1 Corinthians 12:16
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
3004 [e]εἴπῃ
eipē
should sayV-ASA-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
3775 [e]οὖς
ous
ear,N-NNS
3754 [e]Ὅτι
Hoti
BecauseConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]εἰμὶ
eimi
I amV-PIA-1S
3788 [e]ὀφθαλμός,
ophthalmos
an eye,N-NMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]εἰμὶ
eimi
I amV-PIA-1S
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
4983 [e]σώματος,
sōmatos
body,N-GNS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
3844 [e]παρὰ
para
on account ofPrep
3778 [e]τοῦτο
touto
this,DPro-ANS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔστιν
estin
is itV-PIA-3S
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
4983 [e]σώματος.
sōmatos
body.N-GNS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:16 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:16 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:16 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:16 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος· οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:16 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, - οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:16 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:16 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος· οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:16 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος·

1 Corinthians 12:16 Hebrew Bible
ואם תאמרו האזן אינני עין על כן אינני מן הגוף הבעבור זאת איננה מן הגוף׃

1 Corinthians 12:16 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܐܕܢܐ ܥܠ ܕܠܐ ܗܘܝܬ ܥܝܢܐ ܠܐ ܗܘܝܬ ܡܢܗ ܡܢ ܦܓܪܐ ܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܝܬܝܗ ܡܢܗ ܡܢ ܦܓܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And if the ear says, "Because I am not an eye, I am not a part of the body," it is not for this reason any the less a part of the body.

King James Bible
And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body; is it therefore not of the body?

Holman Christian Standard Bible
And if the ear should say, "Because I'm not an eye, I don't belong to the body," in spite of this it still belongs to the body.
Treasury of Scripture Knowledge

is it.

1 Corinthians 12:16,22 And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the …

Romans 12:3,10 For I say, through the grace given to me, to every man that is among …

Philippians 2:3 Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness …

Links
1 Corinthians 12:161 Corinthians 12:16 NIV1 Corinthians 12:16 NLT1 Corinthians 12:16 ESV1 Corinthians 12:16 NASB1 Corinthians 12:16 KJV1 Corinthians 12:16 Bible Apps1 Corinthians 12:16 Biblia Paralela1 Corinthians 12:16 Chinese Bible1 Corinthians 12:16 French Bible1 Corinthians 12:16 German BibleBible Hub
1 Corinthians 12:15
Top of Page
Top of Page