Iov 12
Romanian: Cornilescu
1Iov a luat cuvîntul şi a zis:

2,,S'ar putea zice, în adevăr, că neamul omenesc sînteţi voi, şi că odată cu voi va muri şi înţelepciunea!

3Am şi eu minte ca voi, nu sînt mai pe jos decît voi. Şi cine nu ştie lucrurile pe cari le spuneţi voi?

4Eu sînt de batjocura prietenilor mei, cînd cer ajutorul lui Dumnezeu: dreptul, nevinovatul, de batjocură!

5Dispreţ în nenorocire! -iată zicerea celor fericiţi: dă brînci cui alunecă cu piciorul!

6Jăfuitorilor li se lasă corturile în pace, celor ce mînie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că Dumnezeul lor este în pumn.

7Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa, păsările cerului, şi îţi vor spune;

8vorbeşte pămîntului, şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor povesti.

9Cine nu vede în toate acestea dovada că mîna Domnului a făcut asemenea lucruri?

10El ţine în mînă sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.

11Nu deosebeşte urechea cuvintele, cum gustă cerul gurii mîncările?

12La bătrîni se găseşte înţelepciunea, şi într'o viaţă lungă e priceperea.

13La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sînt.

14Ce dărîmă El, nu va fi zidit din nou; pe cine -l închide El, nimeni nu -l va scăpa.

15El opreşte apele şi totul se usucă; El le dă drumul, şi pustiesc pămîntul.

16El are puterea şi înţelepciunea; El stăpîneşte pe celce se rătăceşte sau rătăceşte pe alţii.

17El ia robi pe sfetnici, şi turbură mintea judecătorilor.

18El desleagă legătura împăraţilor, şi le pune o frînghie în jurul coapselor.

19El ia robi pe preoţi; El răstoarnă pe cei puternici

20El taie vorba celor meşteri la vorbă; El ia mintea celor bătrîni.

21El varsă dispreţul asupra celor mari; El desleagă brîul celor tari.

22El descopere ce este ascuns în întunerec, El aduce la lumină umbra morţii.

23El face pe neamuri să crească, şi El le nimiceşte; El le întinde pînă departe, şi El le aduce înapoi în hotarele lor.

24El ia mintea căpeteniilor poporului, El îi face să rătăcească în pustiuri fără drum,

25unde bîjbăie prin întunerec, şi nu văd desluşit; El îi face să se clatine ca nişte oameni beţi.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Job 11
Top of Page
Top of Page