1 Samuel 14:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
518 [e]וְאִם־
wə-’im-
But ifConj-w | Conj
3541 [e]כֹּ֨ה
kōh
thusAdv
559 [e]יֹאמְר֜וּ
yō-mə-rū
they sayV-Qal-Imperf-3mp
5927 [e]עֲל֤וּ
‘ă-lū
come upV-Qal-Imp-mp
5921 [e]עָלֵ֙ינוּ֙
‘ā-lê-nū
to usPrep | 1cp
5927 [e]וְעָלִ֔ינוּ
wə-‘ā-lî-nū,
then we will go upConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cp
3588 [e]כִּֽי־
kî-
forConj
5414 [e]נְתָנָ֥ם
nə-ṯā-nām
has delivered themV-Qal-Perf-3ms | 3mp
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
3027 [e]בְּיָדֵ֑נוּ
bə-yā-ḏê-nū;
into our handPrep-b | N-fsc | 1cp
2088 [e]וְזֶה־
wə-zeh-
and this [will be]Conj-w | Pro-ms
  לָּ֖נוּ
lā-nū
to usPrep | 1cp
226 [e]הָאֽוֹת׃
hā-’ō-wṯ.
a signArt | N-cs

Hebrew Texts
שמואל א 14:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־כֹּ֨ה יֹאמְר֜וּ עֲל֤וּ עָלֵ֙ינוּ֙ וְעָלִ֔ינוּ כִּֽי־נְתָנָ֥ם יְהוָ֖ה בְּיָדֵ֑נוּ וְזֶה־לָּ֖נוּ הָאֹֽות׃

שמואל א 14:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־כה יאמרו עלו עלינו ועלינו כי־נתנם יהוה בידנו וזה־לנו האות׃

שמואל א 14:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואם־כה יאמרו עלו עלינו ועלינו כי־נתנם יהוה בידנו וזה־לנו האות׃

שמואל א 14:10 Hebrew Bible
ואם כה יאמרו עלו עלינו ועלינו כי נתנם יהוה בידנו וזה לנו האות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But if they say, 'Come up to us,' then we will go up, for the LORD has given them into our hands; and this shall be the sign to us."

King James Bible
But if they say thus, Come up unto us; then we will go up: for the LORD hath delivered them into our hand: and this shall be a sign unto us.

Holman Christian Standard Bible
But if they say, 'Come on up,' then we'll go up, because the LORD has handed them over to us--that will be our sign."
Treasury of Scripture Knowledge

this shall be a sign

1 Samuel 10:7 And let it be, when these signs are come to you, that you do as occasion …

Genesis 24:14 And let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let …

Judges 7:11 And you shall hear what they say; and afterward shall your hands …

Isaiah 7:11-14 Ask you a sign of the LORD your God; ask it either in the depth, …

Links
1 Samuel 14:101 Samuel 14:10 NIV1 Samuel 14:10 NLT1 Samuel 14:10 ESV1 Samuel 14:10 NASB1 Samuel 14:10 KJV1 Samuel 14:10 Bible Apps1 Samuel 14:10 Biblia Paralela1 Samuel 14:10 Chinese Bible1 Samuel 14:10 French Bible1 Samuel 14:10 German BibleBible Hub
1 Samuel 14:9
Top of Page
Top of Page