Matthew 18:17
New International Version
If they still refuse to listen, tell it to the church; and if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector.

New Living Translation
If the person still refuses to listen, take your case to the church. Then if he or she won't accept the church's decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector.

English Standard Version
If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector.

Berean Study Bible
If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, regard him as you would a pagan or a tax collector.

New American Standard Bible
"If he refuses to listen to them, tell it to the church; and if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector.

King James Bible
And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican.

Holman Christian Standard Bible
If he pays no attention to them, tell the church. But if he doesn't pay attention even to the church, let him be like an unbeliever and a tax collector to you.

International Standard Version
If, however, he ignores them, tell it to the congregation. If he also ignores the congregation, regard him as an unbeliever and a tax collector.

NET Bible
If he refuses to listen to them, tell it to the church. If he refuses to listen to the church, treat him like a Gentile or a tax collector.

Aramaic Bible in Plain English
But if he will not hear them, tell the assembly, and if he does not hear the assembly, let him be to you as a tax gatherer and as a heathen.

GOD'S WORD® Translation
If he ignores these witnesses, tell it to the community of believers. If he also ignores the community, deal with him as you would a heathen or a tax collector.

Jubilee Bible 2000
And if he shall neglect to hear them, tell it unto the congregation {Gr. ekklesia – called out ones}; but if he neglects to hear the congregation, let him be unto thee as a worldly man and a publican.

King James 2000 Bible
And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto you as a heathen man and a tax collector.

American King James Version
And if he shall neglect to hear them, tell it to the church: but if he neglect to hear the church, let him be to you as an heathen man and a publican.

American Standard Version
And if he refuse to hear them, tell it unto the church: and if he refuse to hear the church also, let him be unto thee as the Gentile and the publican.

Douay-Rheims Bible
And if he will not hear them: tell the church. And if he will not hear the church, let him be to thee as the heathen and publican.

Darby Bible Translation
But if he will not listen to them, tell it to the assembly; and if also he will not listen to the assembly, let him be to thee as one of the nations and a tax-gatherer.

English Revised Version
And if he refuse to hear them, tell it unto the church: and if he refuse to hear the church also, let him be unto thee as the Gentile and the publican.

Webster's Bible Translation
And if he shall neglect to hear them, tell it to the church: but if he shall neglect to hear the church, let him be to thee as a heathen and a publican.

Weymouth New Testament
If he refuses to hear them, appeal to the Church; and if he refuses to hear even the Church, regard him just as you regard a Gentile or a tax-gatherer.

World English Bible
If he refuses to listen to them, tell it to the assembly. If he refuses to hear the assembly also, let him be to you as a Gentile or a tax collector.

Young's Literal Translation
And if he may not hear them, say it to the assembly, and if also the assembly he may not hear, let him be to thee as the heathen man and the tax-gatherer.

Mattheus 18:17 Afrikaans PWL
maar as hy nie na hulle luister nie, sê dit vir die gemeente en as hy ook nie na die gemeente luister nie, laat hom vir jou wees soos die belastinggaarder en die ongelowige.

Mateu 18:17 Albanian
Në se pastaj refuzon t'i dëgjojë, thuaja kishës; dhe në qoftë se refuzon edhe ta dëgjojë kishën, le të jetë për ty si pagan ose tagrambledhës.

ﻣﺘﻰ 18:17 Arabic: Smith & Van Dyke
وان لم يسمع منهم فقل للكنيسة. وان لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 18:17 Armenian (Western): NT
Եթէ անոնց ալ մտիկ չընէ, ըսէ՛ եկեղեցիին. իսկ եթէ եկեղեցիին ալ մտիկ չընէ, թող ըլլայ քեզի հեթանոսի ու մաքսաւորի պէս:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  18:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta baldin hæy behatzen ezpaçaye, erróc Eliçari: eta baldin Eliçari behatzen ezpaçayó, albeiheduca pagano eta publicano beçala.

