1 Chronicles 6:56
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
ButConj-w | DirObjM
7704 [e]שְׂדֵ֥ה
śə-ḏêh
the fieldsN-msc
5892 [e]הָעִ֖יר
hā-‘îr
of the cityArt | N-fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
2691 [e]חֲצֵרֶ֑יהָ
ḥă-ṣê-re-hā;
its villagesN-cpc | 3fs
5414 [e]נָתְנ֖וּ
nā-ṯə-nū
they gaveV-Qal-Perf-3cp
3612 [e]לְכָלֵ֥ב
lə-ḵā-lêḇ
to CalebPrep-l | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
3312 [e]יְפֻנֶּֽה׃
yə-p̄un-neh.
of JephunnehN-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 6:56 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־שְׂדֵ֥ה הָעִ֖יר וְאֶת־חֲצֵרֶ֑יהָ נָתְנ֖וּ לְכָלֵ֥ב בֶּן־יְפֻנֶּֽה׃ ס

דברי הימים א 6:56 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־שדה העיר ואת־חצריה נתנו לכלב בן־יפנה׃ ס

דברי הימים א 6:56 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואת־שדה העיר ואת־חצריה נתנו לכלב בן־יפנה׃ ס

דברי הימים א 6:56 Hebrew Bible
ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
but the fields of the city and its villages, they gave to Caleb the son of Jephunneh.

King James Bible
But the fields of the city, and the villages thereof, they gave to Caleb the son of Jephunneh.

Holman Christian Standard Bible
but the fields and villages around the city were given to Caleb son of Jephunneh.
Treasury of Scripture Knowledge

the fields.

Joshua 14:13 And Joshua blessed him, and gave to Caleb the son of Jephunneh Hebron …

Joshua 15:13 And to Caleb the son of Jephunneh he gave a part among the children …

Caleb.

1 Chronicles 4:15 And the sons of Caleb the son of Jephunneh; Iru, Elah, and Naam: …

Links
1 Chronicles 6:561 Chronicles 6:56 NIV1 Chronicles 6:56 NLT1 Chronicles 6:56 ESV1 Chronicles 6:56 NASB1 Chronicles 6:56 KJV1 Chronicles 6:56 Bible Apps1 Chronicles 6:56 Biblia Paralela1 Chronicles 6:56 Chinese Bible1 Chronicles 6:56 French Bible1 Chronicles 6:56 German BibleBible Hub
1 Chronicles 6:55
Top of Page
Top of Page