1 Chronicles 25:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
914 [e]וַיַּבְדֵּ֣ל
way-yaḇ-dêl
Moreover separatedConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
1732 [e]דָּוִיד֩
dā-wîḏ
DavidN-proper-ms
8269 [e]וְשָׂרֵ֨י
wə-śā-rê
and the captainsConj-w | N-mpc
6635 [e]הַצָּבָ֜א
haṣ-ṣā-ḇā
of the armyArt | N-cs
5656 [e]לַעֲבֹדָ֗ה
la-‘ă-ḇō-ḏāh,
for servicePrep-l | N-fs
1121 [e]לִבְנֵ֤י
liḇ-nê
[some] of the sonsPrep-l | N-mpc
623 [e]אָסָף֙
’ā-sāp̄
of AsaphN-proper-ms
1968 [e]וְהֵימָ֣ן
wə-hê-mān
and of HemanConj-w | N-proper-ms
3038 [e]וִֽידוּת֔וּן
wî-ḏū-ṯūn,
and of JeduthunConj-w | N-proper-ms
  [הנביאים]
[han-nə-bî-’îm
-Article :: Noun - masculine plural Art | N-mp
 
ḵ]
 
5030 [e](הַֽנִּבְּאִ֛ים‪‬)
(han-nib-bə-’îm
who [should] prophesyArt | V-Nifal-Prtcpl-mp
 
q)
 
3658 [e]בְּכִנֹּר֥וֹת
bə-ḵin-nō-rō-wṯ
with harpsPrep-b | N-mp
5035 [e]בִּנְבָלִ֖ים
bin-ḇā-lîm
stringed instrumentsPrep-b | N-mp
4700 [e]וּבִמְצִלְתָּ֑יִם
ū-ḇim-ṣil-tā-yim;
and cymbalsConj-w, Prep-b | N-cd
1961 [e]וַֽיְהִי֙
way-hî
and wasConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4557 [e]מִסְפָּרָ֔ם
mis-pā-rām,
the numberN-msc | 3mp
376 [e]אַנְשֵׁ֥י
’an-šê
of menN-mpc
4399 [e]מְלָאכָ֖ה
mə-lā-ḵāh
the skilledN-fs
5656 [e]לַעֲבֹדָתָֽם׃
la-‘ă-ḇō-ḏā-ṯām.
[performing their] servicePrep-l | N-fsc | 3mp

Hebrew Texts
דברי הימים א 25:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּבְדֵּ֣ל דָּוִיד֩ וְשָׂרֵ֨י הַצָּבָ֜א לַעֲבֹדָ֗ה לִבְנֵ֤י אָסָף֙ וְהֵימָ֣ן וִֽידוּת֔וּן [הַנְּבִּיאִים כ] (הַֽנִּבְּאִ֛ים ק) בְּכִנֹּרֹ֥ות בִּנְבָלִ֖ים וּבִמְצִלְתָּ֑יִם וַֽיְהִי֙ מִסְפָּרָ֔ם אַנְשֵׁ֥י מְלָאכָ֖ה לַעֲבֹדָתָֽם׃

דברי הימים א 25:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון [הנביאים כ] (הנבאים ק) בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם׃

דברי הימים א 25:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון [הנביאים כ] (הנבאים ק) בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם׃

דברי הימים א 25:1 Hebrew Bible
ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Moreover, David and the commanders of the army set apart for the service some of the sons of Asaph and of Heman and of Jeduthun, who were to prophesy with lyres, harps and cymbals; and the number of those who performed their service was:

King James Bible
Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:

Holman Christian Standard Bible
David and the officers of the army also set apart some of the sons of Asaph, Heman, and Jeduthun, who were to prophesy accompanied by lyres, harps, and cymbals. This is the list of the men who performed their service:
Treasury of Scripture Knowledge

even the principal The whole company being ranged according to their families, with the proper number of divisions, the order of their courses was assigned them by lot, without respect to rank or seniority.

1 Chronicles 25:8 And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, …

1 Chronicles 26:13 And they cast lots, as well the small as the great, according to …

Links
1 Chronicles 25:11 Chronicles 25:1 NIV1 Chronicles 25:1 NLT1 Chronicles 25:1 ESV1 Chronicles 25:1 NASB1 Chronicles 25:1 KJV1 Chronicles 25:1 Bible Apps1 Chronicles 25:1 Biblia Paralela1 Chronicles 25:1 Chinese Bible1 Chronicles 25:1 French Bible1 Chronicles 25:1 German BibleBible Hub
1 Chronicles 24:31
Top of Page
Top of Page