Iov 13
Romanian: Cornilescu
1Iată, ochiul meu a văzut toate acestea, urechea mea a auzit şi a luat seama.

2Ce ştiţi voi, ştiu şi eu, nu sînt mai pe jos decît voi.

3Dar vreau să vorbesc acum Celui Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu.

4Căci voi sînteţi nişte făuritori de minciuni, sînteţi cu toţii nişte doftori de nimic.

5O, de aţi fi tăcut, ce înţelepciune aţi fi arătat!

6Acum, ascultaţi, vă rog, apărarea mea, şi luaţi aminte la răspunsul buzelor mele!

7Vreţi să vorbiţi lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Şi să spuneţi minciuni, ca să -L apăraţi?

8Vreţi să ţineţi cu El şi să faceţi pe apărătorii lui Dumnezeu?

9Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreţi să -L înşelaţi cum înşelaţi pe un om?

10Nu, nu; ci El vă va osîndi, dacă în ascuns nu lucraţi decît părtinindu -L pe El.

11Nu vă înfricoşează măreţia Lui? Şi nu cade groaza Lui peste voi?

12Părerile voastre sînt păreri de cenuşă, întăriturile voastre sînt întărituri de lut.

13Tăceţi, lăsaţi-mă, vreau să vorbesc! Întîmplă-mi-se ce mi s'ar întîmpla.

14Îmi voi lua carnea în dinţi, şi îmi voi pune viaţa în joc.

15Da, mă va ucide: n'am nimic de nădăjduit; dar îmi voi apăra purtarea în faţa Lui.

16Chiar şi lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăzneşte să vină înaintea Lui.

17Ascultaţi, ascultaţi cuvintele mele, luaţi aminte la cele ce voi spune.

18Iată-mă sînt gata să-mi apăr pricina, căci ştiu că am dreptate.

19Are cineva ceva de spus împotriva mea? Atunci tac, şi vreau să mor.

20Numai două lucruri fă-mi, şi nu mă voi ascunde de Faţa Ta:

21Trage-Ţi mîna de pe mine, şi nu mă mai turbura cu groaza Ta.

22Apoi cheamă-mă şi-Ţi voi răspunde; sau lasă-mă să vorbesc eu, şi răspunde-mi Tu!

23Cîte fărădelegi şi păcate am făcut? Arată-mi călcările de lege şi păcatele mele.

24Pentru ce Îţi ascunzi Faţa, şi mă iei drept vrăjmaş?

25Vrei să loveşti o frunză suflată de vînt? Vrei să urmăreşti un pai uscat?

26Pentruce să mă loveşti cu suferinţe amare, şi să mă pedepseşti pentru greşeli din tinereţă?

27Pentru ce să-mi pui picioarele în butuci, să-mi pîndeşti toate mişcările, să pui hotar paşilor mei,

28cînd trupul meu cade în putrezire ca o haină mîncată de molii?Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Job 12
Top of Page
Top of Page