three days and have nothing to eat. I don't want to send them away without food, or they may faint on the road."

NET Bible
Then Jesus called the disciples and said, "I have compassion on the crowd, because they have already been here with me three days and they have nothing to eat. I don't want to send them away hungry since they may faint on the way."

Aramaic Bible in Plain English
Then Yeshua called his disciples and said to them: “I am moved with pity for this multitude; they have remained with me three days and they have nothing to eat, and I am not willing to send them away fasting, lest they should faint in the road.”

GOD'S WORD® Translation
Jesus called his disciples and said, "I feel sorry for the people. They have been with me three days now and have nothing to eat. I don't want to send them away hungry, or they may become exhausted on their way home."

Jubilee Bible 2000
Then Jesus called his disciples unto him and said, I have mercy on the multitude because they persevere with me now three days and have nothing to eat, and I desire not to send them away fasting lest they faint in the way.

King James 2000 Bible
Then Jesus called his disciples unto him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away without food, lest they faint in the way.

American King James Version
Then Jesus called his disciples to him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away fasting, lest they faint in the way.

American Standard Version
And Jesus called unto him his disciples, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days and have nothing to eat: and I would not send them away fasting, lest haply they faint on the way.

Douay-Rheims Bible
And Jesus called together his disciples, and said: I have compassion on the multitudes, because they continue with me now three days, and have not what to eat, and I will not send them away fasting, lest they faint in the way.

Darby Bible Translation
But Jesus, having called his disciples to [him], said, I have compassion on the crowd, because they have stayed with me already three days and they have not anything they can eat, and I would not send them away fasting lest they should faint on the way.

English Revised Version
And Jesus called unto him his disciples, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days and have nothing to eat: and I would not send them away fasting, lest haply they faint in the way.

Webster's Bible Translation
Then Jesus called his disciples to him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away fasting, lest they faint in the way.

Weymouth New Testament
But Jesus called His disciples to Him and said, "My heart yearns over this mass of people, for it is now the third day that they have been with me and they have nothing to eat. I am unwilling to send them away hungry, lest they should faint on the road."

World English Bible
Jesus summoned his disciples and said, "I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days and have nothing to eat. I don't want to send them away fasting, or they might faint on the way."

Young's Literal Translation
And Jesus having called near his disciples, said, 'I have compassion upon the multitude, because now three days they continue with me, and they have not what they may eat; and to let them away fasting I will not, lest they faint in the way.'

Mattheus 15:32 Afrikaans PWL
Toe het Yeshua sy studentevolgelinge na Hom toe geroep en vir hulle gesê: ‘Ek voel jammer vir hierdie menigte. Let op, hulle bly al drie dae by My en daar is niks vir hulle om te eet nie en Ek is nie gewillig om hulle weg te stuur terwyl hulle vas sodat hulle nie miskien op die pad flou word nie.

Mateu 15:32 Albanian
Dhe Jezusi i thirri dishepujt e vet pranë vetes dhe u tha: ''Unë kam mëshirë për turmën, sepse u bënë tri ditë që rri me mua dhe nuk ka asgjë për të ngrënë; nuk dua t'i nis të pangrënë, se mos ligështohen gjatë rrugës''.

ﻣﺘﻰ 15:32 Arabic: Smith & Van Dyke
واما يسوع فدعا تلاميذه وقال اني اشفق على الجمع لان الآن لهم ثلاثة ايام يمكثون معي وليس لهم ما ياكلون. ولست اريد ان اصرفهم صائمين لئلا يخوّروا في الطريق.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 15:32 Armenian (Western): NT
Յիսուս՝ քովը կանչելով իր աշակերտները՝ ըսաւ. «Կը գթամ այդ բազմութեան վրայ, որովհետեւ արդէն երեք օրէ ի վեր քովս են, եւ ուտելիք ոչի՛նչ ունին: Չեմ ուզեր անօթի արձակել զանոնք, որպէսզի ճամբան չպարտասին»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  15:32 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduan Iesusec beregana deithuric bere discipuluac erran ceçan, Compassione dut populu huneçaz: ecen ia hirur egun du enequin dagoela, eta eztute cer ian deçaten: eta eztitut baruric igorri nahi, bidean flaca eztitecençat.

