Romans 8:15
New International Version
The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again; rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, "Abba, Father."

New Living Translation
So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when he adopted you as his own children. Now we call him, "Abba, Father."

English Standard Version
For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the Spirit of adoption as sons, by whom we cry, “Abba! Father!”

Berean Study Bible
For you did not receive a spirit of slavery that returns you to fear, but you received the Spirit of sonship, by whom we cry, “Abba! Father!”

New American Standard Bible
For you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons by which we cry out, "Abba! Father!"

King James Bible
For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.

Holman Christian Standard Bible
For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you received the Spirit of adoption, by whom we cry out, "Abba, Father!"

International Standard Version
For you have not received a spirit of slavery that leads you into fear again. Instead, you have received the Spirit of adoption by whom we cry out, "Abba! Father!"

NET Bible
For you did not receive the spirit of slavery leading again to fear, but you received the Spirit of adoption, by whom we cry, "Abba, Father."

Aramaic Bible in Plain English
For you have not received The Spirit of bondage again to fear, but you have received The Spirit of the adoption of children by whom we cry, “Father, our Father.”

GOD'S WORD® Translation
You haven't received the spirit of slaves that leads you into fear again. Instead, you have received the spirit of God's adopted children by which we call out, "Abba! Father!"

Jubilee Bible 2000
For ye have not received the spirit of slavery to be in fear again, but ye have received the Spirit of adoption of sons, whereby we cry, Abba, Father.

King James 2000 Bible
For you have not received the spirit of bondage again to fear; but you have received the Spirit of adoption, by which we cry, Abba, Father.

American King James Version
For you have not received the spirit of bondage again to fear; but you have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.

American Standard Version
For ye received not the spirit of bondage again unto fear; but ye received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.

Douay-Rheims Bible
For you have not received the spirit of bondage again in fear; but you have received the spirit of adoption of sons, whereby we cry: Abba (Father).

Darby Bible Translation
For ye have not received a spirit of bondage again for fear, but ye have received a spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.

English Revised Version
For ye received not the spirit of bondage again unto fear; but ye received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.

Webster's Bible Translation
For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, by which we cry, Abba, Father.

Weymouth New Testament
You have not for the second time acquired the consciousness of being--a consciousness which fills you with terror. But you have acquired a deep inward conviction of having been adopted as sons--a conviction which prompts us to cry aloud, "Abba! our Father!"

World English Bible
For you didn't receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption, by whom we cry, "Abba! Father!"

Young's Literal Translation
for ye did not receive a spirit of bondage again for fear, but ye did receive a spirit of adoption in which we cry, 'Abba -- Father.'

Romeine 8:15 Afrikaans PWL
Julle het nie ’n gees van slawerny ontvang om weer te vrees nie, maar julle het die Gees van aanstelling as kinders ontvang, deur Wie ons uitroep: “Vader, ons Vader!”

Romakëve 8:15 Albanian
Sepse ju nuk keni marrë një frymë robërie, që të keni përsëri frikë, po keni marrë frymën e birërisë, me anë të së cilës ne thërrasim: ''Aba, o Atë!''.

ﺭﻭﻣﻴﺔ 8:15 Arabic: Smith & Van Dyke
اذ لم تأخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 8:15 Armenian (Western): NT
քանի որ դուք չստացաք ստրկութեան հոգին՝ դարձեալ վախնալու համար, հապա ստացաք որդեգրութեա՛ն Հոգին, որուն միջոցով կը գոչենք՝՝. «Աբբա՛, Հա՛յր»:

Romanoetara. 8:15 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen eztuçue suiectionetaco spiritubat recebitu, berriz beldurretan içateco: baina recebitu duçue adoptionezco spiritua, ceinez oihu eguiten baitugu Abba, erran nahi baita, Aita.

D Roemer 8:15 Bavarian
Ös habtß ja nit aynn Geist empfangen, wo enk zo Bsaessn macht, yso däßß enk grad wider ferchtn müessetß, sundern ös habtß dönn kriegt, der wo enk zo Gotteskinder macht und üns gan n Herrgot rueffen laasst: "Päppy, Vatter!"

