1 Kings 2:42
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7971 [e]וַיִּשְׁלַ֨ח
way-yiš-laḥ
And sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֜לֶךְ
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
7121 [e]וַיִּקְרָ֣א
way-yiq-rā
and calledConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8096 [e]לְשִׁמְעִ֗י
lə-šim-‘î,
for ShimeiPrep-l | N-proper-ms
559 [e]וַיֹּ֨אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֵלָ֜יו
’ê-lāw
to himPrep | 3ms
3808 [e]הֲל֧וֹא
hă-lō-w
did notAdv-NegPrt
7650 [e]הִשְׁבַּעְתִּ֣יךָ
hiš-ba‘-tî-ḵā
I make you swearV-Hifil-Perf-1cs | 2ms
3068 [e]בַֽיהוָ֗ה
Yah-weh
by YahwehPrep-b | N-proper-ms
5749 [e]וָאָעִ֤ד
wā-’ā-‘iḏ
and warnConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-1cs
  בְּךָ֙
bə-ḵā
youPrep | 2ms
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3117 [e]בְּי֣וֹם
bə-yō-wm
on the dayPrep-b | N-msc
3318 [e]צֵאתְךָ֗
ṣê-ṯə-ḵā,
you go outV-Qal-Inf | 2ms
1980 [e]וְהָֽלַכְתָּ֙
wə-hā-laḵ-tā
and travelConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
575 [e]אָ֣נֶה
’ā-neh
whereAdv
575 [e]וָאָ֔נָה
wā-’ā-nāh,
and whereConj-w | Adv
3045 [e]יָדֹ֥עַ
yā-ḏō-a‘
certainV-Qal-InfAbs
3045 [e]תֵּדַ֖ע
tê-ḏa‘
Know forV-Qal-Imperf-2ms
3588 [e]כִּ֣י
thatConj
4191 [e]מ֣וֹת
mō-wṯ
surelyV-Qal-InfAbs
4191 [e]תָּמ֑וּת
tā-mūṯ;
you shall dieV-Qal-Imperf-2ms
559 [e]וַתֹּ֧אמֶר
wat-tō-mer
and you saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-2ms
413 [e]אֵלַ֛י
’ê-lay
to mePrep | 1cs
2896 [e]ט֥וֹב
ṭō-wḇ
goodAdj-ms
1697 [e]הַדָּבָ֖ר
had-dā-ḇār
the word [is]Art | N-ms
8085 [e]שָׁמָֽעְתִּי׃
šā-mā-‘ə-tî.
I have heardV-Qal-Perf-1cs

Hebrew Texts
מלכים א 2:42 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֨ח הַמֶּ֜לֶךְ וַיִּקְרָ֣א לְשִׁמְעִ֗י וַיֹּ֨אמֶר אֵלָ֜יו הֲלֹ֧וא הִשְׁבַּעְתִּ֣יךָ בַֽיהוָ֗ה וָאָעִ֤ד בְּךָ֙ לֵאמֹ֔ר בְּיֹ֣ום צֵאתְךָ֗ וְהָֽלַכְתָּ֙ אָ֣נֶה וָאָ֔נָה יָדֹ֥עַ תֵּדַ֖ע כִּ֣י מֹ֣ות תָּמ֑וּת וַתֹּ֧אמֶר אֵלַ֛י טֹ֥וב הַדָּבָ֖ר שָׁמָֽעְתִּי׃

מלכים א 2:42 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר אליו הלוא השבעתיך ביהוה ואעד בך לאמר ביום צאתך והלכת אנה ואנה ידע תדע כי מות תמות ותאמר אלי טוב הדבר שמעתי׃

מלכים א 2:42 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר אליו הלוא השבעתיך ביהוה ואעד בך לאמר ביום צאתך והלכת אנה ואנה ידע תדע כי מות תמות ותאמר אלי טוב הדבר שמעתי׃

מלכים א 2:42 Hebrew Bible
וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר אליו הלוא השבעתיך ביהוה ואעד בך לאמר ביום צאתך והלכת אנה ואנה ידע תדע כי מות תמות ותאמר אלי טוב הדבר שמעתי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the king sent and called for Shimei and said to him, "Did I not make you swear by the LORD and solemnly warn you, saying, 'You will know for certain that on the day you depart and go anywhere, you shall surely die '? And you said to me, 'The word which I have heard is good.'

King James Bible
And the king sent and called for Shimei, and said unto him, Did I not make thee to swear by the LORD, and protested unto thee, saying, Know for a certain, on the day thou goest out, and walkest abroad any whither, that thou shalt surely die? and thou saidst unto me, The word that I have heard is good.

Holman Christian Standard Bible
So the king summoned Shimei and said to him, "Didn't I make you swear by the LORD and warn you, saying, 'On the day you leave and go anywhere else, know for sure that you will certainly die? And you said to me, 'The sentence is fair; I will obey.'
Treasury of Scripture Knowledge

Did I not

1 Kings 2:36-38 And the king sent and called for Shimei, and said to him, Build you …

Psalm 15:4 In whose eyes a vile person is contemned; but he honors them that …

Luke 19:22 And he said to him, Out of your own mouth will I judge you, you wicked …

and thou saidst

Luke 15:22 But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and …

Links
1 Kings 2:421 Kings 2:42 NIV1 Kings 2:42 NLT1 Kings 2:42 ESV1 Kings 2:42 NASB1 Kings 2:42 KJV1 Kings 2:42 Bible Apps1 Kings 2:42 Biblia Paralela1 Kings 2:42 Chinese Bible1 Kings 2:42 French Bible1 Kings 2:42 German BibleBible Hub
1 Kings 2:41
Top of Page
Top of Page