Romans 9:23
New International Version
What if he did this to make the riches of his glory known to the objects of his mercy, whom he prepared in advance for glory--

New Living Translation
He does this to make the riches of his glory shine even brighter on those to whom he shows mercy, who were prepared in advance for glory.

English Standard Version
in order to make known the riches of his glory for vessels of mercy, which he has prepared beforehand for glory—

Berean Study Bible
What if He did this to make the riches of His glory known to the vessels of His mercy, whom He prepared in advance for glory—

New American Standard Bible
And He did so to make known the riches of His glory upon vessels of mercy, which He prepared beforehand for glory,

King James Bible
And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory,

Holman Christian Standard Bible
And what if He did this to make known the riches of His glory on objects of mercy that He prepared beforehand for glory--

International Standard Version
Can't he also reveal his glorious riches to the objects of his mercy that he has prepared ahead of time for glory—

NET Bible
And what if he is willing to make known the wealth of his glory on the objects of mercy that he has prepared beforehand for glory--

Aramaic Bible in Plain English
And his love overflowed on the vessels of compassion that were prepared by God for glory;

GOD'S WORD® Translation
Can't God also reveal the riches of his glory to people who are objects of his mercy and who he had already prepared for glory?

Jubilee Bible 2000
and making known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he has prepared unto glory?

King James 2000 Bible
And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had before prepared unto glory,

American King James Version
And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had before prepared to glory,

American Standard Version
and that he might make known the riches of his glory upon vessels of mercy, which he afore prepared unto glory,

Douay-Rheims Bible
That he might shew the riches of his glory on the vessels of mercy, which he hath prepared unto glory?

Darby Bible Translation
and that he might make known the riches of his glory upon vessels of mercy, which he had before prepared for glory,

English Revised Version
and that he might make known the riches of his glory upon vessels of mercy, which he afore prepared unto glory,

Webster's Bible Translation
And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had before prepared for glory,

Weymouth New Testament
in order to make known His infinite goodness towards the subjects of His mercy whom He has prepared beforehand for glory,

World English Bible
and that he might make known the riches of his glory on vessels of mercy, which he prepared beforehand for glory,

Young's Literal Translation
and that He might make known the riches of His glory on vessels of kindness, that He before prepared for glory, whom also He did call -- us --

Romeine 9:23 Afrikaans PWL
en Sy liefde loop oor op die voorwerpe van omgee wat voorberei is vir Sy Gemanifesteerde Teenwoordigheid,

Romakëve 9:23 Albanian
Dhe që të bëjë të njohur pasuritë e lavdisë së tij ndaj enëve të mëshirës, të cilat i përgatiti për lavdi,

ﺭﻭﻣﻴﺔ 9:23 Arabic: Smith & Van Dyke
ولكي يبيّن غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فاعدّها للمجد.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 9:23 Armenian (Western): NT
որպէսզի գիտցնէ իր փառքին ճոխութիւնը՝ ողորմութիւն գտնող անօթներուն, որ նախապէս պատրաստեց փառքի համար,

Romanoetara. 9:23 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta bere gloriazco abrastassunén eçagut eraciteco misericordiazco vnci gloriataco apprestatu dituenetara?

D Roemer 9:23 Bavarian
Yso gwill yr aau önn Reichtuem von seinn Rued yn dene Menschn kundtuen, wo yr si drob gyrbarmt, und die wo yr für sein Herrlichkeit schoon pfraitt hiet.

Римляни 9:23 Bulgarian
и [е търпял], за да изяви богатството на Славата Си, над съдовете, [предмети] на милостта Си, които е приготвил отнапред за слава-

中文標準譯本 (CSB Traditional)
再者,如果這是為要將他那榮耀的豐盛顯明在這些得蒙憐憫的器皿,就是他早已預備要歸於榮耀的器皿上,那又怎麼樣呢?

中文标准译本 (CSB Simplified)
再者,如果这是为要将他那荣耀的丰盛显明在这些得蒙怜悯的器皿,就是他早已预备要归于荣耀的器皿上,那又怎么样呢?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
又要將他豐盛的榮耀彰顯在那蒙憐憫、早預備得榮耀的器皿上——

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
又要将他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上——

羅 馬 書 9:23 Chinese Bible: Union (Traditional)
又 要 將 他 豐 盛 的 榮 耀 彰 顯 在 那 蒙 憐 憫 早 預 備 得 榮 耀 的 器 皿 上 。

羅 馬 書 9:23 Chinese Bible: Union (Simplified)
又 要 将 他 丰 盛 的 荣 耀 彰 显 在 那 蒙 怜 悯 早 预 备 得 荣 耀 的 器 皿 上 。

Poslanica Rimljanima 9:23 Croatian Bible
da obznani bogatstvo slave svoje na posudama milosrđa, koje unaprijed pripravi za slavu,

Římanům 9:23 Czech BKR
A takž také, aby známé učinil bohatství slávy své při nádobách milosrdenství, kteréž připravil k slávě.

