1 Peter 1:16
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1360 [e]διότι
dioti
becauseConj
1125 [e]γέγραπται
gegraptai
it has been writtenV-RIM/P-3S
3754 [e]‹ὅτι›
hoti
- :Conj
40 [e]Ἅγιοι
Hagioi
HolyAdj-NMP
1510 [e]ἔσεσθε,
esesthe
you shall be,V-FIM-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
40 [e]ἅγιος.
hagios
holyAdj-NMS
1510 [e][εἰμι]
eimi
am.”V-PIA-1S

Greek Texts
ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1:16 Greek NT: Nestle 1904
διότι γέγραπται Ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1:16 Greek NT: Westcott and Hort 1881
διότι γέγραπται ὅτι Ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1:16 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
διότι γέγραπται ὅτι Ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος. [εἰμι]

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1:16 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
διότι γέγραπται, Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1:16 Greek NT: Greek Orthodox Church
διότι γέγραπται· ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1:16 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
διότι γράφω ἅγιος εἰμί διότι ἐγώ ἅγιος

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1:16 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
διότι γέγραπται Ἅγιοι γένεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1:16 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
διότι γέγραπται Ἅγιοι γένεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι

1 Peter 1:16 Hebrew Bible
כי על כן כתוב והייתם קדשים כי קדוש אני׃

1 Peter 1:16 Aramaic NT: Peshitta
ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܕܗܘܝܬܘܢ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
because it is written, "YOU SHALL BE HOLY, FOR I AM HOLY."

King James Bible
Because it is written, Be ye holy; for I am holy.

Holman Christian Standard Bible
for it is written, Be holy, because I am holy.
Treasury of Scripture Knowledge

Leviticus 11:44 For I am the LORD your God: you shall therefore sanctify yourselves, …

Leviticus 19:2 Speak to all the congregation of the children of Israel, and say …

Leviticus 20:7 Sanctify yourselves therefore, and be you holy: for I am the LORD your God.

Amos 3:3 Can two walk together, except they be agreed?

Links
1 Peter 1:161 Peter 1:16 NIV1 Peter 1:16 NLT1 Peter 1:16 ESV1 Peter 1:16 NASB1 Peter 1:16 KJV1 Peter 1:16 Bible Apps1 Peter 1:16 Biblia Paralela1 Peter 1:16 Chinese Bible1 Peter 1:16 French Bible1 Peter 1:16 German BibleBible Hub
1 Peter 1:15
Top of Page
Top of Page