Dyr Mathäus 15:32 Bavarian
Dyr Iesen rief seine Kebn zamm und gsait: "Mir dyrbarmend die Leut; ietz seind s schoon drei Täg bei mir und habnd nix meer z össn. I will s nit ainfach hungrig weiterschicken; die braechend myr ja non unterwögs zamm."

Матей 15:32 Bulgarian
А Исус повика учениците Си и рече: Жално Ми е за народа, защото три дни вече седят при Мене и нямат що да ядат; а не искам да ги разпусна гладни, да не би да им премалее по пътя.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌召來他的門徒們,說:「我憐憫這群人,因為他們與我在一起已經三天了,也沒有什麼東西吃。我不願意讓他們餓著肚子回去,恐怕他們在路上暈倒。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣召来他的门徒们,说:“我怜悯这群人,因为他们与我在一起已经三天了,也没有什么东西吃。我不愿意让他们饿着肚子回去,恐怕他们在路上晕倒。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌叫門徒來,說:「我憐憫這眾人,因為他們同我在這裡已經三天,也沒有吃的了。我不願意叫他們餓著回去,恐怕在路上困乏。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣叫门徒来,说:“我怜悯这众人,因为他们同我在这里已经三天,也没有吃的了。我不愿意叫他们饿着回去,恐怕在路上困乏。”

馬 太 福 音 15:32 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 叫 門 徒 來 , 說 : 我 憐 憫 這 眾 人 , 因 為 他 們 同 我 在 這 裡 已 經 三 天 , 也 沒 有 吃 的 了 。 我 不 願 意 叫 他 們 餓 著 回 去 , 恐 怕 在 路 上 困 乏 。

馬 太 福 音 15:32 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 叫 门 徒 来 , 说 : 我 怜 悯 这 众 人 , 因 为 他 们 同 我 在 这 里 已 经 三 天 , 也 没 有 吃 的 了 。 我 不 愿 意 叫 他 们 饿 着 回 去 , 恐 怕 在 路 上 困 乏 。

Evanðelje po Mateju 15:32 Croatian Bible
A Isus dozva svoje učenike pa im reče: Žao mi je naroda jer su već tri dana uza me, a nemaju što jesti. Otpraviti ih gladne neću da ne klonu putem.

Matouš 15:32 Czech BKR
Ježíš pak svolav učedlníky své, řekl: Líto mi zástupu, ješto již tři dni trvají se mnou a nemají, co by jedli; a rozpustiti jich lačných nechci, aby nezhynuli na cestě.

Matthæus 15:32 Danish
Men Jesus kaldte sine Disciple til sig og sagde: »Jeg ynkes inderligt over Skaren; thi de have allerede tøvet hos mig tre Dage og have intet at spise; og lade dem gaa fastende bort, vil jeg ikke, for at de ikke skulle vansmægte paa Vejen.«

Mattheüs 15:32 Dutch Staten Vertaling
En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide: Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, omdat zij nu drie dagen bij Mij gebleven zijn, en hebben niet wat zij eten zouden; en Ik wil hen niet nuchteren van Mij laten, opdat zij op den weg niet bezwijken.

Nestle Greek New Testament 1904
Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μή ποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.

Westcott and Hort 1881
Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μή ποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μή ͜ ποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἴπεν, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι, καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.

Greek Orthodox Church 1904
Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπε· Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσί μοι καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.