Римляни 8:15 Bulgarian
Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!

中文標準譯本 (CSB Traditional)
就是說,你們所領受的不是一個奴役的靈,使你們再有懼怕;相反,你們所領受的是使你們有兒子名份的聖靈——藉著他,我們呼叫:「阿爸!父啊!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
就是说,你们所领受的不是一个奴役的灵,使你们再有惧怕;相反,你们所领受的是使你们有儿子名份的圣灵——藉着他,我们呼叫:“阿爸!父啊!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們所受的不是奴僕的心,仍舊害怕;所受的乃是兒子的心,因此我們呼叫:「阿爸!父!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们所受的不是奴仆的心,仍旧害怕;所受的乃是儿子的心,因此我们呼叫:“阿爸!父!”

羅 馬 書 8:15 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 所 受 的 , 不 是 奴 僕 的 心 , 仍 舊 害 怕 ; 所 受 的 , 乃 是 兒 子 的 心 , 因 此 我 們 呼 叫 : 阿 爸 ! 父 !

羅 馬 書 8:15 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 所 受 的 , 不 是 奴 仆 的 心 , 仍 旧 害 怕 ; 所 受 的 , 乃 是 儿 子 的 心 , 因 此 我 们 呼 叫 : 阿 爸 ! 父 !

Poslanica Rimljanima 8:15 Croatian Bible
Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: Abba! Oče!

Římanům 8:15 Czech BKR
Nepřijali jste zajisté Ducha služby opět k bázni, ale přijali jste Ducha synovství, v němžto voláme Abba, totiž Otče.

Romerne 8:15 Danish
I modtoge jo ikke en Trældoms Aand atter til Frygt, men I modtoge en Sønneudkaarelses Aand, i hvilken vi raabe: Abba, Fader!

Romeinen 8:15 Dutch Staten Vertaling
Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

Nestle Greek New Testament 1904
οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν Ἀββᾶ ὁ Πατήρ.

Westcott and Hort 1881
οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν Ἀββά ὁ πατήρ·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν Ἀββά ὁ πατήρ·

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ’ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν, Ἀββᾶ, ὁ πατήρ.

Greek Orthodox Church 1904
οὐ γὰρ ἐλάβετε Πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ’ ἐλάβετε Πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν· ἀββᾶ ὁ πατήρ.

Tischendorf 8th Edition
οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλίας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν, Ἀββᾶ ὁ πατήρ·

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ’ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν, Ἀββᾶ, ὁ πατήρ.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον ἀλλ' ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας ἐν ᾧ κράζομεν Αββα ὁ πατήρ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ου γαρ ελαβετε πνευμα δουλειας παλιν εις φοβον αλλα ελαβετε πνευμα υιοθεσιας εν ω κραζομεν αββα ο πατηρ

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ου γαρ ελαβετε πνευμα δουλιας παλιν εις φοβον αλλα ελαβετε πνευμα υιοθεσιας εν ω κραζομεν αββα ο πατηρ

Stephanus Textus Receptus 1550
ου γαρ ελαβετε πνευμα δουλειας παλιν εις φοβον αλλ ελαβετε πνευμα υιοθεσιας εν ω κραζομεν αββα ο πατηρ

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ου γαρ ελαβετε πνευμα δουλειας παλιν εις φοβον, αλλ ελαβετε πνευμα υιοθεσιας, εν ω κραζομεν, Αββα, ο πατηρ.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ου γαρ ελαβετε πνευμα δουλειας παλιν εις φοβον αλλ ελαβετε πνευμα υιοθεσιας εν ω κραζομεν αββα ο πατηρ

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ου γαρ ελαβετε πνευμα δουλειας παλιν εις φοβον αλλα ελαβετε πνευμα υιοθεσιας εν ω κραζομεν αββα ο πατηρ

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon, alla elabete pneuma huiothesias, en hō krazomen Abba ho Patēr.

ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon, alla elabete pneuma huiothesias, en ho krazomen Abba ho Pater.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon, alla elabete pneuma huiothesias, en hō krazomen Abba ho patēr;

ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon, alla elabete pneuma huiothesias, en ho krazomen Abba ho pater;

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:15 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ou gar elabete pneuma doulias palin eis phobon alla elabete pneuma uiothesias en ō krazomen abba o patēr

ou gar elabete pneuma doulias palin eis phobon alla elabete pneuma uiothesias en O krazomen abba o patEr

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:15 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon all elabete pneuma uiothesias en ō krazomen abba o patēr

ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon all elabete pneuma uiothesias en O krazomen abba o patEr

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:15 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon all elabete pneuma uiothesias en ō krazomen abba o patēr

ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon all elabete pneuma uiothesias en O krazomen abba o patEr

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:15 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon all elabete pneuma uiothesias en ō krazomen abba o patēr

ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon all elabete pneuma uiothesias en O krazomen abba o patEr

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:15 Westcott/Hort - Transliterated
ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon alla elabete pneuma uiothesias en ō krazomen abba o patēr

ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon alla elabete pneuma uiothesias en O krazomen abba o patEr

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:15 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon alla elabete pneuma uiothesias en ō krazomen abba o patēr

ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon alla elabete pneuma uiothesias en O krazomen abba o patEr

Rómaiakhoz 8:15 Hungarian: Karoli
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

Al la romanoj 8:15 Esperanto
CXar vi ne ricevis la spiriton de sklaveco denove al timo; sed vi ricevis la spiriton de adopto, per kiu ni krias:Aba, Patro.

Kirje roomalaisille 8:15 Finnish: Bible (1776)
Sillä ette ole saaneet orjuuden henkeä, että teidän vielä pitäis pelkäämän, mutta te olette saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme: Abba, rakas Isä.

Romains 8:15 French: Darby
Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour etre derechef dans la crainte, mais vous avez reçu l' Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba, Pere!

Romains 8:15 French: Louis Segond (1910)
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père!

Romains 8:15 French: Martin (1744)
Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu l'Esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, [c'est-à-dire], Père.

Roemer 8:15 German: Modernized
Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, daß ihr euch abermal fürchten müßtet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen: Abba, lieber Vater!

Roemer 8:15 German: Luther (1912)
Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, daß ihr euch abermals fürchten müßtet; sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen: Abba, lieber Vater!

Roemer 8:15 German: Textbibel (1899)
Ihr habt ja nicht empfangen einen Geist der Knechtschaft wiederum zur Furcht sondern einen Geist der Kindschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater.

Romani 8:15 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricader nella paura; ma avete ricevuto lo spirito d’adozione, per il quale gridiamo: Abba! Padre!

Romani 8:15 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè voi non avete di nuovo ricevuto lo spirito di servitù, a timore; anzi avete ricevuto lo Spirito d’adottazione, per lo quale gridiamo: Abba, Padre.

ROMA 8:15 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena bukannya kamu menerima roh perhambaan pula akan takut, melainkan kamu sudah menerima Roh menjadi anak angkat, yang di dalamnya kita menyeru, "Abba, ya Bapa."

Romans 8:15 Kabyle: NT
Ṛṛuḥ i wen-d-ițțunefken mačči d Ṛṛuḥ ara kkun-irren d aklan iwakken aț-țɛicem di tugdi, meɛna d Ṛṛuḥ iqedsen i kkun-irran d arraw n Ṛebbi, yis i nezmer a nessiwel i Sidi Ṛebbi : « A baba-tneɣ ! »

로마서 8:15 Korean
너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아바 아버지라 부르짖느니라

Romanos 8:15 Latin: Vulgata Clementina
Non enim accepistis spiritum servitutis iterum in timore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus : Abba (Pater).