Dyr Mathäus 18:17 Bavarian
Lustert yr aau daa nit, dann sag s yn dyr Gmain! Und wenn yr daa +wider nix dyrgleichen tuet, +naacherd behandlt n wie aynn Haidn older Zollner!

Матей 18:17 Bulgarian
И ако не послуша тях, кажи това на църквата; че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如果他不聽他們的,就告訴教會;如果他連教會也不聽,就應當把他看做像外邦人或稅吏一樣。

中文标准译本 (CSB Simplified)
如果他不听他们的,就告诉教会;如果他连教会也不听,就应当把他看做像外邦人或税吏一样。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
若是不聽他們,就告訴教會。若是不聽教會,就看他像外邦人和稅吏一樣。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
若是不听他们,就告诉教会。若是不听教会,就看他像外邦人和税吏一样。

馬 太 福 音 18:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
若 是 不 聽 他 們 , 就 告 訴 教 會 ; 若 是 不 聽 教 會 , 就 看 他 像 外 邦 人 和 稅 吏 一 樣 。

馬 太 福 音 18:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
若 是 不 听 他 们 , 就 告 诉 教 会 ; 若 是 不 听 教 会 , 就 看 他 像 外 邦 人 和 税 吏 一 样 。

Evanðelje po Mateju 18:17 Croatian Bible
Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.

Matouš 18:17 Czech BKR
Pakliť by jich neuposlechl, pověz církvi. Jestliže pak i církve neuposlechne, budiž tobě jako pohan a publikán.

Matthæus 18:17 Danish
Men er han dem overhørig, da sig det til Menigheden; men er han ogsaa Menigheden overhørig, da skal han være for dig ligesom en Hedning og en Tolder.

Mattheüs 18:17 Dutch Staten Vertaling
En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar.

Nestle Greek New Testament 1904
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὸν τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.

Westcott and Hort 1881
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὸν τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὸν / εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.

RP Byzantine Majority Text 2005
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.

Greek Orthodox Church 1904
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.

Tischendorf 8th Edition
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὸν τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εαν δε παρακουση αυτων ειπον τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εαν δε παρακουση αυτων ειπον τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης

Stephanus Textus Receptus 1550
εαν δε παρακουση αυτων ειπε τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εαν δε παρακουση αυτων, ειπε τη εκκλησια· εαν δε και της εκκλησιας παρακουση, εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εαν δε παρακουση αυτων ειπε τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εαν δε παρακουση αυτων {VAR1: ειπον } {VAR2: ειπε } τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ean de parakousē autōn, eipon tē ekklēsia; ean de kai tēs ekklēsias parakousē, estō soi hōsper ho ethnikos kai ho telōnēs.

ean de parakouse auton, eipon te ekklesia; ean de kai tes ekklesias parakouse, esto soi hosper ho ethnikos kai ho telones.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ean de parakousē autōn, eipon tē ekklēsia; ean de kai tēs ekklēsias parakousē, estō soi hōsper ho ethnikos kai ho telōnēs.

ean de parakouse auton, eipon te ekklesia; ean de kai tes ekklesias parakouse, esto soi hosper ho ethnikos kai ho telones.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:17 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ean de parakousē autōn eipon tē ekklēsia ean de kai tēs ekklēsias parakousē estō soi ōsper o ethnikos kai o telōnēs

ean de parakousE autOn eipon tE ekklEsia ean de kai tEs ekklEsias parakousE estO soi Osper o ethnikos kai o telOnEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:17 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ean de parakousē autōn eipe tē ekklēsia ean de kai tēs ekklēsias parakousē estō soi ōsper o ethnikos kai o telōnēs

ean de parakousE autOn eipe tE ekklEsia ean de kai tEs ekklEsias parakousE estO soi Osper o ethnikos kai o telOnEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:17 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ean de parakousē autōn eipe tē ekklēsia ean de kai tēs ekklēsias parakousē estō soi ōsper o ethnikos kai o telōnēs

