Romans 9:11
New International Version
Yet, before the twins were born or had done anything good or bad--in order that God's purpose in election might stand:

New Living Translation
But before they were born, before they had done anything good or bad, she received a message from God. (This message shows that God chooses people according to his own purposes;

English Standard Version
though they were not yet born and had done nothing either good or bad—in order that God’s purpose of election might continue, not because of works but because of him who calls—

Berean Study Bible
Yet before the twins were born or had done anything good or bad, in order that God’s plan of election might stand,

New American Standard Bible
for though the twins were not yet born and had not done anything good or bad, so that God's purpose according to His choice would stand, not because of works but because of Him who calls,

King James Bible
(For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth;)

Holman Christian Standard Bible
For though her sons had not been born yet or done anything good or bad, so that God's purpose according to election might stand--

International Standard Version
Yet before their children had been born or had done anything good or bad (so that God's plan of election might continue to operate

NET Bible
even before they were born or had done anything good or bad (so that God's purpose in election would stand, not by works but by his calling)--

Aramaic Bible in Plain English
Before her children were to be born or would do good or evil, the choice of God was revealed beforehand that this would stand not by works, but by him who called.

GOD'S WORD® Translation
Before the children had been born or had done anything good or bad, Rebekah was told that the older child would serve the younger one. This was said to Rebekah so that God's plan would remain a matter of his choice,

Jubilee Bible 2000
(for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand: not of works, but of him that calls),

King James 2000 Bible
(For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calls;)

American King James Version
(For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calls;)

American Standard Version
for the children being not yet born, neither having done anything good or bad, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth,

Douay-Rheims Bible
For when the children were not yet born, nor had done any good or evil (that the purpose of God, according to election, might stand,)

Darby Bible Translation
[the children] indeed being not yet born, or having done anything good or worthless (that the purpose of God according to election might abide, not of works, but of him that calls),

English Revised Version
for the children being not yet born, neither having done anything good or bad, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth,

Webster's Bible Translation
(For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God, according to election might stand, not of works, but of him that calleth)

Weymouth New Testament
and even then, though they were not then born and had not done anything either good or evil, yet in order that God's electing purpose might not be frustrated, based, as it was, not on their actions but on the will of Him who called them, she was told,

World English Bible
For being not yet born, neither having done anything good or bad, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him who calls,

Young's Literal Translation
(for they being not yet born, neither having done anything good or evil, that the purpose of God, according to choice, might remain; not of works, but of Him who is calling,) it was said to her --

Romeine 9:11 Afrikaans PWL
voordat haar kinders gebore is en nog nie enige goed of kwaad gedoen het nie, is die keuse van God openbaar sodat dit kon staan, nie vanuit dade nie, maar vanuit Hom wat roep,

Romakëve 9:11 Albanian
(sepse para se t'i lindnin fëmijët dhe para se të bënin ndonjë të mirë a të keqe, që të mbetej i patundur propozimi i Perëndisë për të zgjedhur jo sipas veprave, po prej atij që thërret),

ﺭﻭﻣﻴﺔ 9:11 Arabic: Smith & Van Dyke
لانه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرا او شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الاعمال بل من الذي يدعو.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 9:11 Armenian (Western): NT
(քանի որ զաւակները դեռ չծնած, ո՛չ ալ որեւէ բարիք կամ չարիք գործած, որպէսզի Աստուծոյ առաջադրութիւնը հաստատ մնայ՝ ընտրութեան համաձայն,

Romanoetara. 9:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen oraino haourrac sorthu gabe, eta hec vnguiric ez gaizquiric eguin gabe (Iaincoaren ordenançá electionearen araura legoençát,

D Roemer 9:11 Bavarian
Wie ire Kinder non nit geborn warnd und non nix Guets und Boess taan hietnd, wurd irer schoon gsait: "Dyr Ölter sollt yn n Jüngern dienstbar

Римляни 9:11 Bulgarian
макар че [близнаците] не бяха още родени и не бяха още сторили нещо добро или зло, то, за да почива Божието по избор намерение, не на дела, но на онзи, който призовава,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
實際上,雙子還沒有出生,也沒有行善或作惡以前——為了要顯明神的揀選心意不是本於人的行為,而是出於召喚人的那一位——

中文标准译本 (CSB Simplified)
实际上,双子还没有出生,也没有行善或作恶以前——为了要显明神的拣选心意不是本于人的行为,而是出于召唤人的那一位——

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
雙子還沒有生下來,善惡還沒有做出來——只因要顯明神揀選人的旨意,不在乎人的行為,乃在乎召人的主——

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
双子还没有生下来,善恶还没有做出来——只因要显明神拣选人的旨意,不在乎人的行为,乃在乎召人的主——