Tischendorf 8th Edition
Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν· σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπε, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέρας τρεῖς προσμένουσί μοι, καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡμέρας τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο δε ιησους προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου ειπεν σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον οτι [ηδη] ημεραι τρεις προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν και απολυσαι αυτους νηστεις ου θελω μηποτε εκλυθωσιν εν τη οδω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο δε ιησους προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου ειπεν σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον οτι ηδη ημεραι τρεις προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν και απολυσαι αυτους νηστεις ου θελω μηποτε εκλυθωσιν εν τη οδω

Stephanus Textus Receptus 1550
ο δε ιησους προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου ειπεν σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον οτι ηδη ημερας τρεις προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν και απολυσαι αυτους νηστεις ου θελω μηποτε εκλυθωσιν εν τη οδω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ο δε Ιησους προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου ειπε, Σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον, οτι ηδη ημερας τρεις προσμενουσι μοι, και ουκ εχουσι τι φαγωσι· και απολυσαι αυτους νηστεις ου θελω, μηποτε εκλυθωσιν εν τη οδω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο δε ιησους προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου ειπεν σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον οτι ηδη ημεραι τρεις προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν και απολυσαι αυτους νηστεις ου θελω μηποτε εκλυθωσιν εν τη οδω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο δε ιησους προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου ειπεν σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον οτι {VAR1: [ηδη] } {VAR2: ηδη } ημεραι τρεις προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν και απολυσαι αυτους νηστεις ου θελω μηποτε εκλυθωσιν εν τη οδω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
HO de Iēsous proskalesamenos tous mathētas autou eipen Splanchnizomai epi ton ochlon, hoti ēdē hēmerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagōsin; kai apolysai autous nēsteis ou thelō, mē pote eklythōsin en tē hodō.

HO de Iesous proskalesamenos tous mathetas autou eipen Splanchnizomai epi ton ochlon, hoti ede hemerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagosin; kai apolysai autous nesteis ou thelo, me pote eklythosin en te hodo.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
HO de Iēsous proskalesamenos tous mathētas autou eipen Splanchnizomai epi ton ochlon, hoti ēdē hēmerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagōsin; kai apolysai autous nēsteis ou thelō, mē pote eklythōsin en tē hodō.

HO de Iesous proskalesamenos tous mathetas autou eipen Splanchnizomai epi ton ochlon, hoti ede hemerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagosin; kai apolysai autous nesteis ou thelo, me pote eklythosin en te hodo.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:32 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o de iēsous proskalesamenos tous mathētas autou eipen splanchnizomai epi ton ochlon oti ēdē ēmerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagōsin kai apolusai autous nēsteis ou thelō mēpote ekluthōsin en tē odō

o de iEsous proskalesamenos tous mathEtas autou eipen splanchnizomai epi ton ochlon oti EdE Emerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagOsin kai apolusai autous nEsteis ou thelO mEpote ekluthOsin en tE odO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:32 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o de iēsous proskalesamenos tous mathētas autou eipen splanchnizomai epi ton ochlon oti ēdē ēmerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagōsin kai apolusai autous nēsteis ou thelō mēpote ekluthōsin en tē odō

o de iEsous proskalesamenos tous mathEtas autou eipen splanchnizomai epi ton ochlon oti EdE Emerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagOsin kai apolusai autous nEsteis ou thelO mEpote ekluthOsin en tE odO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:32 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o de iēsous proskalesamenos tous mathētas autou eipen splanchnizomai epi ton ochlon oti ēdē ēmeras treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagōsin kai apolusai autous nēsteis ou thelō mēpote ekluthōsin en tē odō

o de iEsous proskalesamenos tous mathEtas autou eipen splanchnizomai epi ton ochlon oti EdE Emeras treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagOsin kai apolusai autous nEsteis ou thelO mEpote ekluthOsin en tE odO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:32 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o de iēsous proskalesamenos tous mathētas autou eipen splanchnizomai epi ton ochlon oti ēdē ēmeras treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagōsin kai apolusai autous nēsteis ou thelō mēpote ekluthōsin en tē odō

