1 Kings 9:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
518 [e]אִם־
’im-
[But] ifConj
7725 [e]שׁ֨וֹב
šō-wḇ
at allV-Qal-InfAbs
7725 [e]תְּשֻׁב֜וּן
tə-šu-ḇūn
turnV-Qal-Imperf-2mp | Pn
859 [e]אַתֶּ֤ם
’at-tem
youPro-2mp
1121 [e]וּבְנֵיכֶם֙
ū-ḇə-nê-ḵem
or your sonsConj-w | N-mpc | 2mp
310 [e]מֵֽאַחֲרַ֔י
mê-’a-ḥă-ray,
from following MePrep-m | 1cs
3808 [e]וְלֹ֤א
wə-lō
and notConj-w | Adv-NegPrt
8104 [e]תִשְׁמְרוּ֙
ṯiš-mə-rū
do keepV-Qal-Imperf-2mp
4687 [e]מִצְוֺתַ֣י
miṣ-wō-ṯay
My commandmentsN-fpc | 1cs
2708 [e]חֻקֹּתַ֔י
ḥuq-qō-ṯay,
[and] My statutesN-fpc | 1cs
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whichPro-r
5414 [e]נָתַ֖תִּי
nā-ṯat-tî
I have setV-Qal-Perf-1cs
6440 [e]לִפְנֵיכֶ֑ם
lip̄-nê-ḵem;
before youPrep-l | N-mpc | 2mp
1980 [e]וַהֲלַכְתֶּ֗ם
wa-hă-laḵ-tem,
but goConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp
5647 [e]וַעֲבַדְתֶּם֙
wa-‘ă-ḇaḏ-tem
and serveConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp
430 [e]אֱלֹהִ֣ים
’ĕ-lō-hîm
godsN-mp
312 [e]אֲחֵרִ֔ים
’ă-ḥê-rîm,
otherAdj-mp
7812 [e]וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶ֖ם
wə-hiš-ta-ḥă-wî-ṯem
and worshipConj-w | V-Hitpael-ConjPerf-2mp
  לָהֶֽם׃
lā-hem.
themPrep | 3mp

Hebrew Texts
מלכים א 9:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִם־שֹׁ֨וב תְּשֻׁב֜וּן אַתֶּ֤ם וּבְנֵיכֶם֙ מֵֽאַחֲרַ֔י וְלֹ֤א תִשְׁמְרוּ֙ מִצְוֹתַ֣י חֻקֹּתַ֔י אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי לִפְנֵיכֶ֑ם וַהֲלַכְתֶּ֗ם וַעֲבַדְתֶּם֙ אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶ֖ם לָהֶֽם׃

מלכים א 9:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אם־שוב תשבון אתם ובניכם מאחרי ולא תשמרו מצותי חקתי אשר נתתי לפניכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם׃

מלכים א 9:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אם־שוב תשבון אתם ובניכם מאחרי ולא תשמרו מצותי חקתי אשר נתתי לפניכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם׃

מלכים א 9:6 Hebrew Bible
אם שוב תשבון אתם ובניכם מאחרי ולא תשמרו מצותי חקתי אשר נתתי לפניכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But if you or your sons indeed turn away from following Me, and do not keep My commandments and My statutes which I have set before you, and go and serve other gods and worship them,

King James Bible
But if ye shall at all turn from following me, ye or your children, and will not keep my commandments and my statutes which I have set before you, but go and serve other gods, and worship them:

Holman Christian Standard Bible
If you or your sons turn away from following Me and do not keep My commands--My statutes that I have set before you--and if you go and serve other gods and worship them,
Treasury of Scripture Knowledge

if ye

1 Samuel 2:30 Why the LORD God of Israel said, I said indeed that your house, and …

2 Samuel 7:14-16 I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, …

1 Chronicles 28:9 And you, Solomon my son, know you the God of your father, and serve …

2 Chronicles 7:19-22 But if you turn away, and forsake my statutes and my commandments, …

2 Chronicles 15:2 And he went out to meet Asa, and said to him, Hear you me, Asa, and …

go

1 Kings 11:4-10 For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned …

Joshua 23:15,16 Therefore it shall come to pass, that as all good things are come …

Links
1 Kings 9:61 Kings 9:6 NIV1 Kings 9:6 NLT1 Kings 9:6 ESV1 Kings 9:6 NASB1 Kings 9:6 KJV1 Kings 9:6 Bible Apps1 Kings 9:6 Biblia Paralela1 Kings 9:6 Chinese Bible1 Kings 9:6 French Bible1 Kings 9:6 German BibleBible Hub
1 Kings 9:5
Top of Page
Top of Page