ean de parakousE autOn eipe tE ekklEsia ean de kai tEs ekklEsias parakousE estO soi Osper o ethnikos kai o telOnEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:17 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ean de parakousē autōn eipe tē ekklēsia ean de kai tēs ekklēsias parakousē estō soi ōsper o ethnikos kai o telōnēs

ean de parakousE autOn eipe tE ekklEsia ean de kai tEs ekklEsias parakousE estO soi Osper o ethnikos kai o telOnEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:17 Westcott/Hort - Transliterated
ean de parakousē autōn eipon tē ekklēsia ean de kai tēs ekklēsias parakousē estō soi ōsper o ethnikos kai o telōnēs

ean de parakousE autOn eipon tE ekklEsia ean de kai tEs ekklEsias parakousE estO soi Osper o ethnikos kai o telOnEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:17 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ean de parakousē autōn {WH: eipon } {UBS4: eipe } tē ekklēsia ean de kai tēs ekklēsias parakousē estō soi ōsper o ethnikos kai o telōnēs

ean de parakousE autOn {WH: eipon} {UBS4: eipe} tE ekklEsia ean de kai tEs ekklEsias parakousE estO soi Osper o ethnikos kai o telOnEs

Máté 18:17 Hungarian: Karoli
Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen elõtted olyan, mint a pogány és a vámszedõ.

La evangelio laŭ Mateo 18:17 Esperanto
Kaj se li rifuzos auxskulti ilin, diru la aferon al la eklezio; kaj se li ankaux rifuzos auxskulti la eklezion, li estu por vi kiel fremdulo kaj impostisto.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 18:17 Finnish: Bible (1776)
Mutta ellei hän niitä tahdo kuulla, niin sano seurakunnalle; ellei hän seurakuntaa tottele, niin pidä häntä pakanana ja Publikanina.

Matthieu 18:17 French: Darby
Et s'il ne veut pas les ecouter, dis-le à l'assemblee; et s'il ne veut pas ecouter l'assemblee non plus, qu'il te soit comme un homme des nations et comme un publicain.

Matthieu 18:17 French: Louis Segond (1910)
S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise; et s'il refuse aussi d'écouter l'Eglise, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain.

Matthieu 18:17 French: Martin (1744)
Que s'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'Eglise; et s'il ne daigne pas écouter l'Eglise, qu'il te soit comme un païen et comme un péager.

Matthaeus 18:17 German: Modernized
Höret er die nicht, so sage es der Gemeinde. Höret er die Gemeinde nicht, so halt ihn als einen Heiden und Zöllner.

Matthaeus 18:17 German: Luther (1912)
Hört er die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er die Gemeinde nicht, so halt ihn als einen Zöllner oder Heiden.

Matthaeus 18:17 German: Textbibel (1899)
Hört er nicht auf sie, so sage es der Gemeinde; hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner.

Matteo 18:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
E se rifiuta d’ascoltarli, dillo alla chiesa; e se rifiuta di ascoltare anche la chiesa, siati come il pagano e il pubblicano.

Matteo 18:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E s’egli disdegna di ascoltarli, dillo alla chiesa; e se disdegna eziandio di ascoltar la chiesa, siati come il pagano, o il pubblicano.

MATIUS 18:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan jikalau ia menolak perkataan mereka itu, katakanlah hal itu kepada sidang; tetapi jikalau tiada juga ia mendengar sidang itu pun, biarlah ia menjadi padamu seperti orang kafir dan seperti orang pemungut cukai.

Matthew 18:17 Kabyle: NT
Ma yugi a sen-isel, ssiweḍ tamsalt ɣer tejmaɛt n watmaten, m'ur iḥess ara ula i tejmaɛt-nni, ḥseb-it am akken d akafriw neɣ d amekkas axabit !

마태복음 18:17 Korean
만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회에 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라

Matthaeus 18:17 Latin: Vulgata Clementina
Quod si non audierit eos : dic ecclesiæ. Si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus.