Romerne 9:23 Danish
ogsaa for at kundgøre sin Herligheds Rigdom over Barmhjertigheds-Kar, som han forud havde beredt til Herlighed?

Romeinen 9:23 Dutch Staten Vertaling
En opdat Hij zou bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid?

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν,

Westcott and Hort 1881
ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
[καὶ] ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν,

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν,

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν,

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν,

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν,

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ινα γνωριση τον πλουτον της δοξης αυτου επι σκευη ελεους α προητοιμασεν εις δοξαν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ινα γνωριση τον πλουτον της δοξης αυτου επι σκευη ελεους α προητοιμασεν εις δοξαν

Stephanus Textus Receptus 1550
και ινα γνωριση τον πλουτον της δοξης αυτου επι σκευη ελεους α προητοιμασεν εις δοξαν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ινα γνωριση τον πλουτον της δοξης αυτου επι σκευη ελεους, α προητοιμασεν εις δοξαν,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ινα γνωριση τον πλουτον της δοξης αυτου επι σκευη ελεους α προητοιμασεν εις δοξαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
{VAR2: και } ινα γνωριση τον πλουτον της δοξης αυτου επι σκευη ελεους α προητοιμασεν εις δοξαν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai hina gnōrisē ton plouton tēs doxēs autou epi skeuē eleous, ha proētoimasen eis doxan,

kai hina gnorise ton plouton tes doxes autou epi skeue eleous, ha proetoimasen eis doxan,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hina gnōrisē ton plouton tēs doxēs autou epi skeuē eleous, ha proētoimasen eis doxan,

hina gnorise ton plouton tes doxes autou epi skeue eleous, ha proetoimasen eis doxan,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:23 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ina gnōrisē ton plouton tēs doxēs autou epi skeuē eleous a proētoimasen eis doxan

kai ina gnOrisE ton plouton tEs doxEs autou epi skeuE eleous a proEtoimasen eis doxan

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:23 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ina gnōrisē ton plouton tēs doxēs autou epi skeuē eleous a proētoimasen eis doxan

kai ina gnOrisE ton plouton tEs doxEs autou epi skeuE eleous a proEtoimasen eis doxan

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:23 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ina gnōrisē ton plouton tēs doxēs autou epi skeuē eleous a proētoimasen eis doxan

kai ina gnOrisE ton plouton tEs doxEs autou epi skeuE eleous a proEtoimasen eis doxan

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:23 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ina gnōrisē ton plouton tēs doxēs autou epi skeuē eleous a proētoimasen eis doxan

kai ina gnOrisE ton plouton tEs doxEs autou epi skeuE eleous a proEtoimasen eis doxan

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:23 Westcott/Hort - Transliterated
ina gnōrisē ton plouton tēs doxēs autou epi skeuē eleous a proētoimasen eis doxan

ina gnOrisE ton plouton tEs doxEs autou epi skeuE eleous a proEtoimasen eis doxan

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:23 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
{UBS4: kai } ina gnōrisē ton plouton tēs doxēs autou epi skeuē eleous a proētoimasen eis doxan

{UBS4: kai} ina gnOrisE ton plouton tEs doxEs autou epi skeuE eleous a proEtoimasen eis doxan

Rómaiakhoz 9:23 Hungarian: Karoli
És hogy megismertesse az õ dicsõségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsõségre, [mit szólhatsz ellene?]

Al la romanoj 9:23 Esperanto
kaj por ke Li konatigu la ricxon de Sia gloro sur vazojn de favoro, kiujn Li antauxe pretigis por gloro,

Kirje roomalaisille 9:23 Finnish: Bible (1776)
Ja että hän tiettäväksi tekis kunniansa rikkauden laupiutensa astioille, jotka hän kunniaan on valmistanut,

Romains 9:23 French: Darby
-et afin de faire connaitre les richesses de sa gloire dans des vases de misericorde qu'il a prepares d'avance pour la gloire...?

Romains 9:23 French: Louis Segond (1910)
et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire?

Romains 9:23 French: Martin (1744)
Et afin de donner à connaître les richesses de sa gloire dans les vaisseaux de miséricorde, qu'il a préparés pour la gloire;

Roemer 9:23 German: Modernized
auf daß er kundtäte den Reichtum seiner HERRLIchkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er bereitet hat zur HERRLIchkeit,

Roemer 9:23 German: Luther (1912)
auf daß er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er bereitet hat zur Herrlichkeit,

Roemer 9:23 German: Textbibel (1899)
um dabei kund zu thun den Reichtum seiner Herrlichkeit an Gefäßen des Erbarmens, die er zur Herrlichkeit voraus bereitet hat,

Romani 9:23 Italian: Riveduta Bible (1927)
e se, per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso de’ vasi di misericordia che avea già innanzi preparati per la gloria,

Romani 9:23 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Acciocchè ancora facesse conoscere le ricchezze della sua gloria sopra i vasi della misericordia, i quali egli ha innanzi preparati a gloria?