o de iEsous proskalesamenos tous mathEtas autou eipen splanchnizomai epi ton ochlon oti EdE Emeras treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagOsin kai apolusai autous nEsteis ou thelO mEpote ekluthOsin en tE odO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:32 Westcott/Hort - Transliterated
o de iēsous proskalesamenos tous mathētas autou eipen splanchnizomai epi ton ochlon oti [ēdē] ēmerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagōsin kai apolusai autous nēsteis ou thelō mēpote ekluthōsin en tē odō

o de iEsous proskalesamenos tous mathEtas autou eipen splanchnizomai epi ton ochlon oti [EdE] Emerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagOsin kai apolusai autous nEsteis ou thelO mEpote ekluthOsin en tE odO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:32 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o de iēsous proskalesamenos tous mathētas autou eipen splanchnizomai epi ton ochlon oti {WH: [ēdē] } {UBS4: ēdē } ēmerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagōsin kai apolusai autous nēsteis ou thelō mēpote ekluthōsin en tē odō

o de iEsous proskalesamenos tous mathEtas autou eipen splanchnizomai epi ton ochlon oti {WH: [EdE]} {UBS4: EdE} Emerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagOsin kai apolusai autous nEsteis ou thelO mEpote ekluthOsin en tE odO

Máté 15:32 Hungarian: Karoli
Jézus pedig elõszólítván az õ tanítványait, monda: Szánakozom e sokaságon, mert három napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniök. Éhen pedig nem akarom õket elbocsátani, hogy valamiképen ki ne dõljenek az úton.

La evangelio laŭ Mateo 15:32 Esperanto
Kaj Jesuo, alvokinte al si siajn discxiplojn, diris:Mi kortusxigxas pro la homamaso, cxar jam tri tagojn ili restas cxe mi, kaj nenion havas mangxi; kaj mi ne volas forsendi ilin fastantaj, por ke ili ne lacigxu sur la vojo.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 15:32 Finnish: Bible (1776)
Ja Jesus kutsui opetuslapsensa tykönsä, ja sanoi: minä armahdan kansaa, että he ovat jo kolme päivää minun tykönäni viipyneet, ja ei ole heillä mitään syötävää: ja en minä tahdo heitä tyköäni syömättä laskea pois, ettei he tiellä vaipuisi.

Matthieu 15:32 French: Darby
Et Jesus, ayant appele à lui ses disciples, dit: Je suis emu de compassion envers la foule, car voici trois jours dejà qu'ils demeurent aupres de moi, et ils n'ont rien à manger; et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne defaillent en chemin.

Matthieu 15:32 French: Louis Segond (1910)
Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: Je suis ému de compassion pour cette foule; car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin.

Matthieu 15:32 French: Martin (1744)
Alors Jésus ayant appelé ses Disciples, dit : je suis ému de compassion envers cette multitude de gens, car il y a déjà trois jours qu'ils ne bougent d'avec moi, et ils n'ont rien à manger; et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin.

Matthaeus 15:32 German: Modernized
Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach: Es jammert mich des Volks; denn sie beharren nun wohl drei Tage bei mir und haben nichts zu essen; und ich will sie nicht ungegessen von mir lassen, auf daß sie nicht verschmachten auf dem Wege.

Matthaeus 15:32 German: Luther (1912)
Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach: Es jammert mich des Volks; denn sie beharren nun wohl drei Tage bei mir und haben nichts zu essen; und ich will sie nicht ungegessen von mir lassen, auf daß sie nicht verschmachten auf dem Wege.

Matthaeus 15:32 German: Textbibel (1899)
Jesus aber rief seine Jünger zu sich und sagte: ich habe Mitleid mit der Menge, denn sie harren nun drei Tage bei mir aus, und haben nichts zu essen. Und ich mag sie nicht nüchtern entlassen, sie könnten unterwegs verschmachten.

Matteo 15:32 Italian: Riveduta Bible (1927)
E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: Io ho pietà di questa moltitudine; poiché già da tre giorni sta con me e non ha da mangiare; e non voglio rimandarli digiuni, che talora non vengano meno per via.

