1 Kings 11:33
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3282 [e]יַ֣עַן ׀
ya-‘an
BecauseAdv
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
thatPro-r
5800 [e]עֲזָב֗וּנִי
‘ă-zā-ḇū-nî,
they have forsaken MeV-Qal-Perf-3cp | 1cs
7812 [e]וַיִּֽשְׁתַּחֲווּ֮
way-yiš-ta-ḥă-wū
and worshipedConj-w | V-Hitpael-ConsecImperf-3mp
6253 [e]לְעַשְׁתֹּרֶת֮
lə-‘aš-tō-reṯ
AshtorethPrep-l | N-proper-fp
430 [e]אֱלֹהֵ֣י
’ĕ-lō-hê
the goddessN-mpc
6722 [e]צִֽדֹנִין֒
ṣi-ḏō-nîn
of the SidoniansN-proper-mp
3645 [e]לִכְמוֹשׁ֙
liḵ-mō-wōš
ChemoshPrep-l | N-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵ֣י
’ĕ-lō-hê
the godN-mpc
4124 [e]מוֹאָ֔ב
mō-w-’āḇ,
of the MoabitesN-proper-fs
4445 [e]וּלְמִלְכֹּ֖ם
ū-lə-mil-kōm
and MilcomConj-w, Prep-l | N-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵ֣י
’ĕ-lō-hê
the godN-mpc
1121 [e]בְנֵֽי־
ḇə-nê-
of the sonsN-mpc
5983 [e]עַמּ֑וֹן
‘am-mō-wn;
of AmmonN-proper-ms
3808 [e]וְלֹֽא־
wə-lō-
and notConj-w | Adv-NegPrt
1980 [e]הָלְכ֣וּ
hā-lə-ḵū
have walkedV-Qal-Perf-3cp
1870 [e]בִדְרָכַ֗י
ḇiḏ-rā-ḵay,
in My waysPrep-b | N-cpc | 1cs
6213 [e]לַעֲשׂ֨וֹת
la-‘ă-śō-wṯ
to doPrep-l | V-Qal-Inf
3477 [e]הַיָּשָׁ֧ר
hay-yā-šār
[what is] rightArt | Adj-ms
5869 [e]בְּעֵינַ֛י
bə-‘ê-nay
in My eyesPrep-b | N-cdc | 1cs
2708 [e]וְחֻקֹּתַ֥י
wə-ḥuq-qō-ṯay
and My statutesConj-w | N-fpc | 1cs
4941 [e]וּמִשְׁפָּטַ֖י
ū-miš-pā-ṭay
and [keep] My judgmentsConj-w | N-mpc | 1cs
1732 [e]כְּדָוִ֥ד
kə-ḏā-wiḏ
as DavidPrep-k | N-proper-ms
1 [e]אָבִֽיו׃
’ā-ḇîw.
[did] his fatherN-msc | 3ms

Hebrew Texts
מלכים א 11:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יַ֣עַן ׀ אֲשֶׁ֣ר עֲזָב֗וּנִי וַיִּֽשְׁתַּחֲווּ֮ לְעַשְׁתֹּרֶת֮ אֱלֹהֵ֣י צִֽדֹנִין֒ לִכְמֹושׁ֙ אֱלֹהֵ֣י מֹואָ֔ב וּלְמִלְכֹּ֖ם אֱלֹהֵ֣י בְנֵֽי־עַמֹּ֑ון וְלֹֽא־הָלְכ֣וּ בִדְרָכַ֗י לַעֲשֹׂ֨ות הַיָּשָׁ֧ר בְּעֵינַ֛י וְחֻקֹּתַ֥י וּמִשְׁפָּטַ֖י כְּדָוִ֥ד אָבִֽיו׃

מלכים א 11:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יען ׀ אשר עזבוני וישתחוו לעשתרת אלהי צדנין לכמוש אלהי מואב ולמלכם אלהי בני־עמון ולא־הלכו בדרכי לעשות הישר בעיני וחקתי ומשפטי כדוד אביו׃

מלכים א 11:33 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
יען ׀ אשר עזבוני וישתחוו לעשתרת אלהי צדנין לכמוש אלהי מואב ולמלכם אלהי בני־עמון ולא־הלכו בדרכי לעשות הישר בעיני וחקתי ומשפטי כדוד אביו׃

מלכים א 11:33 Hebrew Bible
יען אשר עזבוני וישתחוו לעשתרת אלהי צדנין לכמוש אלהי מואב ולמלכם אלהי בני עמון ולא הלכו בדרכי לעשות הישר בעיני וחקתי ומשפטי כדוד אביו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
because they have forsaken Me, and have worshiped Ashtoreth the goddess of the Sidonians, Chemosh the god of Moab, and Milcom the god of the sons of Ammon; and they have not walked in My ways, doing what is right in My sight and observing My statutes and My ordinances, as his father David did.

King James Bible
Because that they have forsaken me, and have worshipped Ashtoreth the goddess of the Zidonians, Chemosh the god of the Moabites, and Milcom the god of the children of Ammon, and have not walked in my ways, to do that which is right in mine eyes, and to keep my statutes and my judgments, as did David his father.

Holman Christian Standard Bible
For they have abandoned Me; they have bowed the knee to Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, to Chemosh, the god of Moab, and to Milcom, the god of the Ammonites. They have not walked in My ways to do what is right in My eyes and to carry out My statutes and My judgments as his father David did."
Treasury of Scripture Knowledge

they have forsaken

1 Kings 11:9 And the LORD was angry with Solomon, because his heart was turned …

1 Kings 3:14 And if you will walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, …

1 Kings 6:12,13 Concerning this house which you are in building, if you will walk …

1 Kings 9:5-7 Then I will establish the throne of your kingdom on Israel for ever, …

1 Chronicles 28:9 And you, Solomon my son, know you the God of your father, and serve …

2 Chronicles 15:2 And he went out to meet Asa, and said to him, Hear you me, Asa, and …

Jeremiah 2:13 For my people have committed two evils; they have forsaken me the …

Hosea 4:17 Ephraim is joined to idols: let him alone.

Ashtoreth

1 Kings 11:5-8 For Solomon went after Ashtoreth the goddess of the Zidonians, and …

Links
1 Kings 11:331 Kings 11:33 NIV1 Kings 11:33 NLT1 Kings 11:33 ESV1 Kings 11:33 NASB1 Kings 11:33 KJV1 Kings 11:33 Bible Apps1 Kings 11:33 Biblia Paralela1 Kings 11:33 Chinese Bible1 Kings 11:33 French Bible1 Kings 11:33 German BibleBible Hub
1 Kings 11:32
Top of Page
Top of Page