羅 馬 書 9:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
( 雙 子 還 沒 有 生 下 來 , 善 惡 還 沒 有 做 出 來 , 只 因 要 顯 明 神 揀 選 人 的 旨 意 , 不 在 乎 人 的 行 為 , 乃 在 乎 召 人 的 主 。 )

羅 馬 書 9:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
( 双 子 还 没 有 生 下 来 , 善 恶 还 没 有 做 出 来 , 只 因 要 显 明 神 拣 选 人 的 旨 意 , 不 在 乎 人 的 行 为 , 乃 在 乎 召 人 的 主 。 )

Poslanica Rimljanima 9:11 Croatian Bible
Pa kad još blizanci ne bijahu rođeni niti učiniše što dobro ili zlo - da bi trajnom ostala odluka Božja o izabranju:

Římanům 9:11 Czech BKR
Nebo ještě před narozením obou těch synů, a prve nežli co dobrého nebo zlého učinili, aby uložení Boží, kteréžto jest podle vyvolení, a tak ne z skutků, ale z toho, jenž povolává, pevné bylo,

Romerne 9:11 Danish
Thi da de endnu ikke vare fødte og ikke havde gjort noget godt eller ondt, blev der, for at Guds Udvælgelses Beslutning skulde staa fast, ikke i Kraft af Gerninger, men i Kraft af ham, der kalder,

Romeinen 9:11 Dutch Staten Vertaling
Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende;

Nestle Greek New Testament 1904
μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον, ἵνα ἡ κατ’ ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ Θεοῦ μένῃ,

Westcott and Hort 1881
μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον, ἵνα ἡ κατ' ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένῃ,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον, ἵνα ἡ κατ' ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένῃ,

RP Byzantine Majority Text 2005
μήπω γὰρ γεννηθέντων, μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἵνα ἡ κατ’ ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων, ἀλλ’ ἐκ τοῦ καλοῦντος,

Greek Orthodox Church 1904
μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἵνα ἡ κατ’ ἐκλογὴν τοῦ Θεοῦ πρόθεσις μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων, ἀλλ’ ἐκ τοῦ καλοῦντος,

Tischendorf 8th Edition
μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον, ἵνα ἡ κατ’ ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ’ ἐκ τοῦ καλοῦντος,

Scrivener's Textus Receptus 1894
μήπω γὰρ γεννηθέντων, μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἵνα ἡ κατ’ ἐκλογὴν τοῦ Θεοῦ πρόθεσις μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων, ἀλλ’ ἐκ τοῦ καλοῦντος,

Stephanus Textus Receptus 1550
μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἵνα ἡ κατ' ἐκλογὴν τοῦ θεοῦ πρόθεσις μένῃ οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ' ἐκ τοῦ καλοῦντος

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
μηπω γαρ γεννηθεντων μηδε πραξαντων τι αγαθον η φαυλον ινα η κατ εκλογην προθεσις του θεου μενη

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
μηπω γαρ γεννηθεντων μηδε πραξαντων τι αγαθον η φαυλον ινα η κατ εκλογην προθεσις του θεου μενη ουκ εξ εργων αλλ εκ του καλουντος

Stephanus Textus Receptus 1550
μηπω γαρ γεννηθεντων μηδε πραξαντων τι αγαθον η κακον ινα η κατ εκλογην του θεου προθεσις μενη ουκ εξ εργων αλλ εκ του καλουντος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
μηπω γαρ γεννηθεντων, μηδε πραξαντων τι αγαθον η κακον, ινα η κατ εκλογην του Θεου προθεσις μενη, ουκ εξ εργων, αλλ εκ του καλουντος,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
μηπω γαρ γεννηθεντων μηδε πραξαντων τι αγαθον η κακον ινα η κατ εκλογην προθεσις του θεου μενη ουκ εξ εργων αλλ εκ του καλουντος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
μηπω γαρ γεννηθεντων μηδε πραξαντων τι αγαθον η φαυλον ινα η κατ εκλογην προθεσις του θεου μενη

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
mēpō gar gennēthentōn mēde praxantōn ti agathon ē phaulon, hina hē kat’ eklogēn prothesis tou Theou menē,

mepo gar gennethenton mede praxanton ti agathon e phaulon, hina he kat’ eklogen prothesis tou Theou mene,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
mēpō gar gennēthentōn mēde praxantōn ti agathon ē phaulon, hina hē kat' eklogēn prothesis tou theou menē,

mepo gar gennethenton mede praxanton ti agathon e phaulon, hina he kat' eklogen prothesis tou theou mene,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
mēpō gar gennēthentōn mēde praxantōn ti agathon ē phaulon ina ē kat eklogēn prothesis tou theou menē ouk ex ergōn all ek tou kalountos

mEpO gar gennEthentOn mEde praxantOn ti agathon E phaulon ina E kat eklogEn prothesis tou theou menE ouk ex ergOn all ek tou kalountos