Matteo 15:32 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Gesù, chiamati a sè i suoi discepoli, disse: Io ho gran pietà della moltitudine; perciocchè già tre giorni continui dimora appresso di me, e non ha di che mangiare; e pure io non voglio licenziarli digiuni, che talora non vengano meno tra via.

MATIUS 15:32 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka dipanggil oleh Yesus akan murid-murid-Nya, lalu kata-Nya, "Hati-Ku sangat kasihan akan orang banyak ini, karena sudah tiga hari lamanya mereka itu tinggal bersama-sama dengan Aku, maka satu pun tiada padanya yang hendak dimakannya; tiadalah Aku mau menyuruh dia pulang dengan laparnya, sebab barangkali pingsan mereka itu kelak di jalan."

Matthew 15:32 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yessawel-asen i inelmaden-is yenna-yasen : Ɣaḍen-iyi lɣaci-agi axaṭer tlata wussan aya segmi llan yid-i, yerna ur sɛin d acu ara ččen. Ur bɣiɣ ara a ten-rreɣ akka lluẓen neɣ m'ulac ad feclen deg webrid.

마태복음 15:32 Korean
예수께서 제자들을 불러 가라사대 내가 무리를 불쌍히 여기노라 저희가 나와 함께 있은지 이미 사흘이매 먹을 것이 없도다 길에서 기진할까 하여 굶겨 보내지 못하겠노라

Matthaeus 15:32 Latin: Vulgata Clementina
Jesus autem, convocatis discipulis suis, dixit : Misereor turbæ, quia triduo jam perseverant mecum, et non habent quod manducent : et dimittere eos jejunos nolo, ne deficiant in via.

Sv. Matejs 15:32 Latvian New Testament
Bet Jēzus, saaicinājis savus mācekļus, sacīja: Man žēl šo ļaužu, jo jau trīs dienas tie palikuši pie manis, un viņiem nav ko ēst. Es negribu viņus atlaist neēdušus, lai tie ceļā nepagurtu.

Evangelija pagal Matà 15:32 Lithuanian
Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus tarė: “Gaila man minios, nes jau tris dienas jie pasilieka su manimi ir neturi ko valgyti. Aš nepaleisiu jų alkanų, kad nenusilptų kelyje”.

Matthew 15:32 Maori
Na ka karangatia e Ihu ana akonga, ka mea, E aroha ana ahau ki te huihui nei, ka toru nei hoki o ratou ra e noho ana ki ahau, kahore hoki a ratou kai: e kore ahau e pai ki tona pukutia kei hemo ki te ara.

Matteus 15:32 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men Jesus kalte sine disipler til sig og sa: Jeg ynkes inderlig over folket; for de har alt vært hos mig i tre dager, og de har ikke noget å ete; og la dem fare fastende fra mig vil jeg ikke, forat de ikke skal vansmekte på veien.

Mateo 15:32 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen qué comer; y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino.

Mateo 15:32 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces Jesús, llamando junto a El a Sus discípulos, les dijo: "Tengo compasión de la multitud, porque ya hace tres días que están aquí y no tienen qué comer; y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino."

Mateo 15:32 Spanish: Reina Valera Gómez
Y llamando Jesús a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la multitud, porque hace ya tres días que están conmigo, y no tienen qué comer; y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino.

Mateo 15:32 Spanish: Reina Valera 1909
Y Jesús llamando á sus discípulos, dijo: Tengo lástima de la gente, que ya hace tres días que perseveran conmigo, y no tienen qué comer; y enviarlos ayunos no quiero, porque no desmayen en el camino.

Mateo 15:32 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y Jesús llamando a sus discípulos, dijo: Tengo misericordia de la multitud, que ya hace tres días que perseveran conmigo, y no tienen qué comer; y enviarlos en ayunas no quiero, para que no desmayen en el camino.

Mateus 15:32 Bíblia King James Atualizada Português
Chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes: “Tenho compaixão destas muitas pessoas, pois há três dias permanecem comigo e não têm o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho”.