Sv. Matejs 18:17 Latvian New Testament
Bet ja viņš tiem neklausīs, saki Baznīcai! Bet ja viņš Baznīcai neklausīs, tad lai viņš tev būtu kā pagāns un muitnieks!

Evangelija pagal Matà 18:17 Lithuanian
Jeigu jis jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei neklausys nė bažnyčios, tebūna jis tau kaip pagonis ir muitininkas.

Matthew 18:17 Maori
A, kite pake ia ki a raua, korerotia ki te hahi: a ki te pake ano ia ki te hahi, me waiho e koe hei tautangata, hei pupirikana.

Matteus 18:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder.

Mateo 18:17 Spanish: La Biblia de las Américas
Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia; y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos.

Mateo 18:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia; y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el Gentil (el pagano) y el recaudador de impuestos.

Mateo 18:17 Spanish: Reina Valera Gómez
Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.

Mateo 18:17 Spanish: Reina Valera 1909
Y si no oyere á ellos, dilo á la iglesia: y si no oyere á la iglesia, tenle por étnico y publicano.

Mateo 18:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y si no oyere a ellos, dilo a la Iglesia; y si no oyere a la Iglesia, tenle por un mundano y un publicano.

Mateus 18:17 Bíblia King James Atualizada Português
Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja; então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano.

Mateus 18:17 Portugese Bible
Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja; e, se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano.   

Matei 18:17 Romanian: Cornilescu
Dacă nu vrea să asculte de ei, spune -l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgîn şi ca un vameş.

От Матфея 18:17 Russian: Synodal Translation (1876)
если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь.

От Матфея 18:17 Russian koi8r
если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь.

Matthew 18:17 Shuar New Testament
T·rasha yatsum tuke ßntachkuinkia Yus-shuar iruntainiam iwiainiakta. T·rasha yatsum tuke ßntachkuinkia Yus-shuarcha N·nisan Enentßimtusta nu shuar.'

Matteus 18:17 Swedish (1917)
Lyssnar han icke till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han ej heller till församlingen, så vare han för dig såsom en hedning och en publikan.

Matayo 18:17 Swahili NT
Asipowasikia hao, liambie kanisa. Na kama hatalisikia kanisa, na awe kwako kama watu wasiomjua Mungu na watoza ushuru.

Mateo 18:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia: at kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa Gentil at maniningil ng buwis.

Ǝlinjil wa n Matta 18:17 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran as ugay s ad ilkǝm y awal wa das-ǝgan aytedan win di, tǝmǝlaɣ almasalat tǝdi y Ǝlkǝnisat. As ugay s ad ilkǝm y awa das-tǝnna Ǝlkǝnisat, wǝdi ag-as iduf wa tǝgeɣ y aytedan win wǝr nǝssen Mǝššina, madeɣ tagaɣ-as iduf wa tǝgeɣ y aytedan win zarzamnen takǝsen.

มัทธิว 18:17 Thai: from KJV
ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้น จงไปแจ้งความต่อคริสตจักร ถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือเสียว่า เขาเป็นเหมือนคนต่างชาติและคนเก็บภาษี

Matta 18:17 Turkish
Onları da dinlemezse, durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse, onu putperest ya da vergi görevlisi say.

Матей 18:17 Ukrainian: NT
Коли ж не послухає їх, скажи церкві. Коли ж і церкви не послухає, нехай буде тобі, як поганин і митник.

Matthew 18:17 Uma New Testament
Ane uma-i dota mpangala' lolita sabi' toera, bua' -imi hi hawe'ea ompi' hampepangalaa'. Ane uma oa' napangalai' nau' hawe'ea ompi' hampepangalaa' mpoparesai' -i, pelele' lau-imi-hana, taponcawa hewa tauna to uma mpo'incai Alata'ala lau-imi, pai' hewa tauna to dada'a kehi-ra.

Ma-thi-ô 18:17 Vietnamese (1934)
Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy.

Matthew 18:16
Top of Page
Top of Page