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
mēpō gar gennēthentōn mēde praxantōn ti agathon ē kakon ina ē kat eklogēn prothesis tou theou menē ouk ex ergōn all ek tou kalountos

mEpO gar gennEthentOn mEde praxantOn ti agathon E kakon ina E kat eklogEn prothesis tou theou menE ouk ex ergOn all ek tou kalountos

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
mēpō gar gennēthentōn mēde praxantōn ti agathon ē kakon ina ē kat eklogēn tou theou prothesis menē ouk ex ergōn all ek tou kalountos

mEpO gar gennEthentOn mEde praxantOn ti agathon E kakon ina E kat eklogEn tou theou prothesis menE ouk ex ergOn all ek tou kalountos

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
mēpō gar gennēthentōn mēde praxantōn ti agathon ē kakon ina ē kat eklogēn tou theou prothesis menē ouk ex ergōn all ek tou kalountos

mEpO gar gennEthentOn mEde praxantOn ti agathon E kakon ina E kat eklogEn tou theou prothesis menE ouk ex ergOn all ek tou kalountos

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:11 Westcott/Hort - Transliterated
mēpō gar gennēthentōn mēde praxantōn ti agathon ē phaulon ina ē kat eklogēn prothesis tou theou menē

mEpO gar gennEthentOn mEde praxantOn ti agathon E phaulon ina E kat eklogEn prothesis tou theou menE

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
mēpō gar gennēthentōn mēde praxantōn ti agathon ē phaulon ina ē kat eklogēn prothesis tou theou menē

mEpO gar gennEthentOn mEde praxantOn ti agathon E phaulon ina E kat eklogEn prothesis tou theou menE

Rómaiakhoz 9:11 Hungarian: Karoli
Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekbõl, hanem az elhívótól,

Al la romanoj 9:11 Esperanto
(cxar la infanoj ankoraux ne naskigxis, nek faris ion bonan aux malbonan, por ke la intenco de Dio restu laux elekto, ne pro faroj, sed pro la alvokanto),

Kirje roomalaisille 9:11 Finnish: Bible (1776)
Sillä ennen kuin lapset syntyivätkään ja kuin ei he vielä hyvää eikä pahaa tehneet olleet, että Jumalan aivoitus pitäis valitsemisen jälkeen seisovainen oleman, ei töiden tähden, vaan kutsujan armosta,

Romains 9:11 French: Darby
(car avant que les enfants fussent nes et qu'ils eussent rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu selon l'election demeurat, non point sur le principe des oeuvres, mais de celui qui appelle,)

Romains 9:11 French: Louis Segond (1910)
car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, -afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, -

Romains 9:11 French: Martin (1744)
Car avant que les enfants fussent nés, et qu'ils eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein arrêté selon l'élection de Dieu demeurât, non point par les œuvres, mais par celui qui appelle;

Roemer 9:11 German: Modernized
ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, auf daß der Vorsatz Gottes bestünde nach der Wahl, ward zu ihr gesagt,

Roemer 9:11 German: Luther (1912)
ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, auf daß der Vorsatz Gottes bestünde nach der Wahl,

Roemer 9:11 German: Textbibel (1899)
denn ehe sie noch geboren waren, noch etwas Gutes oder Schlimmes gethan hatten, da - damit es bleibe bei Gottes freier Wahl, unabhängig von Werken, ganz nach seiner Berufung -

Romani 9:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
poiché, prima che fossero nati e che avessero fatto alcun che di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell’elezione di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama,

Romani 9:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, non essendo ancor nati i figliuoli, e non avendo fatto bene o male alcuno acciocchè il proponimento di Dio secondo l’elezione dimorasse fermo, non per le opere, ma per colui che chiama, le fu detto:

ROMA 9:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena sebelum kanak-kanak itu lahir dan sebelum melakukan barang yang baik atau jahat, (supaya tetap niat azali Allah menurut kehendak-Nya sendiri,

Romans 9:11 Kabyle: NT
Meɛna imi Sidi Ṛebbi ițextiri imdanen mačči ɣef ddemma n lecɣal-nsen meɛna akken yella lebɣi-s d usiwel-ines ; mazal urɛad i d-lulen warraw n Rbiḥa, ur xdimen cceṛ, ur xdimen lxiṛ, mi s-d-yenna Sidi Ṛebbi : Amenzu deg warraw-im ad yuɣal d aqeddac ɣef wumecṭuḥ.