Mateus 15:32 Portugese Bible
Jesus chamou os seus discípulos, e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que eles estão comigo, e não têm o que comer; e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho.   

Matei 15:32 Romanian: Cornilescu
Isus a chemat pe ucenicii Săi, şi le -a zis: ,,Mi-este milă de gloata aceasta; căci iată că de trei zile aşteaptă lîngă Mine, şi n'au ce mînca. Nu vreau să le dau drumul flămînzi, ca nu cumva să leşine de foame pe drum.``

От Матфея 15:32 Russian: Synodal Translation (1876)
Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге.

От Матфея 15:32 Russian koi8r
Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге.

Matthew 15:32 Shuar New Testament
Nuyß Jesus ni unuiniamurin untsukar tiarmiayi "Ju aentsun waitnentainiajai. Warφ, menaintiu tsawant Wijiai yurumtsuk yujainiatsuk. Ayurtsuk ni jeen akupkachminiaitjai. Jintiß pimpiki Wßitsartatui."

Matteus 15:32 Swedish (1917)
Och Jesus kallade sina lärjungar till sig och sade: »Jag ömkar mig över folket, ty det är redan tre dagar som de hava dröjt kvar hos mig, och de hava intet att äta; och jag vill icke låta dem gå ifrån mig fastande, för att de icke skola uppgivas på vägen.»

Matayo 15:32 Swahili NT
Basi, Yesu aliwaita wanafunzi wake, akasema, "Nawaonea watu hawa huruma kwa sababu kwa siku tatu wamekuwa nami, wala hawana chakula. Sipendi kuwaacha waende bila kula wasije wakazimia njiani."

Mateo 15:32 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At pinalapit ni Jesus sa kaniya ang kaniyang mga alagad, at sinabi, Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nagsisipanatili sa akin at wala silang makain: at di ko ibig na sila'y paalising nangagaayuno, baka sila'y manganglupaypay sa daan.

Ǝlinjil wa n Matta 15:32 Tawallamat Tamajaq NT
Iɣra-du Ɣaysa inǝttulab-net inn-asan: «Tǝh-i tǝhanint ǝn tamattay a. Karad adan a ɣur-i ǝgan, amaran abʼas t-illa a ǝtšan. Wǝr areɣ a tan-ayya aglin wǝr ǝreman arat, fǝlas ǝddi mijas a tan-aggadlu gǝlǝk daɣ tarrayt.»

มัทธิว 15:32 Thai: from KJV
ฝ่ายพระเยซูทรงเรียกพวกสาวกของพระองค์มาตรัสว่า "เราสงสารคนเหล่านี้ เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้ว และไม่มีอาหารจะกิน เราไม่อยากให้เขาไปเมื่อยังอดอาหารอยู่ กลัวว่าเขาจะหิวโหยสิ้นแรงลงตามทาง"

Matta 15:32 Turkish
İsa öğrencilerini yanına çağırıp, ‹‹Halka acıyorum›› dedi. ‹‹Üç gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum, yolda bayılabilirler.››

Матей 15:32 Ukrainian: NT
Ісус же, покликавши учеників своїх, рече: Жаль менї людей, бо вже вони три днї пробувають зо мною, й не мають що їсти; а не хочу відпустити їх голодних, щоб не помлїли на дорозі.

Matthew 15:32 Uma New Testament
Oti toe Yesus mpokio' ana'guru-na, na'uli' -raka: "Tuna-kuna nono-ku mpohilo tauna to wori' toera lau. Tolu eo-ramo dohe-ku, uma ria pongkoni' -ra. Uma lau nono-ku mpohubui-ra nculii' ntali oro' -ra, molinga' -ra mpai' hi ohea."

Ma-thi-ô 15:32 Vietnamese (1934)
Khi đó, Ðức Chúa Jêsus gọi môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân nầy; vì đã ba ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng.

Matthew 15:31
Top of Page
Top of Page