1 Corinthians 11:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1135 [e]γυνὴ
gynē
a womanN-NFS
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
2863 [e]κομᾷ,
koma
she has long hair,V-PSA-3S
1391 [e]δόξα
doxa
gloryN-NFS
846 [e]αὐτῇ
autē
to herPPro-DF3S
1510 [e]ἐστιν;
estin
it is?V-PIA-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
ForConj
3588 [e]
theArt-NFS
2864 [e]κόμη
komē
long hairN-NFS
473 [e]ἀντὶ
anti
insteadPrep
4018 [e]περιβολαίου
peribolaiou
of a coveringN-GNS
1325 [e]δέδοται
dedotai
is givenV-RIM/P-3S
846 [e]αὐτῇ.
autē
to her.PPro-DF3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:15 Greek NT: Nestle 1904
γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν; ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστίν; ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστίν; ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστίν. Ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστιν; ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστιν; ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν. ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστιν ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ

1 Corinthians 11:15 Hebrew Bible
אבל האשה כי תגדל שערה פאר הוא לה כי נתן לה השער לצניף׃

1 Corinthians 11:15 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢܬܬܐ ܡܐ ܕܡܪܒܝ ܤܥܪܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܝ ܠܗ ܡܛܠ ܕܤܥܪܗ ܚܠܦ ܬܟܤܝܬܐ ܗܘ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
but if a woman has long hair, it is a glory to her? For her hair is given to her for a covering.

King James Bible
But if a woman have long hair, it is a glory to her: for her hair is given her for a covering.

Holman Christian Standard Bible
but that if a woman has long hair, it is her glory? For her hair is given to her as a covering.
Treasury of Scripture Knowledge

covering. or, veil.

1 Corinthians 11:15 But if a woman have long hair, it is a glory to her: for her hair …

Links
1 Corinthians 11:151 Corinthians 11:15 NIV1 Corinthians 11:15 NLT1 Corinthians 11:15 ESV1 Corinthians 11:15 NASB1 Corinthians 11:15 KJV1 Corinthians 11:15 Bible Apps1 Corinthians 11:15 Biblia Paralela1 Corinthians 11:15 Chinese Bible1 Corinthians 11:15 French Bible1 Corinthians 11:15 German BibleBible Hub
1 Corinthians 11:14
Top of Page
Top of Page