Romiešiem 8:15 Latvian New Testament
Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai jūs atkal bītos, bet jūs saņēmāt pieņemtā bērna garu, kurā mēs sucam: Abba (Tēvs).

Laiðkas romieèiams 8:15 Lithuanian
Jūs gi gavote ne vergystės dvasią, kad vėl bijotumėte, bet gavote įsūnystės Dvasią, kuria šaukiame: “Aba, Tėve!”

Romans 8:15 Maori
He teka hoki he wairua pononga kua riro nei i a koutou, e mataku ai ano koutou; engari kua riro i a koutou te Wairua e mea ana i a koutou hei tamariki ake, e karanga ai koutou, E Apa, e Pa.

Romerne 8:15 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
I fikk jo ikke trældommens ånd, så I atter skulde frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader!

Romanos 8:15 Spanish: La Biblia de las Américas
Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!

Romanos 8:15 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: "¡Abba, Padre!"

Romanos 8:15 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre.

Romanos 8:15 Spanish: Reina Valera 1909
Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor; mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.

Romanos 8:15 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar (otra vez) en temor; mas habéis recibido el Espíritu de adopción (de hijos), por el cual clamamos, ¡Abba, Padre!

Romanos 8:15 Bíblia King James Atualizada Português
Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: “Abba, Pai!”

Romanos 8:15 Portugese Bible
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Aba, Pai!   

Romani 8:15 Romanian: Cornilescu
Şi voi n'aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: ,,Ava! adică: Tată!``

К Римлянам 8:15 Russian: Synodal Translation (1876)
Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем:„Авва, Отче!"

К Римлянам 8:15 Russian koi8r
Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: `Авва, Отче!`

Romans 8:15 Shuar New Testament
Yusa Wakanφ iin pujurtamkurin Yusa Uchirφ ajasar sapijmiatsuk Yusai weamkar "Apar·" Tφmimniaitji.

Romabrevet 8:15 Swedish (1917)
I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: »Abba! Fader!»

Warumi 8:15 Swahili NT
Kwa maana, Roho mliyempokea si Roho mwenye kuwafanya ninyi watumwa na kuwatia tena hofu; sivyo, bali mmempokea Roho mwenye kuwafanya ninyi watoto wa Mungu, na kwa nguvu ya huyo Roho, sisi tunaweza kumwita Mungu, "Aba," yaani "Baba!"

Mga Taga-Roma 8:15 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 8:15 Tawallamat Tamajaq NT
Infas wa tǝgrawam ǝddi, wǝr kawan-iga eklan, wǝr tu-tǝgrewam fǝl a taglim tah-iwan tasa, kalar tǝgrâwam-tu fǝl a tǝqqǝlam bararan ǝn Mǝššina. Infas en daɣ a sǝr-na d-ewayan as nǝdkâl imaslan-nana nǝgannu i Mǝššina: «Abba! Abba!»

โรม 8:15 Thai: from KJV
เหตุว่าท่านไม่ได้รับนิสัยอย่างทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรซึ่งให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่า "อับบา" คือพระบิดา

Romalılar 8:15 Turkish
Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, ‹‹Abba, Baba!›› diye sesleniriz.

Римляни 8:15 Ukrainian: NT
Бо не прийняли ви духа неволї, знов на боязнь, а прийняли духа всиновлення, нимже покликуємо: Авва, Отче!

Romans 8:15 Uma New Testament
Ri'ulu, bula-ta tehoo' -pidi hi Atura Pue', me'eka' -ta mpoka'eka' pehuku' -na Alata'ala. Aga hewa toe lau, uma-tapa me'eka', apa' mporata-tamo Inoha' Tomoroli'. Apa' Inoha' Tomoroli' toei mpopajadi' -ta ana' -ana' -na Alata'ala. Pai' ngkai kuasa Inoha' Tomoroli' toei, kita' mpo'uli' -ki Alata'ala: "O Mama! O Tuama-ku!"

Roâ-ma 8:15 Vietnamese (1934)
Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!

Romans 8:14
Top of Page
Top of Page