ROMA 9:23 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
supaya Ia memberi orang tahu akan kekayaan kemuliaan-Nya atas bekas belas kasihan, yang disediakan-Nya terdahulu untuk kemuliaan,

Romans 9:23 Kabyle: NT
Deg wannect-agi, Sidi Ṛebbi yebɣa a d-isbeggen acḥal meqqṛet tmanegt-is i nukni i ɣef iḥunn, i ghegga si zik iwakken a nili yid-es di tmanegt-is ;

로마서 9:23 Korean
또한 영광 받기로 예비하신 바 긍휼의 그릇에 대하여 그 영광의 부요함을 알게 하고자 하셨을지라도 무슨 말 하리요

Romanos 9:23 Latin: Vulgata Clementina
ut ostenderet divitias gloriæ suæ in vasa misericordiæ, quæ præparavit in gloriam.

Romiešiem 9:23 Latvian New Testament
Lai apžēlošanas traukiem, kurus viņš sagatavojis godībai, atklātu savu godības bagātību?

Laiðkas romieèiams 9:23 Lithuanian
kad apreikštų ir savo šlovės turtus gailestingumo indams, kuriuos iš anksto paruošė šlovei,­

Romans 9:23 Maori
Kia whakakitea ano hoki e ia nga rawa o tona kororia ki nga oko o te mahi tohu, kua rite noa ake nei i a ia mo te kororia,

Romerne 9:23 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
så han også kunde kunngjøre sin herlighets rikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde beredt til herlighet?

Romanos 9:23 Spanish: La Biblia de las Américas
Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano El preparó para gloria,

Romanos 9:23 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Lo hizo para dar a conocer las riquezas de Su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano El preparó para gloria,

Romanos 9:23 Spanish: Reina Valera Gómez
y para hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria,

Romanos 9:23 Spanish: Reina Valera 1909
Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria;

Romanos 9:23 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y haciendo notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria?

Romanos 9:23 Bíblia King James Atualizada Português
a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para glória,

Romanos 9:23 Portugese Bible
para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória,   

Romani 9:23 Romanian: Cornilescu
şi să-Şi arate bogăţia slavei Lui faţă de nişte vase ale îndurării, pe cari le -a pregătit mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)?

К Римлянам 9:23 Russian: Synodal Translation (1876)
дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе,

К Римлянам 9:23 Russian koi8r
дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе,

Romans 9:23 Shuar New Testament
Tura katsunteak ni anenkrattairin iniakmasmiayi. N· arant nuikia iin waitnentramak Shφir enentaijiai pΘnker awajtamkur ni anenkrattairi ti paantchakait. Nekas Shφir enentaijiai pΘnker ajasat tusa yaunchu iwiartampramiaji.

Romabrevet 9:23 Swedish (1917)
Och om han gjorde detta för att tillika få uppenbara sin härlighets rikedom på »barmhärtighetens kärl», som han förut hade berett till härlighet?

Warumi 9:23 Swahili NT
Alitaka pia kudhihirisha wingi wa utukufu wake ambao alitumiminia sisi tulio lengo la huruma yake; sisi ambao alikwisha kututayarisha kuupokea utukufu wake.

Mga Taga-Roma 9:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At upang maipakilala ang kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa, na kaniyang inihanda nang una pa sa kaluwalhatian,

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 9:23 Tawallamat Tamajaq NT

โรม 9:23 Thai: from KJV
เพื่อจะได้ทรงสำแดงสง่าราศีอันอุดมของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตา ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับสง่าราศี

Romalılar 9:23 Turkish
Yüceltmek üzere önceden hazırlayıp merhamet ettiklerine yüceliğinin zenginliğini göstermek için bunu yaptıysa, ne diyelim?

Римляни 9:23 Ukrainian: NT
і щоб явити богацтво слави своєї на посудах милости, котрих наперед наготовив на славу,

Romans 9:23 Uma New Testament
Nababehi toe bona mpopohiloi ka'uma-na mowo kabohe tuwu' -na hi tauna to napoka'ahi' pai' to napakasadia ami' -mi mporata bagia hi rala kabohe tuwu' -na toe.

Roâ-ma 9:23 Vietnamese (1934)
để cũng làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói chi được ư?

Romans 9:22
Top of Page
Top of Page