1 John 4:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1722 [e]Ἐν
En
ByPrep
3778 [e]τούτῳ
toutō
thisDPro-DNS
1097 [e]γινώσκετε
ginōskete
you knowV-PIA-2P
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4151 [e]Πνεῦμα
Pneuma
SpiritN-ANS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ·
Theou
of God:N-GMS
3956 [e]πᾶν
pan
EveryAdj-NNS
4151 [e]πνεῦμα
pneuma
spiritN-NNS
3739 [e]
ho
thatRelPro-NNS
3670 [e]ὁμολογεῖ
homologei
confessesV-PIA-3S
2424 [e]Ἰησοῦν
Iēsoun
JesusN-AMS
5547 [e]Χριστὸν
Christon
ChristN-AMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4561 [e]σαρκὶ
sarki
[the] fleshN-DFS
2064 [e]ἐληλυθότα
elēlythota
having come,V-RPA-AMS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
GodN-GMS
1510 [e]ἐστιν,
estin
is;V-PIA-3S

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:2 Greek NT: Nestle 1904
Ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν,

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν,

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν,

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐν τούτῳ γινώσκεται τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν·

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι·

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐν οὗτος γινώσκω ὁ πνεῦμα ὁ θεός πᾶς πνεῦμα ὅς ὁμολογέω Ἰησοῦς Χριστός ἐν σάρξ ἔρχομαι ἐκ ὁ θεός εἰμί

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι·

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν

1 John 4:2 Hebrew Bible
בזאת תכירו את רוח אלהים כל רוח המודה בישוע המשיח כי בא בבשר מאלהים הוא׃

1 John 4:2 Aramaic NT: Peshitta
ܒܗܕܐ ܡܬܝܕܥܐ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܟܠ ܪܘܚܐ ܕܡܘܕܝܢ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܬܐ ܒܒܤܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
By this you know the Spirit of God: every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God;

King James Bible
Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:

Holman Christian Standard Bible
This is how you know the Spirit of God: Every spirit who confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God.
Treasury of Scripture Knowledge

Every.

1 John 5:1 Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God: and every …

John 16:13-15 However, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you …

1 Corinthians 12:3 Why I give you to understand, that no man speaking by the Spirit …

come.

1 John 4:3 And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in …

John 1:14 And the Word was made flesh, and dwelled among us, (and we beheld his glory…

1 Timothy 3:16 And without controversy great is the mystery of godliness: God was …

Links
1 John 4:21 John 4:2 NIV1 John 4:2 NLT1 John 4:2 ESV1 John 4:2 NASB1 John 4:2 KJV1 John 4:2 Bible Apps1 John 4:2 Biblia Paralela1 John 4:2 Chinese Bible1 John 4:2 French Bible1 John 4:2 German BibleBible Hub
1 John 4:1
Top of Page
Top of Page