로마서 9:11 Korean
그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니 한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이에게로 말미암아 서게 하려 하사

Romanos 9:11 Latin: Vulgata Clementina
Cum enim nondum nati fuissent, aut aliquid boni egissent, aut mali (ut secundum electionem propositum Dei maneret),

Romiešiem 9:11 Latvian New Testament
Un iekams dēli bija dzimuši vai ko labu vai ļaunu darījuši, (lai Dieva lēmums attiecībā uz izvēli nemainītos)

Laiðkas romieèiams 9:11 Lithuanian
(dar jos dvyniams negimus ir jiems dar nepadarius nei gero, nei blogo,­kad Dievo nutarimas įvyktų pagal pasirinkimą, ne dėl darbų, bet šaukiančiojo valia),

Romans 9:11 Maori
I nga tama hoki kahore ano i whanau noa, kahore ano hoki i mahi i te pai, i te kino ranei, he mea kia u ai ta te Atua i whakatakoto ai mo te whiriwhiringa, ehara i nga mahi, engari na te kaikaranga;

Romerne 9:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For da de ennu var ufødte og ennu ikke hadde gjort hverken godt eller ondt - forat Guds råd efter hans utvelgelse skulde stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller -

Romanos 9:11 Spanish: La Biblia de las Américas
(porque cuando aún los mellizos no habían nacido, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama),

Romanos 9:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a Su elección permaneciera, no por las obras, sino por Aquél que llama,

Romanos 9:11 Spanish: Reina Valera Gómez
(aunque aún no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras de la ley sino por el que llama),

Romanos 9:11 Spanish: Reina Valera 1909
(Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme á la elección, no por las obras sino por el que llama, permaneciese;)

Romanos 9:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
(porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras sino por el que llama, permaneciese),

Romanos 9:11 Bíblia King James Atualizada Português
Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus segundo a eleição permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama,

Romanos 9:11 Portugese Bible
(pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama),   

Romani 9:11 Romanian: Cornilescu
Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă, şi nu făcuseră nici bine nici rău, -ca să rămînă în picioare hotărîrea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă, -

К Римлянам 9:11 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого(дабы изволение Божие в избрании происходило

К Римлянам 9:11 Russian koi8r
Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило

Romans 9:11 Shuar New Testament

Romabrevet 9:11 Swedish (1917)
Ty förrän dessa voro födda, och innan de ännu hade gjort vare sig gott eller ont, blev det ordet henne sagt -- för att Guds utkorelse-rådslut skulle bliva beståndande, varvid det icke skulle bero på någons gärningar, utan på honom som kallar --

Warumi 9:11 Swahili NT
Lakini, ili Mungu aonekane kwamba anao uhuru wa kuchagua, hata kabla wale ndugu hawajazaliwa na kabla hawajaweza kupambanua jema na baya,

Mga Taga-Roma 9:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak, at hindi pa nagsisigawa ng anomang mabuti o masama, upang ang layon ng Dios ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang, na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag,

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 9:11 Tawallamat Tamajaq NT
Mǝššina ila tarrayt-net tas isanafran aytedan. Ǝsǝnnǝfrǝn-net aytedan ilkâm i taɣaray ta tan-iga ǝs tarrayt-net, wǝrgeɣ imazalan-nasan. Fǝl ad isattaddu tarrayt ta d-iga den, tǝmosat arat isinafran, inna i Raqqiyetu harwa da wǝr ǝhǝwan bararan-net, wǝr ǝknen wala za wǝr t-ǝɣšedan: «Wa waššaran ad iqqǝl akli ǝn wa ǝndarran.»

โรม 9:11 Thai: from KJV
(แม้ก่อนบุตรนั้นบังเกิดมา และยังไม่ได้กระทำดีหรือชั่ว เพื่อพระดำริของพระเจ้าในการทรงเลือกนั้นจะตั้งมั่นคงอยู่ ไม่ใช่ตามการประพฤติ แต่ตามซึ่งพระองค์ทรงเรียก)

Romalılar 9:11 Turkish
Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken, Tanrı Rebekaya, ‹‹Büyüğü küçüğüne kulluk edecek›› dedi. Öyle ki, Tanrının seçim yapmaktaki amacı yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün.

Римляни 9:11 Ukrainian: NT
ще бо не родились, анї зробили нічого доброго або лихого (щоб постанова Божа у вибранню пробувала, не по дїлам, а від Того, хто кличе).

Romans 9:11 Uma New Testament

Roâ-ma 9:11 Vietnamese (1934)
Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ hầu cho được giữ vững ý chỉ Ðức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Ðấng kêu gọi

Romans 9:10
Top of Page
Top of Page